Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2018

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

21.12.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe sťažnosti spotrebiteľa bola vo VOS Lumarkt, Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice odobratá úradná vzorka "Marhule lúpané polené" - sterilizované ovocie, nevhodné na ľudskú spotrebu ...

20.12.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Damosz s.r.o. - Potraviny Inka, Štúrova 9, 031 01 Liptovský Mikuláš odobratá vzorka "Údené bravčové kosti" so zisteným nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a nadlimitným množstvom sumy PAU4 ...

19.12.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivýh chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2018 formát PDF(veľkosť 813kB)

12.12.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivýh chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2018 formát PDF(veľkosť 853kB)

11.12.2018 | Živé zvieratá, potraviny

Podmienky pre zabíjanie produktov rybolovu a ich ambulantný predaj v roku 2018
(aktualizované 21.12.2018)

10.12.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni Potraviny KODOP, Poľovnícka 1680/30, 932 01 Veľký Meder odobratá vzorka "Marhule – sušené ovocie jednodruhové", á 100g so zistenou prekročenou maximálnou hodnotou obsahu oxidu siričitého ...

06.12.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo veľkoobchodnom sklade čerstvého ovocia a zeleniny firmy Hortim SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 01 Bratislava odobratá vzorka "Špenát baby", á 125g so zistenou prekročenou maximálnou hodnotou obsahu dusičnanov ...

28.11.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

27.11.2018 | Stanoviská, informácie

Čínska delegácia overuje kvalitu slovenského mlieka a výrobkov
Slovenskí producenti mlieka sa usilujú o dovoz do Číny. V dňoch 26. – 30. novembra 2018 je na Slovensku na pracovnej ceste skupina veterinárnych odborníkov Generálnej administratívy colnej správy Čínskej ľudovej republiky - General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC) ...

26.11.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac október 2018
V období od 1.10. do 31.10. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 113 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 529kB) 

26.11.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac október 2018
V mesiaci október 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 223 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 147kB) 

19.11.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 949 41 Nitra odobratá vzorka "Mexická kuchyňa", á 165g so zistenou prítomnosťou alergénu - proteínov vlčieho bôbu (lupiny) ...

07.11.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie pre spotrebiteľov
Štátna veterinárna a potravinová správa SR po medializovaných informáciách o možnosti výskytu mrazených jahôd na slovenskom trhu, ktoré mali byť kontaminované vírusom hepatitídy A, vykonala opatrenia ... (aktualizované 22.11.2018)

06.11.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac september 2018
V období od 1.9.do 30.9.2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 165 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 428kB) 

06.11.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac september 2018
V septembri 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 203 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 150kB) 

25.10.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, bola v prevádzke Kaufland, Popradská 71/1777, 064 01 Stará Ľubovňa odobratá vzorka výrobku "Goji", so zistenou prítomnosťou rezíduí pesticídov amitraz a carbofuran ...

23.10.2018 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z októbra 2018

22.10.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

19.10.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie pre spotrebiteľov
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva stanovisko ku správe vydanej v EUROSURVEILLANCE – (Europe's journal on infectious disease surveillance, epidemiology, prevention and control) https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.41.1800528 ku štúdii rakúskych a švédskych odborníkov ohľadne ochorení na hepatitídu A v týchto dvoch krajinách a určení ich zdroja – mrazených jahôd pochádzajúcich z Poľska.
ŠVPS SR žiadala od rakúskych kontrolných orgánov podrobnosti o dodávkach týchto jahôd do slovenskej obchodnej siete na základe medializovaných údajov. Do dnešného dňa sme podrobnosti o týchto dodávkach nedostali. Rovnako k uvedenej potravinovej kauze doposiaľ nevydala odborné stanovisko pre členské krajiny ani Európska komisia. Vzhľadom na túto situáciu prebieha kontrola v mraziarenských skladoch a v obchodnej sieti spojená s odberom vzoriek. Z uvedeného dôvodu ŠVPS SR zároveň vydáva odporúčanie pre spotrebiteľov, aby nekonzumovali mrazené jahody zakúpené v obchodnej sieti bez ich predošlej tepelnej úpravy.

18.10.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivýh chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac September 2018 formát PDF(veľkosť 856kB) (aktualizované 26.10.2018)

09.10.2018 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca, inšpektor inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín (RVPS Šaľa)

03.10.2018 | Potraviny

Cielené kontroly bravčového mäsa ( africký mor ošípaných)
V súvislosti s výrazným zhoršením nákazovej situácie, vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných u diviačej populácie v stredoeurópskom regióne (Česká republika, Maďarsko, Poľsko) ale tiež v pobaltských republikách a Rumunsku, Bulharsku a Belgicku a s rizikom ilegálneho obchodovania s bravčovým mäsom, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v Slovenskej republiky až do odvolania úradné cielené kontroly bravčového mäsa spojené s odberom vzoriek v maloobchodných prevádzkarniach, spracovateľských prevádzkarniach pre mäsové výrobky, rozrábkarňach , mraziarenských skladoch a na bitúnkoch u jatočných ošípaných pochádzajúcich z vyššie uvedených členských štátov EÚ. Vzorky budú podrobené analýzam na prítomnosť vírusu afrického moru ošípaných.

02.10.2018 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2017
V roku 2017 bolo analyzovaných 520 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy... formát PDF(veľkosť 167kB) 

24.09.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac august 2018
V období od 1.8. do 31.8. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 733 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 321kB) 

24.09.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac august 2018
V mesiaci august 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 176 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 146kB) 

24.09.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

17.09.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivýh chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2018 formát PDF(veľkosť 816kB)

14.09.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

12.09.2018 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2018 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

11.09.2018 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje zo septembra 2018

07.09.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac júl 2018
V období od 1.7. do 31.7. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 967 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 521kB) 

04.09.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac júl 2018
V mesiaci júl 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 193 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 579kB) 

17.08.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivýh chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Júl 2018 formát PDF(veľkosť 853kB)

16.08.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

16.08.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za prvý polrok 2018
V období od 1.1. do 30.6. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 25 027 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 366kB) 

16.08.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za prvý polrok 2018
V mesiacoch január až jún 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 1 314 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 149kB) 

08.08.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v colnom sklade firmy "Vetter Slovakia spol. s.r.o.", Priemyselná 2, 920 01 Šulekovo odobratá vzorka "Slivky sušené" s prekročením najvyššieho množstva konzervačnej látky E200 ...

23.07.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2018 formát PDF(veľkosť 858kB)

17.07.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín inšpektori z RVPS Senec odobrali v prevádzke COOP Jednota Galanta, Pezinská 1/A, 900 25 Chorvátsky Grob úradnú vzorku výrobku "Bezlepkové cestoviny 4 vaječné sušené - Makaróny krátke" ...

15.07.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac jún 2018
V období od 1.6. do 30.6. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 114 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu... formát PDF(veľkosť 511kB) 

15.07.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac jún 2018
V mesiaci jún 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 215 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 146kB) 

15.07.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

10.07.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Stanovisko k ochoreniam spôsobeným patogénom Listeria monocytogenes
Slovensko dňa 6.7.2018 prijalo prostredníctvom systému rýchlej výmeny informácií pre potraviny a krmivá informáciu z Maďarska o dovoze mrazenej zeleniny a zeleninových zmesí, ktoré obsahujú mrazenú kukuricu od výrobcu "Greenland" ...

09.07.2018 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka pracovného miesta na osobnom úrade - komplexné zabezpečovanie a vedenie personálnej a mzdovej agendy
Komplexné zabezpečovanie a vedenie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade s platnou legislatívou , zákonníkom práce, zákonom o štátnej službe zákonom o výkone práce vo verejnom záujme ...

28.06.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly bola v baliarni TECHNOLIM spol. s.r.o.- Výroba koreninových zmesí, Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok odobratá vzorka Ďumbier mletý, šarža 210 317 K, DMT 21.3.2019, krajina pôvodu Nigéria dodávateľ ROLMEX S.J., Al. Wojska, Polskiego 15, Poľsko ...

20.06.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac máj 2018
V období od 1.5. do 31.5. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 141 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu... formát PDF(veľkosť 545kB) 

20.06.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac máj 2018
V mesiaci máj 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 196 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 313kB) 

20.06.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2018 formát PDF(veľkosť 857kB)

13.06.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac apríl 2018
V období od 1.4. do 30.4. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 167 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu... formát PDF(veľkosť 986kB) 

13.06.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2018
V mesiaci apríl 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 199 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 582kB) 

05.06.2018 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2017
Výročná správa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za rok 2017 formát PDF(veľkosť 6140KB), prílohy k výročnej správe formát PDF(veľkosť 1571KB)

21.05.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie k výskytu Scrapie (klusavky) na Slovensku

18.05.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly boli v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odobraté vzorky "Arašidy surové lúpané". Vo vzorkách bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 a sumy aflatoxínov (B1,B2,G1,G2) ...

18.05.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie k výskytu Scrapie (klusavky) na Slovensku

18.05.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2018 formát PDF(veľkosť 726kB)

17.05.2018 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z mája 2018

11.05.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

03.05.2018 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie cielenej kontroly - Vysledovateľnosť zeleniny vo veľkoobchodných skladoch v SR
Cielená kontrola bola zameraná na vysledovateľnosť pôvodu zeleniny ponúkanej v zimnej sezóne na pultoch predajní, ktorá taktiež nadväzovala aj na výsledky úradných kontrol uskutočnených v obchodnej sieti. Kontroly boli vykonané v priebehu mesiaca apríla 2018... formát PDF(veľkosť 480kB)

03.05.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Priebežné výsledky vyšetrení z cielenej kontroly ovčieho a kozieho mlieka na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV)
Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 30. 4. 2018 oznámil protokolom o skúškach 2 pozitívne výsledky na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV) z vyhlásenej cielenej kontroly ...

26.04.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac marec 2018
V období od 1.3. do 31.3.2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 346 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 912kB) 

26.04.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac marec 2018
V mesiaci marec 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 259 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 533kB) 

25.04.2018 | Informácie pre chovateľov

Štvrtý výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku
Dňa 24.4.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené štvrté ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a druhé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018 ...

23.04.2018 | Informácie pre chovateľov

Na základe informácie od kompetentnej autority Maďarskej republiky a Európskej komisie bol 21.4.2018 potvrdený africký mor ošípaných u jedného uhynutého diviaka v župe Heves približne 35 km od slovensko – maďarskej hranice ...

20.04.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2018 formát PDF(veľkosť 819kB)

10.04.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac február 2018
V období od 1.2. do 28.2. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 261 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 896kB) 

10.04.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2018
V mesiaci február 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 251 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 519kB) 

09.04.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Vyhodnotenie cieleného sledovania – Veľká noc 2018
ŠVPS SR nariadila veterinárnym a potravinovým správam v SR v mesiacoch február až marec vykonať kontroly potravín, ktoré sa umiestňujú na trh a konzumujú v období Veľkej noci. V sledovanom, období sa vykonalo 1 374 cielených úradných kontrol potravín, z čoho pri 36 kontrolách boli zistené nedostatky... formát PDF(veľkosť 617kB)

05.04.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Február 2018 formát PDF(veľkosť 764kB)

29.03.2018 | Živé zvieratá

Prvý výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku v roku 2018 u voľne žijúcich vtákov
Dňa 28.3.2018 bol laboratórnym výsledkom referenčného laboratória VÚ Zvolen potvrdený výskyt vtáčej chrípky subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov

28.03.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

22.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe 2 podnetov podaných spotrebiteľmi boli odobraté úradné vzorky výrobku "Coop jednota tradičná kvalita“ kukurica na pukance s maslovou príchuťou" 100g, s príznakmi akostného narušenia ...

14.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín inšpektori z RVPS Šaľa odobrali v distribučnom sklade "Mäspoma spol. s.r.o. Distribučný sklad", Čingov 788, 951 31 Močenok úradnú vzorku výrobku "Korenie čierne mleté 250g" kde bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella enterica subspecies Matadi...

06.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bolo zistené, že v 2 odobratých vzorkách výrobku "Coop Jednota Tradičná kvalita" Hrozienka bola prekročená maximálna hodnota obsahu Ochratoxínu A...

26.02.2018 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2018 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

26.02.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2018 formát PDF(veľkosť 797kB)

22.02.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac január 2018
V období od 1.1. do 31.1. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 2 507 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 813kB) 

15.02.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2018
V mesiaci január 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 164 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 392kB) 

12.02.2018 | Informácie pre chovateľov

Tretí výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku
Dňa 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a prvé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018...

09.02.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly potravín vykonala RVPS Bratislava-mesto v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odber vzorky "Pistácie nevylúpané surové" (označenie výrobnej dávky Lot 655, krajina pôvodu: Irán, vývozca: MIDDLE EASTERN NUTS, Motahari 6, Rafsanjan, Irán), so zistenou prítomnosťou aflatoxínu B1 ...

22.01.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2017 formát PDF(veľkosť 767kB)

16.01.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac december 2017
V období od 1.12. do 31.12. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 2 991 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 480kB) 

16.01.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2017
V mesiaci december 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 188 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 403kB) 

Staršie novinky