Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Tlačivá na stiahnutie na komunikáciu s orgánom verejnej moci

aktualizované dňa 20. januára 2021

Antimikrobiálna rezistencia v Slovenskej republike

  • Národný akčný plán antimikrobiálnej rezistencie v Slovenskej republike na obdobie rokov 2019-2021 slovenská verzia formát PDF(veľkosť 1081kB), anglická verzia formát PDF(veľkosť 983kB),


Zdravie a ochrana zvierat

 

Dovozy a vývozy

Hygiena produktov živočíšneho pôvodu


Kontrola potravín rastlinného pôvodu

 

Laboratórna diagnostika, certifikácia

Kontrola krmív, vedľajšie živočíšne produkty, ekológie a veterinárnej farmácie

 

 

Rôzne