Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 • Obchodné meno: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
 • Sídlo:Botanická 17/3096, 84213 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • IČO: 00156426
 • DIČ:2020798571
 • IČ DPH:SK2020798571
 • Ústredný riaditeľ: prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
 • Telefón na podateľňu: 02/ 602 57 307
 • Úradné hodiny: 8:00 - 15:00 (v pracovné dni)
Jozef Bíreš

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Narodený 7. marca 1956, Banská Bystrica

Stredoškolské vzdelanie: Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca (1962 - 1975).

Vysokoškolské štúdium: Všeobecné veterinárne lekárstvo na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (do roku 1981).

Vedecký a pedagogický rast

 • 1976-1981-MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • 1987-PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • 1991-Doc. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • 1994-DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • 1998-prof. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Kariéra vo veterinárnej medicíne

 • Vedúci oddelenia chorôb oviec vo Výskumnom ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny v Košiciach (1981 - 1989).
 • Odborný asistent: katedra vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (od 1990).
 • Vedúci Akreditovaného klinického skúšobného laboratória na UVLF v Košiciach (1996 – 1998).
 • Vykonával funkciu prorektora pre rozvoj a styk s praxou Univerzity veterinárskeho lekárstva (1998 - 2000).
 • Vedúci Školského veterinárneho obvodu na Školskom poľnohospodárskom podniku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Zemplínskej Teplici (2000 – 2003).
 • Zastával funkciu riaditeľa Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach (2002 – 2003).

Vedúce štátne funkcie

 • Štátna veterinárna a potravinová Správa SR
  • Ústredný riaditeľ
  • Prvé obdobie: 17.03.2003 - 04.06.2007
  • Druhé obdobie: 20.09.2010 - 14.05.2023
  • Tretie obdobie: 26.10.2023
 • Minister Pôdohospodárstva a Rozvoja Vidieka SR
  • Vo vláde odborníkov 15.05.2023 - 25.10.2023

Vyznamenania a príspevky

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. je uznávaný pre svoju vedeckú a odbornú prácu v oblasti veterinárnej medicíny, s významným prínosom pre slovenské poľnohospodárstvo a veterinárnu prax.

Podávanie podnetov, stažností, petícií a žiadostí o poskytnutie informácií

Pre podanie pokračujte na určený formulár.


Kontakty ŠVPS SR

Organizačná štruktúra

Názov odboru Odbor Funkcia Meno E-mail Telefón
Sekretariát 100 Sekretariát Jana Kovalíková sekretariat-UR@svps.sk 02/ 602 57 211
Osobný úrad 150 Vedúca Mgr. Paulína Kojnok paulina.kojnok@svps.sk 02/ 602 57 215
Odbor informatiky 160 Vedúci Ing. Peter Šáner peter.saner@svps.sk 02/ 602 57 119
Odbor legislatívny a právny 170 Vedúci JUDr. Bohuslav Harviľak bohuslav.harvilak@svps.sk 02/ 602 57 521
Odbor auditu a kontroly 180 Vedúci MVDr. Roman Matejčík roman.matejcik@svps.sk 02/ 602 57 315
Úsek odborného riaditeľa 200 Riaditeľka MVDr. Zuzana Büchlerová zuzana.buchlerova@svps.sk 02/ 602 57 216
Úsek odborného riaditeľa 200 Sekretariát Mgr. Sziglová Anikó aniko.sziglova@svps.sk 02/ 602 57 217
Odbor zdravia a ochrany zvierat 220 Vedúci MVDr. Martin Chudý martin.chudy@svps.sk 02/ 602 57 230
Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov 240 Vedúci MVDr. Ľubomír Janiuk lubomir.janiuk@svps.sk 02/ 602 57 124
Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 260 Vedúca MVDr. Martina Ihnátová martina.ihnatova@svps.sk 02/ 602 57 511
Odbor hygieny produktov živočíšneho pôvodu 330 Vedúci MVDr. Ing. Fridolín Pokorný fridolin.pokorny@svps.sk 02/ 602 57 428
Odbor kontroly potravín rastlinného pôvodu 360 Vedúca Ing. Zuzana Fischerová zuzana.fischerova@svps.sk 02/ 602 57 429
Oddelenie kontroly vín 390 Vedúci Ing. Marek Závracký marek.zavracky@svps.sk 02/ 602 57 365
Oddelenie krížového plnenia a delegovaných činností 380 Vedúci RNDr. Martin Babič, PhD. martin.babic@svps.sk 02/ 602 57 411
Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie 370 Vedúca MVDr. Marta Bedriová marta.bedriova@svps.sk 02/ 602 57 421
Úsek ekonomického riaditeľa 400 Riaditeľ Ing. Mgr. Juraj Bučko
juraj.bucko@svps.sk 02/ 602 57 101
Úsek ekonomického riaditeľa 400 Sekretariát Chudá Ľubomíra lubomira.chuda@svps.sk 02/ 602 57 102
Odbor rozpočtu a financovania 410 Vedúca Mgr. Jana Kubová
jana.kubova@svps.sk 02/ 602 57 128
Odbor správy majetku štátu a investícii
420 Vedúca / Kontakt pre verejné obstarávanie Mgr. Zuzana Juhásová
zuzana.juhasova@svps.sk 02/ 602 57 112
Odbor hospodárskej správy a autodopravy 430 Vedúci František Požgay
frantisek.pozgay@svps.sk 02/ 602 57 127

Kontakt pre verejné obstarávanie:


Regionálne veterinárne a potravinové správy

Organizačná štruktúra

rvpsČíslo RVPS IČO Adresa Riaditeľ Podateľňa Mobil riaditeľ
01Bratislava - mesto36060160Polianky 8MVDr. Miloš Mašlej PhD.+421905405990
22Banská Bystrica35984481Skuteckého 19MVDr. Vasil Černák +421903554447
38Bardejov36165794Stöcklova 34MVDr. Marek Hudák PhD.+421911980317
26Čadca36144835Horná 2483MVDr. Jana Ščuryová +421907126800
27Dolný Kubín36144843Pelhřimovská 2055/7MVDr. Pavol Cserei +421904667838
03Dunajská Streda36086711Korzo Bélu Bartóka 789/3MVDr. Miriam Mintálová MBA+421905593550
04Galanta36086827Hodská 353/19MVDr. Bohuslava Miškovičová +421905217098
40Humenné36165808Gaštanová 3MVDr. Helena Dziaková +421903314744
30Košice mesto31295169Hlinkova 1/cMVDr. Anna Ondová +421915694010
07Komárno36101079Štúrova 5MVDr. Oskar Slivka +421905413189
31Košice okolie31295070Kukučínova 24MVDr. Judita Šoltésová +421915318329
20Lučenec35984538Ulica mieru 2MVDr. Elena Kováčiková +421905828254
24Liptovský Mikuláš36144860Kollárova 2MVDr. Ján Stupka +421907569885
09Levice36101087M.R.Štefánika 24MVDr. Anna Petrincová +421907082298
33Michalovce31295207Sama Chalúpku 22MVDr. Aleš Novotný +421907925378
23Martin36144878Záturčianska 1MVDr. Jozef Felcan +421907807055
13Nové Mesto nad Váhom34057480Tajovského 235/7MVDr. Ján Dlhý +421907753929
10Nitra36101061Akademická 1MVDr. Ján Chladný +421905199981
08Nové Zámky36101095Komjatická 65MVDr. Milan Dudáš +421917249166
15Prievidza34057471Mariánska 6MVDr. Igor Podoba +421918630905
36Prešov36165760Levočská 112MVDr. Valerián Kvokačka +421905879061
34Poprad36165832Partizánska 83JUDr.,MVDr. Peter Žoldoš PhD.+421911211668
16Púchov34057463Moravská 1343/29MVDr. Adriana Hlubinová +421911371587
21Rimavská Sobota35984562Kirejevská 22MVDr. Rudolf Smriga +421915953835
28Rožňava31295231Južná 43MVDr. Štefan Bilik +421918620236
12Šaľa36101117Školská 5MVDr. Svetlana Laczkóová +421907744118
02Senec31794858Svätoplukova 50MVDr. Martin Barančok +421911900380
06Senica36086851K veterine 5001/4MVDr. Tomáš Hurban +421945505758
39Svidník36165867MUDr. Pribulu 2MVDr. Ľubomír Hrišo +421908361745
35Stará Ľubovňa36165875Levočská 4/338MVDr. Jozef Kaleta +421903908163
29Spišská Nová Ves31295151Duklianska 46MVDr. Gregor Mikolaj +421948511321
14Trenčín34057455Súdna 22MVDr. Ivan Káčer +421905263092
11Topoľčany36101109Dr.P.Adámiho 17MVDr. Magdaléna Snopeková +421903955571
05Trnava36086819Zavarská 11MVDr. Igor Hlavenka +421905516707
32Trebišov31295118Bottova 2MVDr. Lukáš Fraštia +421905554571
19Veľký Krtíš35984571Osloboditeľov 33MVDr. Jana Gábrišová +421905523943
37Vranov nad Topľou36165786Kalinčiakova 879MVDr. Peter Sabo +421905827132
25Žilina36144924Jedľová 44MVDr. Lívia Čičková +421905947587
17Žiar nad Hronom35984601ul. SNP 612/120MVDr. Terézia Pallerová +421907211626
18Zvolen35984589Nám. SNP 50MVDr. Pavol Polahár +421918631953
Hraničné kontrolné stanice

Informácie o premiestňovaní, dovoze/vývoze spoločenských zvierat

Hraničná kontrolná stanica Vedúci Email Tel
Bratislava letisko MVDr. Peter Bugoš HIS.Bratislava@svps.sk +421 2 43 63 1717
+421 907 869 631
Každý pracovný deň 07:30 - 15:30
Vyšné Nemecké MVDr. Stanislav Vanát HIS.VysneNemecke@svps.sk +421 56 6981120 Každý deň vrátane sviatkov 24h
Čierna nad Tisou MVDr. Stanislav Vanát HIS.CiernaNadTisou@svps.sk +421 56 6281550
+421 56 6281552
Každý pracovný deň 07:30 - 15:30


mapkaŠtátny veterinárny a potravinový ústav

Štátne veterinárne a potravinové ústavy a štátny veterinárny ústav sú od 1.1.2014 rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizačne začlenené do novej organizácie

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánoškova 1611/58,
02601 Dolný Kubín,
IČO 42355613

Od 2. januára 2014 pracujú všetky štyri pracoviská ako akreditované subjekty v nezmenenom rozsahu poskytovaných diagnostických služieb. Sú oprávnené vydávať akreditované protokoly o všetkých vykonávaných skúškach rovnako ako doposiaľ.

Org Adresa Email Web
Veterinárny a potravinový ústav Bratislava Botanická 15, 842 52 Bratislava sekretariat@svuba.sk http://www.svpu.sk/
Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín sekretariat@svpu.sk http://www.svpu.sk/
Veterinárny ústav Zvolen Pod Drahami 918, 960 86 Zvolen svuzv@svuzv.sk http://www.svpu.sk/
Veterinárny a potravinový ústav Košice Hlinkova 1/A, 043 65 Košice sekretariat@svu-ke.sk http://www.svpu.sk/


Ďaľšie organizácie

Organizácia Riaditeľ Email Tel Web
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
MVDr. Pokorný Jozef pokorny@ivvl.sk
ivvl@ivvl.sk
+421 55 796 9112 www.ivvl.sk
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34, 949 01 Nitra
MVDr. Katarína Massányiová, PhD uskvbl@uskvbl.sk +421907 884 565
+421 37 6515506
+421 37 6515507
www.uskvbl.sk