Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 31. júla 2018
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


        V rámci úradnej kontroly bola v baliarni TECHNOLIM spol. s.r.o.- Výroba koreninových zmesí, Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok odobratá vzorka Ďumbier mletý, šarža 210 317 K, DMT 21.3.2019, krajina pôvodu Nigéria dodávateľ ROLMEX S.J., Al. Wojska, Polskiego 15, Poľsko.

Analýzou vzorky bolo zistené prekročenie stanoveného maximálneho limitu aflatoxínu B1 a sumy aflatoxínov B1, B2, G1 a G2.

Celá zásielka bola pozastavená a bude vrátená dodávateľovi.

Obrazová dokumentácia


0