Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 11.3.2024

Africký mor ošípaných - Archív

Dokumenty


Dňa 23.8.2019 bolo publikované Vykonávajúce rozhodnutie Komisie 2019/1373 ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. Dňa 29.10.2019 bolo publikované nové aktualizované Vykonávacie Rozhodnutie komisie ktoré mení 2017/709/EÚ, Príloha 2, časť 2 II –VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1805. Infikovaná oblasť u diviakov je lokalizovaná v časti okresu Košice okolie (katastre 13 obcí), infikovaná oblasť bola vytýčená na základe prípadu AMO u diviaka v katastri obce Brezina v okrese Trebišov, ktorý bezprostredne susedí s okresom Košice okolie. Úprava zón pre okresy Trebišov a Michalovce ktoré boli doposiaľ zaradené do časti III prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie - ako územie s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných bolo preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zveri. (20.12.2019) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=EN


Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ)
Rok Číslo
2023 2023/1485 z 18. júla 2023 ktorým sa menia prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2023/594, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2023 2023/1458 z 11. júla 2023 o určitých dočasných núdzových opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Grécku
2023 2023/1422 z 3. júla 2023 o určitých dočasných núdzových opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Chorvátsku
2023 2023/1300 z 22. júna 2023 ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2023/594, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2023 2023/685 z 27. marca 2023 ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2023 2023/373 zo 17. februára 2023 , ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2023 2023/141 z 19. januára 2023 , ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/2568 z 21. decembra 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/2486 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/2204 z 11. novembra 2022 , ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/1911 zo 6. októbra 2022 , ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/1617 z 19. septembra 2022 , ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/1366 zo 4. augusta 2022 , ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/1196 z 11. júla 2022 ,ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/889 z 3. júna 2022 , ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/746
2022 2022/587 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/491 z 25. marca 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/205 zo 14. februára 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2022 2022/97 z 25. januára 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/2249 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/2024 z 18. novembra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/1850 z 21. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/1794 z 8. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/1714 z 24. septembra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/1371 zo 16. augusta 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/1141 z 20. júla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/1205, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/1141 z 12. júla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/1090 z 2. júla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/994z 18. júna 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/952z 11. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/605 zo 7. apríla 2021, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/623 z 15. apríla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/687 zo 26. apríla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/811z 20. mája 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2021 2021/902b z 3.júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných

 • Rozšírenie územia SR do časti II VRK od 18.2.2020 ( VRK 2020/220)
 • 2020/1150 z 3. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch
 • 2020/1185 z 10. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5559]
 • 2020/1211 z 20. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5802]
 • 2020/1233 z 27. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5948] (Text s významom pre EHP) C/2020/5948
 • 2020/1283 zo 14. septembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 6353] (Text s významom pre EHP) C/2020/6353
 • 2020/1535z 21. októbra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 7388]
 • 2020/1644 z 5. novembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 7740]
 • 2020/1780 z 27. novembra 2020,ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8541].
 • 2020/2128 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 9356].
 • 2020/2241 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 9626] (Text s významom pre EHP)
 • 2021/15 zo 7. januára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 112] (Text s významom pre EHP)
 • 2021/123mz 2. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch
 • 2021/175 z 12. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

Výskyt nákaz – 29.12.2022 -04.01.2023

Infikovaná zóna podľa aktuálnej platnej legislatívy – Slovenská republika – 23.12.2022

Infikovaná zóna

Vyšetrovanie vzoriek diviakov zaslaných na detekciu vírusu AMO rok 2022

Pasívny surveillance

Domáce ošípané

Geografický pôvod vzoriek od diviakov zaslaných na detekciu vírusu AMO a protilátok proti vírusu rok 2021 – pasívny surveillance/dohľad

Geografické rozloženie pozitívne testovaných vzoriek na AMO uhynutej diviačej zveri

Geografický pôvod vzoriek od diviakov zaslaných na detekciu vírusu AMO a protilátok proti vírusu rok 2020 – pasívny surveillance/dohľad

Geografický pôvod vzoriek od diviakov zaslaných na detekciu vírusu AMO a protilátok proti vírusu - rok 2020 – aktívny surveillance/dohľad

Prezentácie Slovenskej republiky na rokovaniach Stáleho výboru pre zvieratá, potraviny a krmivá v Bruseli

SCHVÁLENIE ERADIKAČNEHO PROGRAMU AMO – SR- FEBRUÁR 2020

V Českej republike sa podarilo nákazu eradikovať a od marca 2019 je opäť krajinou bez výskytu tejto nákazy . V ČR nebolo možné potvrdiť zdroj infekcie avšak išlo o kmeň vírusu ktorý cirkuluje vo východnej Európe od roku 2007. Berúc do úvahy vzdialenosť od ostatných potvrdených prípadov je viac ako pravdepodobné že k zavlečeniu do ČR došlo z dôvodu ľudskej činnosti a aktivít Eradikácia bola úspešná vďaka:

 • Vykonávaniu surveillance čo umožnilo skorú detekciu prvého prípadu AMO
 • Veterinárnym opatreniam - ktoré zabránili šíreniu AMO v diviačej populácii( všetky pozitívne prípady boli potvrdené v relatívne malej oblasti 89 km2 v okrese Zlín
 • Signifikantnému zníženiu ( takmer kompletnej depopulácii ) počtu vnímavých zvierat v oblasti s AMO pozitívnymi prípadmi ktoré viedlo k zastaveniu cirkulácie vírusu
 • Veterinárnym opatreniam, ktoré zabránili vniknutiu vírusu do chovov domácich ošípaných