Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie pre spotrebiteľov

aktualizované dňa 6. novembra 2018
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


Štátna veterinárna a potravinová správa SR po medializovaných informáciách o možnosti výskytu mrazených jahôd na slovenskom trhu, ktoré mali byť kontaminované vírusom hepatitídy A, okamžite vykonala viaceré opatrenia:

 1. Kontaktovala rakúske orgány úradnej kontroly potravín, ako aj Európsku komisiu, s požiadavkou na poskytnutie bližších informácií o podozrivých šaržiach,

 2. Vzhľadom k tomu, že kontaktované organizácie neposkytli ŠVPS SR žiadne bližšie informácie ohľadom odberateľov podozrivých jahôd na Slovensku, ŠVPS SR ako preventívne opatrenie vyzvala spotrebiteľov, aby nekonzumovali mrazené jahody bez predchádzajúcej tepelnej úpravy,

 3. Súbežne s tým Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali 17 úradných kontrol v obchodnej sieti a v najväčších mraziarenských skladoch na celom území SR. Úradné kontroly boli zamerané na odber vzoriek jahôd aj s inou krajinou pôvodu ako Poľsko,

 4. Miesto odberu RVPS Typ vzorky Krajina pôvodu HAV
  Sládkovičovo RVPS Galanta Jahody mrazené Egypt negat.
  Sereď RVPS Galanta Jahody hlbokozmrazené Poľsko negat.
  Humenné RVPS Humenné Jahody hlbokozmrazené Poľsko negat.
  Košice RVPS Košice - mesto Bio mrazená jahoda Poľsko negat.
  Žilina RVPS Žilina Jahody mrazené neuvedená negat.
  Poprad RVPS Poprad Hlbokozmrazené ovocie jahody ČR negat.
  Liptovský Mikuláš RVPS Liptovský Mikuláš Jahody hlbokozmrazené ČR negat.
  Komárno RVPS Komárno Jahody hlbokozmrazené Poľsko negat.
  Brezno RVPS Banská Bystrica Jahody hlbokozmrazené ČR negat.
  Michalovce RVPS Michalovce Bio mrazená lesná zmes Poľsko negat.
  Bratislava RVPS Bratislava Jahody Egypt negat.
  Bratislava RVPS Bratislava Jahody celé Egypt negat.
  Madunice RVPS Trnava Jahody hlbokozmrazené Maďarsko negat.
  Madunice RVPS Trnava Jahody hlbokozmrazené ovocie Egypt/ČR negat.
  Madunice RVPS Trnava Jahody hlbokozmrazené ČR negat.
  Nemšová RVPS Trenčín Jahody hlbokozmrazené neuvedená negat.
  Dunajská Streda RVPS Dunajská Streda Hlbokozmrazené jahody celé EU negat.
  Nové Zámky RVPS Nové Zámky Hlbokozmrazené jahody neuvedená negat.

 5. Na základe hlásenia zo systému rýchlej výstrahy poskytli rakúske kontrolné orgány informácie o distribúcii kontaminovaných jahôd na Slovensko až 5. 11. 2018 aj napriek tomu, že ŠVPS SR žiadala informácie už 17. 10. 2018,

 6. Spoločnosti, ktoré sú uvedené v následnom distribučnom zozname jahôd, ŠVPS SR preveruje a v prípade potreby budú tieto kontroly spojené aj s odberom ďalších vzoriek.


Vo všetkých analyzovaných vzorkách sa nepotvrdila prítomnosť vírusu hepatitídy A.