Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci úradnej kontroly potravín inšpektori z RVPS Senec odobrali v prevádzke COOP Jednota Galanta, Pezinská 1/A, 900 25 Chorvátsky Grob úradnú vzorku výrobku "Bezlepkové cestoviny 4 vaječné sušené - Makaróny krátke", DMT 5.3.2019, výrobca: M-Gel Hungary kft. ,Budapešť, Megyeri út 51, 1044 Maďarsko, distribútor: EWOX Trade s.r.o., Krížna 1112/13, 929 01 Dunajská Streda.

Analýzou bola vo vzorke zistená prítomnosť alergénu glutén v množstve 75,30 mg/kg, čo je v rozpore s označením výrobku ako „Bezlepkové cestoviny“.

Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu.


Obrazová dokumentácia


0     0