Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci úradnej kontroly potravín inšpektori z RVPS Šaľa odobrali v distribučnom sklade "Mäspoma spol. s.r.o. Distribučný sklad", Čingov 788, 951 31 Močenok úradnú vzorku výrobku "Korenie čierne mleté 250g", výrobná šarža 22.11.2020 A, DMT 22.11.2020 výrobca: Mäspoma spol. s.r.o., T.G. Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen, prevádzka Dvory nad Žitavou.

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava kde bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella enterica subspecies Matadi v 4 vzorkách z 5 v 25g. Výrobok nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 EP a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

Výrobok bol distribuovaný v rámci Slovenska a v množstve 10 kusov do Maďarska, odberateľ MaNikol Kft., Forrás u. 47, Pilisszentkereszt.

Výrobok sa sťahuje z trhu.


Obrazová dokumentácia


0