Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2017

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

19.12.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2017 formát PDF(veľkosť 766kB)

14.12.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly potravín bola odbratá vzorka zo zásielky "Jadrá lieskových orechov natural" pôvodom z Turecka s prítomnosťou nadlimitného množstva sumy aflatoxínov ...

13.12.2017 | Živé zvieratá

Podmienky pre zabíjanie produktov rybolovu a ich ambulantný predaj v roku 2017

11.12.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac november 2017
V období od 1.11. do 30.11. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 445 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 885kB) 

11.12.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac november 2017
V mesiaci november 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 173 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 436kB) 

08.12.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, vykonala RVPS Svidník v prevádzke Ján Pankuch - AGROPANK - sklad, kataster Lúčka č. 176 časť Močarnice, 087 01 Kračúnovce, odber vzorky výrobku "Slepačie vajcia" pôvodom z Poľska s prítomnosťou rezíduí pesticídu fipronil ...

23.11.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe sťažnosti spotrebiteľa inšpektori z RVPS Humenné odobrali u výrobcu Mecom Group s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné úradnú vzorku výrobku "Selection Schneider Bačova slanina" a úradnú vzorku výrobku "Anglická slanina" so zistenou prítomnosťou Listérie monocytogens ...

20.11.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac október 2017
V mesiaci október 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 147 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 394kB) 

20.11.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac október 2017
V období od 1.10. do 31.10. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 149 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 695kB) 

20.11.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2017 formát PDF(veľkosť 799kB)

13.11.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odobratá vzorka „Sušené figy“, á 250g (obchodná značka: DR. ENSA, označenie výrobnej dávky: No 090021823-11-11, DMT: 29.12.2018, krajina pôvodu Turecko, so zistenou prítomnosťou aflatoxínu B1 ...

24.10.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe sťažnosti spotrebiteľa, vykonala RVPS Banská Bystrica v prevádzke Baltaxia s.r.o., Zvolenská cesta č. 37, 974 05 Banská Bystrica, odber vzorky výrobku „Filety z tresky v rastlinnom oleji, rybia konzerva“, označenie výrobnej dávky: 1742 LVA 013985EK, DMT 13.5.2019, krajina pôvodu Lotyšsko, distribútor pre SR Baltaxia s.r.o., Strážovská 1, 974 05 Banská Bystrica s prítomnosťou cudzích častíc ...

17.10.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac september 2017
V mesiaci september 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 122 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 390kB) 

17.10.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie za mesiac september 2017
V období od 1.9. do 30.9. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 980 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 701kB) 

09.10.2017 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2016
V roku 2016 bolo analyzovaných 472 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy... formát PDF(veľkosť 1358kB) 

03.10.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje zo septembra 2017

02.10.2017 | Informácie pre včelárov

Veterinárne lieky a prípravky
Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2017 v Slovenskej republike.

02.10.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac august 2017
V mesiaci august 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 115 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 627kB) 

02.10.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie za mesiac august 2017
V období od 1.8. do 31.8. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 543 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(veľkosť 701kB) 

28.09.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín vykonali inšpektori vo firme Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o., 033 01 Liptovská Porúbka 347 odber vzorky "Sušená vaječná zmes pasterizovaná" s nadlimitnou hodnotou rezíduí pesticídu fipronilu ...

25.09.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Dolný Kubín v prevádzke Madex Invest s.r.o., Nižná, predajňa mäsa, 027 54 Veličná 717, odber vzorky výrobku "Udeny Rebra", krajina pôvodu Poľsko s nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy PAU4 ...

22.09.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2017 formát PDF(veľkosť 856kB)

18.09.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z augusta 2017

12.09.2017 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2017 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

06.09.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín vykonali inšpektori v sklade firmy Zeelandia s.r.o., Lieskovská cesta 616/32, 962 21 Lieskovec odber vzorky výrobku „Varené vajcia lúpané“ s nadlimitným obsahom rezíduí pesticídu fipronilu ...

06.09.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Júl 2017 formát PDF(veľkosť 850kB)

03.09.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 31.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že výrobca Mondelez Czech Republic s.r.o. sťahuje výrobky z trhu. Do výrobkov boli zapracované vaječné zmesi s nadlimitným obsahom fipronilu ...

03.09.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 30.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že na územie Slovenskej republiky bol dovezený výrobok Eifix-Eiweiß, lot 6028-0, dátum spotreby 07/09/2017. Vo výrobku boli analyzované rezíduá fipronilu ...

30.08.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, vykonali inšpektori v prevádzke Zeelandia s.r.o., Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce, odber vzorky výrobku „Vaječný žĺtok tekutý á 10kg“, v ktorom boli analyzované rezíduá fipronilu ...

30.08.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, vykonali inšpektori v prevádzke Zeelandia s.r.o., Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce, odber vzorky výrobku „Vaječná melanž tekutá pasterizovaná“, v ktorom boli analyzované rezíduá fipronilu ...

23.08.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 23.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že v rakúskom obchodnom reťazci METRO boli predávané pasterizované vaječné zmesi pôvodom z Nemecka, v ktorých boli analyzované rezíduá fipronilu ...

21.08.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Cielená kontrola fariem nosníc na výskyt ektoparazitov a aplikácie ektoparazitík
Cielená kontrola fariem nosníc na výskyt ektoparazitov a aplikácie ektoparazitík vo vzťahu k nelegálnemu používaniu fipronilu v niektorých krajinách EÚ...

17.08.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení dovozu nevyhovujúceho výrobku
Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal 16.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že z rakúskej firmy bola do 4 hotelových zariadení v Bratislave dovezená pasterizovaná vaječná zmes pôvodom z Nemecka ...

14.08.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z júla 2017

14.08.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Diskotnej predajni potravín CBA, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, odobratá vzorka „Sušené hrozienka zlaté Paleolit“ so zistenou prítomnosťou neuvedeného alergénu oxid siričitý E 220 ...

01.08.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2017 formát PDF(veľkosť 847kB)

26.07.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za prvý polrok 2017
V 1. až 6. mesiaci 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 1 017 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 625kB) 

26.07.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie prvý polrok 2017
V období od 1.1. do 30.6. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 27 811 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(veľkosť 726kB) 

18.07.2017 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie k výskytu Scrapie (klusavky) na Slovensku

18.07.2017 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie k Africkému moru ošípaných
Informačný leták, opatrenia v nárazníkových zónach, mapa nárazníkovej zóny

18.07.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2017 formát PDF(veľkosť 849kB)

06.07.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z júna 2017

27.06.2017 | Legislatíva

Pracovný dokument Európskej komisie k odporúčaniu č. 2016/336
Pracovný dokument Európskej komisie k odporúčaniu č. 2016/336 o uplatňovaní smernice Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, pokiaľ ide o opatrenia na zníženie potreby kupírovania chvostov. formát PDF(veľkosť 682kB)

20.06.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Prievidza v prevádzke potraviny Koruna 062, Dlhá 42, 971 01 Prievidza, odber vzorky výrobku "Marhuľová nátierka" DMT 26.10.2017...

14.06.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2017 formát PDF(veľkosť 815kB)

08.06.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Šaľa v prevádzke COOP Jednota Galanty, Tešedíkovo č. 473, 925 82 Tešedíkovo, odber vzorky výrobku "Slivky sušené odkôstkované", 200g, DMT 8.2.2018 ...

05.06.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z mája 2017

31.05.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... PDF formát

30.05.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

29.05.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor potravinovéh dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

29.05.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor úradnej kontroly potravín a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica prijme zamestnanca na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky... PDF formát

23.05.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Stanovisko ŠVPS SR k testom potravín na obsah dusičnanov
Stanovisko k testom potravín na obsah dusičnanov, ktoré sú vykonávané rýchlym analyzátorom v obchodnej sieti a výsledky sú šírené prostredníctvom internetu ...

16.05.2017 | Voľné pracovné miesta

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš - voľné pracovné miesta
Odborný radca –  Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu - stála štátna služba PDF formát
Odborný radca –  Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky PDF formát

15.05.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v COOP Supermarket 11-014, Nám. M. R. Štefánika 435/30, 028 01 Trstená odber vzorky výrobku "Morello" Sandwich Biscuits Vanilla Flavoured, krajina pôvodu Turecko ...

05.05.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu, vykonala RVPS Dunajská Streda v Colnom úrade Dunajská Streda, Mliečany 61, 929 01 Dunajská Streda, odber vzorky potraviny "jablká", šarža 12/17, krajina pôvodu Srbsko ...

04.05.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín rastlinného pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

04.05.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie zdravia zvierat – Referát zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

02.05.2017 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2016
Verejný odpočet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za rok 2016 sa bude konať 9.5.2017 o 9:00 hod. na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, zasadacia miestnosť – piate poschodie.
Výročná správa formát PDF(veľkosť 5,66MB), prílohy k výročnej správe formát PDF(veľkosť 0,5MB)

02.05.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2017 formát PDF(veľkosť 877kB)

28.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

28.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina - voľné pracovné miesta
Radca –  Ekonomické oddelenie PDF formát
Odborný radca –  Oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat PDF formát
 

27.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

21.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - vedúci oddelenia ekonomiky
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

21.04.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Námestovo SD, Supermarket Tempo1-01, Nábrežie 763/1, 029 01 Námestovo odobratá vzorka "Racionella" Banánové chipsy á 80g DMT: 23.11.17 ...

21.04.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

13.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenia potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

13.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenie zdravia zvierat - Referát hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... PDF formát

12.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica - voľné pracovné miesta
Odborný radca –  Ekonomické oddelenie PDF formát
Odborný radca –  Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu PDF formát
Odborný radca –  Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu PDF formát

12.04.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín - Veľká noc 2017, vykonala RVPS Dunajská Streda v prevádzke Jednoeurovka, Kukučinová 141/1, 929 01 Dunajská Streda odber vzorky výrobku "Petit Beurre krehké sušienky" 400g, DMT 5.11.2017...

31.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej previerky zameranej na kontrolu produktov živočíšneho pôvodu vyrobených v Brazílií vykonala RVPS Bratislava vo firme "FRIKAS s.r.o.", Na pántoch 10, 831 01 Bratislava odber vzorky výrobku "SEARA“ Mrazené kuracie prsia bez kosti bez kože bez innerfiletu solené"...

31.03.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.03.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie február 2017
V období od 1.2. do 28.2. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 055 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. formát PDF(veľkosť 750kB) 

31.03.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2017
V mesiaci február 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 148 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. formát PDF(veľkosť 262kB) 

30.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 28.3.2017 formát PDF(veľkosť 200kB)

29.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni "Ladislav Gyorgy-Mäso-Centrum" Banícka 1241, 990 01 Veľký Krtíš odobratá vzorka "údené bravčové rebro", (DS: 30.03.2017, výrobná dávka: 06032017, krajina pôvodu Poľsko s nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy PAU4...

29.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Rozsiahle kontroly zamerané na živočíšne produkty vyrobené v Brazílii
Štátna veterinárna a potravinová správa SR uskutočňuje rozsiahle kontroly zamerané na všetky živočíšne produkty vyrobené v Brazílii a predávané na Slovensku. Dôvodom je vážne podozrenie podvodného exportu mäsa do Európskej únie.

27.03.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor odbor zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... formát PDF

23.03.2017 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Oznámenie o povinnosti registrácie prevádzkarne pre prevádzkovateľov predávajúcich potraviny na diaľku a pre prepravcov potravín predávaných na diaľku
Podľa § 6 zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o potravinách“) každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vrátane prevádzkovateľa predaja potravín na diaľku je povinný oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosti na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Registrácii podliehajú nielen prevádzkovatelia, ktorí predávajú potraviny na diaľku a zabezpečujú si prepravu potravín vlastnými dopravnými prostriedkami, ale aj zmluvné prepravné spoločnosti. Prepravcovia potravín sú ďalej povinní dodržiavať § 11 zákona o potravinách a Prílohu II Kapitoly IV nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.

23.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo veľkosklade ovocia a zeleniny HURTUK DINO s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka „Mrkva praná“, s nadlimitným množstvo kadmia ...

16.03.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

15.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v CBA Slovakia-Potraviny 3330,Cukrovarská 427, 926 01 Sereď odobratá vzorka "Natur farm" Jahodový kompót v mierne sladkom náleve, 410g so zistenou prítomnosťou syntetického farbiva E 124 ...

13.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo firme Ravita s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov odobratá vzorka výrobku "RAVITA pohánka termicky lúpaná tmavá" DMT: 14.11.2017, distribútor: Ravita s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, krajina pôvodu Čína...

08.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 8.3.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

02.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti Tauris Cassovia, s.r.o., - predajňa mäsa a mäsových špecialít č. 801, Štefánikova 3957, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka "Baltické ryby" DS: 12.03.2017...

27.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu potravín vykonala RVPS Bratislava v prevádzke HORTIM-SK s.r.o., VOS čerstvého ovocia a zeleniny, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odber vzorky potraviny "Paprika červená Kápia"...

27.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

22.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 21.2.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

21.02.2017 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2017 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

20.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

14.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 14.2.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

14.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

13.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Orgán úradnej kontroly potravín v Nemecku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o sťahovaní výrobkov: "Kinder Joy Wichtel, 20g" a "Kinder Joy Wärmekissen-Plüschtier, 60g"...

07.02.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2016. formát PDF(veľkosť 716kB)

06.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

06.02.2017 | Stanoviská, oznámenia

Mobilné kontakty na regionálne veterinárne a potravinové správy
Mobilné telefónne čísla slúžia ako kontakt v prípadoch zistených úhynov domácich a voľne žijúcich vtákov, pri podozreniach z nakazenia vtáčou chrípkou. formát PDF

02.02.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, vyhlasuje výber na voľnú pracovnú pozíciu Odborný radca – inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat formát PDF

01.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenia o zistení predaja nevyhovujúcich tovarov
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru boli zistené ďalšie nedostatky v obchodných sieťach COOP a LIDL ...

25.01.2017 | Stanoviská, oznámenia

Novozriadená stanica pre zvieratá
Prevádzkový poriadok novozriadenej Stanice pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam formát PDF(veľkosť 431kB)

25.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

24.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

19.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalšie výskyty vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

18.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti CBA POTRAVINY, Hodonínska cesta 15, 908 51 Holíč, odobratá vzorka "Rasca mletá", 20 g ...

18.01.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2016. formát PDF(veľkosť 753kB)

17.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalší výskyt vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

17.01.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2016
V mesiaci december 2016 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 200 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 255kB) 

16.01.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie december 2016
V období od 1.12. 2016 do 31.12. 2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 207 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(veľkosť 871kB) 

13.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Premiestňovaňovanie živých zvierat a zárodočných produktov
Klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov – usmernenie na rok 2017 formát PDF(veľkosť 185kB) 

12.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalšie ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 u domácej hydiny ...

11.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Dňa 11.1.2017 boli laboratórne potvrdené ďalšie dva prípady aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike ...

09.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Spišská Nová Ves v prevádzke Kaufland SR v.o.s., Duklianska 19, 052 01 Spišská Nová Ves odber vzorky výrobku "Mandle v škrupine pražené, solené" á 500g ...

09.01.2017 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Registrácia charitatívnych organizácii, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti
Od 1. januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z., ktorá umožňuje charitatívnym organizáciám možnosť bezodplatného poskytovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Charitatívna organizácia môže s týmito potravinami nakladať až po jej registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vzor oznámenia registrácie (formát RTF, veľkosť 244kB), jednoduchý návod na registráciu (formát PDF, veľkosť 1475kB).  

05.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdený tretí výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku, prvý záchyt u voľne žijúcich vtákov ...

04.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené druhé ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 na Slovensku ...

Staršie novinky