Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Stanovisko k ochoreniam spôsobeným patogénom Listeria monocytogenes

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


        Dňa 3.7.2018 vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spolu s Európskym úradom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) stanovisko k ochoreniam spôsobeným patogénom Listeria monocytogenes u ľudí v rokoch 2015-2018.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/EN-1448.pdf

Do 15.6.2018 bolo hlásených 47 ochorení v Rakúsku, Dánsku, Fínsku, Švédsku a Veľkej Británii. Pravdepodobným zdrojom ochorení bola mrazená zelenina (kukurica) pochádzajúca z Maďarského výrobného závodu. Národný úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca (Nébih) v Maďarsku nariadil stiahnutie mrazenej zeleniny a zeleninových zmesí vyrobených v období od augusta 2016 do júna 2018 závode Greenyard v Maďarsku.

http://portal.nebih.gov.hu/-/gyorsfagyasztott-zoldsegeket-hiv-vissza-a-nebih
   
Slovensko dňa 6.7.2018 prijalo prostredníctvom systému rýchlej výmeny informácií pre potraviny a krmivá informáciu z Maďarska o dovoze mrazenej zeleniny a zeleninových zmesí, ktoré obsahujú mrazenú kukuricu od výrobcu "Greenland". Dovoz bol do spoločností TESCO STORES SR a.s. a LIDL Slovenská republika v.o.s.

Následne dňa 7. júla 2018 prijalo Slovensko informáciu od Belgicka o dovoze mrazenej kukurice pochádzajúca z firmy "Greenland" z Belgicka do mraziarenských skladov HO&PE FAMILY, s.r.o. a Ryba Žilina spol. s.r.o..

Štátna veterinárna a potravinová správa SR prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonáva kontrolu v uvedených spoločnostiach.