Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 26. októbra 2018
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci úradnej kontroly potravín, bola v prevádzke Kaufland, Popradská 71/1777, 064 01 Stará Ľubovňa odobratá vzorka výrobku "Goji", výrobná dávka L 816600731, DMT 15.6.2019, krajina pôvodu Čína, výrobca Poex Velké Meziřičí a.s., Třebíčská 384, 594 01 Velké Meziřičí.

Analýzou boli vo výrobku detekované rezíduá pesticídov amitraz a carbofuran.

Výrobok sa sťahuje z trhu.


Obrazová dokumentácia


0     0