Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Na základe 2 podnetov podaných spotrebiteľmi boli odobraté úradné vzorky výrobku "Coop jednota tradičná kvalita“ kukurica na pukance s maslovou príchuťou", 100g (výrobná dávka: L202052017, minimálna trvanlivosť do: 02.05.2019, distribútor: KL Logistic Service spol.s.r.o., Esterházyovcov 32/3192, 924 01 Galanta) v Potravinách 01-097, Kočovce 282, 916 31 Kočovce a v Potravinách 01-097, Horná Trnovská, 010 01 Žilina bol odobratý ten istý výrobok avšak s inou výrobnou dávkou (L222052017) a DMT (22.05.2019).

Senzorickým posúdením bolo zistené, že obe vzorky mali príznaky akostného narušenia, vôňa a chuť bola cudzia, výrazná po oxidácií, čiže v kontrolovaných znakoch nie sú podľa článku 14 ods.2 písm. b) v súlade s požiadavkami Nariadenia EP a Rady (ES) č.178/2002 z 28. januára 2002.

Výrobok bol stiahnutý z trhu.

Obrazová dokumentácia


0     0

                                              0