Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo veľkoobchodnom sklade čerstvého ovocia a zeleniny firmy Hortim SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 01 Bratislava odobratá vzorka "Špenát baby", á 125g (dátum expedície: 15.11.2018, LOTTO: 317, dovozca Hortim SK s.r.o, Röntgenova 10, 851 01 Bratislava, krajina pôvodu: Taliansko).

Vzorka v kontrolovanom znaku nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov pre prekročenie maximálnej hodnoty obsahu dusičnanov.

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie maximálnej hodnoty obsahu dusičnanov (4347,3 mg/kg) nad limit (max. = 3500 mg/kg).


Výrobok dobrovoľne sťahoval z trhu dovozca.


Obrazová dokumentácia


0 0