Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci importnej kontroly bola v colnom sklade firmy "Vetter Slovakia spol. s.r.o.", Priemyselná 2, 920 01 Šulekovo odobratá vzorka "Slivky sušené", výrobná dávka 02218, DMT: 31.10.2019, krajina pôvodu Čile (vývozca: LAND GROWERS CHILE EXPORTACIONES SPA, ISMAEL VALDES VERGARA 670, OFICINA 901 SANTIAGO, Čile).

V odobratej úradnej vzorke, ako aj vo vzorke na doplnkové stanovisko znalca bolo zistené prekročenie najvyššieho množstva konzervačnej látky E200 - kyseliny sorbovej 1247 mg/kg a 1240 mg/kg (limit =max. 1000 mg/kg).

Zásielka 15 000 kg (1 500 krabíc á 10 kg) sušených sliviek pôvodom z Čile nebola uvoľnená do voľného obehu.