Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Damosz s.r.o. - Potraviny Inka, Štúrova 9, 031 01 Liptovský Mikuláš odobratá vzorka "Údené bravčové kosti", (DS: 8.12.2018, výrobná dávka: 1832 4001, výrobca: Kabanos, Kojs Miroslaw i Joanna Kojs Kowalczyk Spólka Jawna, ul. Spółdzielców 1, 34- 480 Jabłonka, schválené vet. č.: PL 12110317 WE).

Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu = 5,8 µg/kg (limit = max. 2 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy PAU4 = 33,6 µg/kg (limit = max. 12 µg/kg). Údené bravčové kosti nevyhoveli požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č.1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.
Obrazová dokumentácia


0