Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci importnej kontroly boli v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odobraté 2 vzorky "Arašidy surové lúpané" (šarža BL21203 a BL21204), krajina pôvodu Argentína (exportér: GASTALDI HNOS. S.A.I. Y C.F.E.I, Belgrano 42, General Deheza, Córdoba, Argentína).

Vzorky boli analyzované v ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava a VPÚ Košice, Hlinkova 1, 043 65 Košice. V analyzovanej vzorke šarže BL21203 bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstvách 4,68 a 3,7 µg/kg a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v množstvách 11,08 a 8,7 µg/kg. V analyzovanej vzorke šarže BL21204 bola tiež zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstvách 7, 61 a 5,9 µg/kg a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v množstve 13,71 a 10,3 µg/kg.

Zásielka v množstve 24 900 kg (šarža BL 21203) a zásielka v množstve 25 080 kg (šarža BL 21204) arašidov lúpaných nebola uvoľnená do voľného obehu.