Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Šaľa

aktualizované dňa 9. októbra 2018

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa

  • prijme zamestnanca na dočasné štátnozamestnanecké miesto po uskutočnení výberového konania na zastupovanie počas MD a RD


  • -  Funkcia: odborný radca – inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín ,
    -  Pracovisko: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, veterinárno-hygienický dozor na bitúnku, vyšetrovanie mäsa na trichinely, kontrola v prevádzkarňach spracovateľov mäsa, potravinový dozor v maloobchodnej sieti,
    -  Požiadavky: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor hygieny potravín alebo odbor všeobecné veterinárske lekárstvo v zmysle zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
    -  Platové podmienky podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.

 

V prípade záujmu uchádzať sa o danú pracovnú pozíciu bližšie informácie získate na adrese:

RVPS Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa
e-mail: Riaditel.SA@svps.sk,
Tel: 031 7702 170, 0907 744118