Úvodná stránka

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

Aktuálna situácia

Situácia vo výskyte AMO sa v Európe ( vrátane SR) dynamicky vyvíja a aktuálnu mapu zaradenia oblastí do zón, vrátane územia SR. V tejto súvislosti upozorňujeme stále a opätovne na nevyhnutnosť dodržiavania všetkých opatrení vydaných príslušnými RVPS v SR pokiaľ ide o

  • chovy ošípaných, biologickú ochranu chovov a povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných i záhumienkových, kde majitelia chovajú alebo plánujú chovatelia čo i len 1 ošípanú.
  • Opatrenia vydané pre užívateľov poľovných revírov musia byť na 100 % dodržiavané a aplikované nakoľko jedine tak sa zníži riziko šírenia nákazy Je nevyhnutné dodržiavať tieto opatrenia a konať tak aby sa zabránilo opätovnému zavlečeniu nákazy do chovov čo by znamenalo opäť nové prísne opatrenia pre chovateľov ošípaných a to po dobu najmenej 12 mesiacov od posledného výskytu.

Pravidelná aktualizácia vývoja situácie v SR na základe výsledkov analýz Referenčného laboratória vo Zvolene je voľne dostupná tu

Pozitívne prípady v aktuálnom roku

Archívne údaje


U diviakov

Nález ID Dátum konfirmácie Popis
684239572023-04-1111.04.2023dospelý diviak -samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
769524312023-01-0202.01.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
679241852023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
416879352023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Rykynčice, KÚ: Horné Rykynčice, PR: Rykynčice, Ulovený
732895462023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
567932142023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
532947162023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
165384792023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
183469752023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
934582762023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
972581342023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
957468132023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
632971452023-01-0202.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
591264782023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
935482162023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
562748912023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
243589162023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
341285962023-01-0202.01.2023Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
364195872023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie ČARNOŠINA - Kochanovce, KÚ: Oľšavce, PR: Rovenky, Nájdený uhynutý
539721482023-01-0202.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie ČARNOŠINA - Kochanovce, KÚ: Oľšavce, PR: Rovenky, Nájdený uhynutý
413968572023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
198573462023-01-0303.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lukové, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
789436152023-01-0303.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lukové, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
274689532023-01-0202.01.2023Lanštiak - Samec, P.Z. "Bučky" Michalok, KÚ: Michalok, PR: Bučky, Nájdený uhynutý
293457182023-01-0404.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Ortuťová, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
523678192023-01-0404.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
347891622023-01-0404.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
582176932023-01-0404.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
324187962023-01-0404.01.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
846372912023-01-0404.01.2023Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Nižná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
317594622023-01-0404.01.2023Diviača - Samica, PZ Lazy, KÚ: Nižná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
586179422023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Piskorovce, PR: Rybník Uhlisko Ferligov , Nájdený uhynutý
987631452023-01-0404.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
592318762023-01-0404.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Brusnica, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
281549762023-01-0404.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Makovica Kurimka, KÚ: Cernina, PR: Makovica, Nájdený uhynutý
238571942023-01-0404.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Makovica Kurimka, KÚ: Cernina, PR: Makovica, Nájdený uhynutý
945731282023-01-0909.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
197346582023-01-0909.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
218745632023-01-1010.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Ulovený
986143752023-01-0505.01.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura, KÚ: Papín, PR: Jedlinka, Nájdený uhynutý
596724382023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
759243862023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
519486722023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
573426182023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
512768432023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
712958632023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Ulovený
239581672023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Ulovený
564198372023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Buclovany, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
395824172023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
687539422023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
124783592023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
392615472023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
281574932023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
627983512023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samec, Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník, KÚ: Malý Horeš, PR: Malý Horeš, Ulovený
354916782023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie STAVENČÍK Zlaté, KÚ: Mokroluh, PR: Stavenčík, Ulovený
532861792023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
843961752023-01-1111.01.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Ulovený
571436292023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
815937422023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
735169242023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
842617932023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
196327452023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Girovce, PR: Kelčanky, Nájdený uhynutý
538247912023-01-0909.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
839175242023-01-0909.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Girovce, PR: Kelčanky, Nájdený uhynutý
532714892023-01-1010.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "STAVENEC", KÚ: Vyšný Žipov, PR: Stavenec, Ulovený
829643172023-01-1212.01.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
432875612023-01-1010.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Lazy Dlhé nad Cirochou, KÚ: Belá nad Cirochou, PR: Hodková, Nájdený uhynutý
467258392023-01-1010.01.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura, KÚ: Papín, PR: Jedlinka, Nájdený uhynutý
814672952023-01-1010.01.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura, KÚ: Papín, PR: Jedlinka, Nájdený uhynutý
839246572023-01-1010.01.2023Diviača - Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
543278692023-01-1313.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
982753412023-01-1313.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Fijaš, PR: Kamenná, Ulovený
641782932023-01-1616.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podkriváň, KÚ: Podkriváň, PR: Podkriváň, Ulovený
123987652023-01-1616.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Komárov, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
694235182023-01-1717.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
298713462023-01-1818.01.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
942673152023-01-1818.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
938142652023-01-1818.01.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Dubovo II, Ulovený
293516872023-01-1616.01.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Dubovo II, Ulovený
716924352023-01-1919.01.2023Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Jariabok, KÚ: Hrabovec nad Laborcom, PR: Zálužné, Nájdený uhynutý
691234872023-01-2020.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Soboš, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
628479132023-01-2323.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lukové, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
523186492023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Jäger Iľovnica, KÚ: Adidovce, PR: Iľovnica, Ulovený
492683152023-01-2525.01.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Sokol Pichné, KÚ: Zubné, PR: Brezník, Nájdený uhynutý
938261472023-01-1717.01.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
895316422023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
417526932023-01-2424.01.2023Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Kolačkov, PR: Javorina, Ulovený
973264182023-01-2626.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Komposesorát České Brezovo, KÚ: České Brezovo, PR: PS Komposesorát, Ulovený
567129832023-01-2525.01.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
147928652023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
381297652023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
831975622023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť GAVRA, KÚ: Dlhoňa, PR: Hubert, Ulovený
159423872023-01-2525.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Miňovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
243567892023-01-2525.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
819432652023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
964852372023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
329516472023-01-2525.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
794315262023-01-2727.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
265941832023-01-3131.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
157294382023-01-2424.01.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie KOPANY Skrabské, KÚ: Skrabské, PR: Tarmošica, Nájdený uhynutý
712953482023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Bizovo, PR: Jesenské, Nájdený uhynutý
635812792023-01-2424.01.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie KOPANY Skrabské, KÚ: Skrabské, PR: Tarmošica, Nájdený uhynutý
321965472023-01-3030.01.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Mýtna, PR: LESY SR š.p. OZ Kriváň, Ulovený
654917282023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lieskovec, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
763845922023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lieskovec, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
832416572023-02-0101.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lieskovec, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
639481722023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
762548132023-02-0101.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
952786432023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
159367282023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Dolné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
917845232023-02-0101.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
347958622023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Kručov, PR: Sakalov, Nájdený uhynutý
583176242023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Tokajík, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
163759822023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
915382472023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
928153742023-02-0101.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
934752812023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Krišľovce, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
158743262023-02-0101.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Brusnica, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
567914832023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
958621432023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
721689352023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
952183762023-02-0101.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Makovica Kurimka, KÚ: Kurimka, PR: Makovica, Ulovený
378612542023-01-3131.01.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
175843622023-02-0303.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Buclovany, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
751693822023-02-0303.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Uhynutý zrazený
468512392023-02-0303.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
567312982023-02-0303.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
264791852023-02-0303.02.2023Diviača - PZ Lazy, KÚ: Nižná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
356214792023-02-0303.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Uhynutý zrazený
869375212023-02-0303.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
568374212023-02-0303.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
584371922023-02-0606.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
816759432023-01-3030.01.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Lesy SR š.p., OZ Gemer, Bánovo, Nájdený uhynutý
984371622023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
794265312023-02-0303.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Ulovený
475932612023-02-0808.02.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
891245632023-02-0808.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Miňovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
814736592023-02-0808.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
785916232023-02-0808.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Maleník Vojtovce, KÚ: Veľkrop, PR: Maleník, Ulovený
368954212023-02-1010.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Bukovce, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
689137522023-02-0707.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
543987612023-02-0707.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
853291472023-02-1313.02.2023Diviača - Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
517249832023-02-1313.02.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Lesy SR š.p., OZ Gemer, Bánovo, Nájdený uhynutý
861749252023-02-1313.02.2023Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Lesy SR š.p., OZ Gemer, Bánovo, Nájdený uhynutý
721534892023-02-1414.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
157382692023-02-1515.02.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
521689432023-02-1515.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
719628542023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
629387142023-02-1616.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
126984532023-02-1515.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
783691242023-02-1515.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Cigla, PR: Minerál, Ulovený
869345122023-02-1515.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Soboš, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
374851292023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vtáčnik, KÚ: Giraltovce, PR: Váčnik, Nájdený uhynutý
923457162023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Ulovený
624839712023-02-1515.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Kručov, PR: Sakalov, Nájdený uhynutý
478532612023-02-1717.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
516873422023-02-1515.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Maleník Vojtovce, KÚ: Makovce, PR: Maleník, Ulovený
124593672023-02-1414.02.2023Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
125938762023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Dubová, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
389164272023-02-1717.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
492731852023-02-1717.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
135486792023-02-2020.02.2023Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
579834612023-02-1717.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Gribov, PR: Dolina, Ulovený
784652932023-02-1010.02.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rimavská Lehota, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Ulovený
938672542023-02-1010.02.2023Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Selce, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
376892512023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
289761352023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
683415922023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
568317942023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča, KÚ: Slovenská Ľupča, PR: PZ Slovenská Ľupča, Ulovený
276938452023-02-2222.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
372186452023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť GAVRA, KÚ: Vyšná Pisaná, PR: Hubert, Ulovený
713468522023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Valkovce, PR: Kamenná, Ulovený
849563722023-02-2222.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Cigla, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
251784632023-01-3030.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Uhynutý zrazený
142536982023-02-2020.02.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Bánovo, Nájdený uhynutý
128935762023-02-2020.02.2023Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Bánovo, Nájdený uhynutý
235698142023-02-2424.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Vyšný Hrabovec, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
965721832023-02-2424.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
473812962023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
681345722023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
327849612023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
426319752023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
568914722023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
769184352023-02-2222.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
531947262023-02-2727.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
265938172023-02-2727.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
547193282023-02-2727.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
219758462023-02-2727.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
754326982023-02-2727.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
425719362023-02-1010.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
517926482023-02-1010.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
813572462023-02-1313.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
821576932023-02-1010.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovný spolok Bobor, KÚ: Remeniny, PR: Lány, Nájdený uhynutý
269375412023-02-1010.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
154893262023-02-1010.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Obyce-Machulince-Suličín-Žitavany, KÚ: Kňažice, PR: PZ Obyce-Machulince-Suličín-Žitavany, Nájdený uhynutý
675438922023-02-1717.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PS Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
483627192023-02-1717.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PZ Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
469318752023-02-2424.02.2023Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Bánovo, Nájdený uhynutý
893741262023-02-1010.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
328691572023-02-2424.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
762413892023-02-1414.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
543982162023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Giglovce, PR: Kelčanky, Nájdený uhynutý
683217492023-02-2828.02.2023Diviača - Samec, Poľovný spolok Bobor, KÚ: Remeniny, PR: Lány, Nájdený uhynutý
458637922023-02-1010.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Giglovce, PR: Kelčanky, Nájdený uhynutý
716483252023-02-1515.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
423796852023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
581936472023-03-0101.03.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
738261492023-03-0101.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
452369182023-03-0101.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
749813652023-03-0101.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
398754622023-03-0101.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Osie, KÚ: Svidník, PR: Osie, Nájdený uhynutý
649825312023-03-0101.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Osie, KÚ: Svidník, PR: Osie, Nájdený uhynutý
145293672023-03-0101.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Osie, KÚ: Svidník, PR: Osie, Nájdený uhynutý
381724592023-03-0101.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
957421862023-03-0101.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Šarišské Čierne, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
938571622023-03-0303.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
349125862023-03-0303.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
349627852023-03-0303.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
987413562023-03-0101.03.2023Diviača - Samec, PZ Lazy, KÚ: Vyšná Voľa, PR: Stráň, Ulovený
951642372023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Strážna, KÚ: Šašová, PR: Baková, Nájdený uhynutý
386142592023-03-0303.03.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hertník, PR: Minčol II., Nájdený uhynutý
486135792023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: LESY SR š.p. OZ Gemer, Nájdený uhynutý
235764182023-03-0303.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
675239842023-03-0303.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
546791382023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lazy, KÚ: Mlynárovce, PR: Lazy, Nájdený uhynutý
571498262023-03-0303.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
193746822023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
427586912023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Nižný Orlík, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
397152462023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Gribov, PR: Dolina, Nájdený uhynutý
783465292023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Nižný Orlík, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
932467512023-03-0606.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie ONDAVA so sídlom v Mikulášovej, KÚ: Mikulášová, PR: Smilniansky vrch, Nájdený uhynutý
387526142023-03-0606.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie ONDAVA so sídlom v Mikulášovej, KÚ: Mikulášová, PR: Smilniansky vrch, Nájdený uhynutý
781396242023-03-0606.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
681259432023-02-1010.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Obyce-Machulince-Suličín-Žitavany, KÚ: Kňažice, PR: PZ Obyce-Machulince-Suličín-Žitavany, Nájdený uhynutý
839651422023-02-1717.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PZ Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
426381952023-01-0505.01.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Lukov, KÚ: Čaradice, PR: PS Lukov , Nájdený uhynutý
915682372023-01-1212.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
683247912023-03-0101.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
846725392023-03-0606.03.2023Diviača - Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PZ Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
846127352023-02-2020.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PZ Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
197465232023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
314857622023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
647135282023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
654372812023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
837462152023-01-1313.01.2023Lanštiak - Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
819354262023-03-0808.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Dlhá Lúka, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
341687922023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
427385612023-03-0808.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
568432712023-03-0808.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
971326842023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Dlhá Lúka, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
483796512023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Dlhá Lúka, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
283571642023-03-0808.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
152743682023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
974851622023-03-0808.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
641259372023-03-0808.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
275861432023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
321547692023-03-0808.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
394812762023-03-0808.03.2023Diviača - Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
873591622023-03-0808.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie SPZ "Jedlinka" Rokytov pri Humennom, KÚ: Humenský Rokytov, PR: Výravka, Nájdený uhynutý
845973622023-03-1010.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Nižná Olšava, PR: Sakalov, Nájdený uhynutý
487632192023-03-1010.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
839427652023-03-1313.03.2023Dospelý diviak - Samica, URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol., KÚ: Jakubany, PR: US obce Jakubany, Nájdený uhynutý
614352892023-03-1313.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kamenica, KÚ: Veľká Lehota, PR: Vojšín, Nájdený uhynutý
318426592023-01-3131.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina, KÚ: Zvolenská Slatina, PR: Lubica, Nájdený uhynutý
218594732023-03-1010.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
465928312023-03-1515.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
812546392023-03-1515.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
854961372023-03-1515.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Nižný Orlík, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
421759632023-03-1515.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
495376282023-03-1515.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Jurkova Voľa, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
217856492023-03-1515.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Lysý vrch, KÚ: Šarbov, PR: Lysý Vrch, Ulovený
274896312023-03-1515.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
756219832023-03-1717.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rozkvet, KÚ: Rovné, PR: Rebjaková, Ulovený
231574892023-03-1717.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Uhynutý zrazený
294513862023-03-0707.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Rafajovce, PR: Rybník Uhlisko Ferligov Ďapalovce, Nájdený uhynutý
724561932023-03-1010.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KOPANY Skrabské, KÚ: Skrabské, PR: Tarmošica, Nájdený uhynutý
318579422023-03-1515.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Holčíkovce, PR: Holčíkovce, Nájdený uhynutý
231476582023-03-1717.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: Rybník Uhlisko Ferligov Ďapalovce, Nájdený uhynutý
748162592023-03-1515.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Holčíkovce, PR: Holčíkovce, Nájdený uhynutý
673985242023-03-2020.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
423186972023-03-2020.03.2023Dospelý diviak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lomnička, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
927514832023-03-1010.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
817625932023-03-1010.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
381496722023-03-1010.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
926853742023-03-1010.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
612584372023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
719825462023-03-2222.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Dlhá Lúka, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
617389522023-03-2222.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
569317422023-03-2222.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
985267342023-03-2222.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Staškovce, PR: Dolina, Nájdený uhynutý
814726932023-03-2222.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Topľa so sídlom v Kalništi, KÚ: Brezov, PR: Topľa, Nájdený uhynutý
258163942023-03-2222.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
175463892023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Miňovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
981652372023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Dubová, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
413867252023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť GAVRA, KÚ: Havranec, PR: Hubert, Nájdený uhynutý
598736412023-03-2222.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Gribov, PR: Dolina, Nájdený uhynutý
162783452023-03-2222.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Plachtince, KÚ: Modrý Kameň, PR: PZ Plachtince, Uhynutý zrazený
168375942023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
124658372023-03-2424.03.2023Lanštiak - Samec, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
178394522023-03-2424.03.2023Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
183296452023-03-2424.03.2023Diviača - Samica, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
215987362023-03-2424.03.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
175986342023-03-2424.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
917826342023-03-2424.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dil so sídlom Havaj, KÚ: Varechovce, PR: Dil, Nájdený uhynutý
359124862023-03-2424.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Šarišský Štiavnik, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
854163272023-03-2121.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovný spolok Bobor, KÚ: Remeniny, PR: Lány Remeniny, Nájdený uhynutý
375481262023-03-2424.03.2023Diviača - Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: Rybník Uhlisko Ferligov Ďapalovce, Nájdený uhynutý
391726542023-03-2828.03.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
874329162023-03-2727.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
179236452023-03-2727.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Kamenica, KÚ: Veľká Lehota, PR: Vojšín, Nájdený uhynutý
182479352023-03-2929.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť GAVRA, KÚ: Vyšná Pisaná, PR: Hubert, Nájdený uhynutý
527134892023-03-2929.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
927614532023-03-2929.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Valkovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
614725892023-03-2020.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: PZ Cerovo-Rovenec, Nájdený uhynutý
971386242023-03-2929.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
845921372023-03-2929.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Valkovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
598732162023-03-2929.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Valkovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
467293582023-03-3131.03.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
298741632023-03-2929.03.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zubné, PR: Zubenské, Nájdený uhynutý
195268432023-04-0303.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
264189752023-04-0404.04.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
143785922023-04-0505.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
198356272023-04-0505.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť GAVRA, KÚ: Dlhoňa, PR: Hubert, Nájdený uhynutý
582479312023-04-0505.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vtáčnik, KÚ: Giraltovce, PR: Vtáčnik, Nájdený uhynutý
421536972023-04-0505.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
427953162023-04-0505.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Breznička, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
591627382023-04-0505.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Breznička, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
154973862023-04-0505.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Maleník Vojtovce, KÚ: Breznička, PR: Maleník, Nájdený uhynutý
687423192023-04-0505.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Valkovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
574236892023-04-0505.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Valkovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
384297162023-04-0505.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Jalovec, KÚ: Krajná Poľana, PR: Príkra, Nájdený uhynutý
795431862023-04-0505.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Šemetkovce, KÚ: Hunkovce, PR: Dukla, Nájdený uhynutý
927681352023-04-0505.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
235794162023-04-0505.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Miňovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
429857312023-04-0505.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
876351422023-04-1111.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec, Nájdený uhynutý
972643812023-04-0505.04.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča, KÚ: Šalková, PR: PZ Slovenská Ľupča, Ulovený
278651432023-04-1212.04.2023Diviača - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Cinobaňa, PR: LESY SR š.p. OZ Kriváň, Nájdený uhynutý
741683922023-04-1111.04.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Základná organizácia - Poľovnícke združenie VLKANOVÁ, KÚ: Šalková, PR: PZ Vlkanová, Ulovený
582163472023-04-1212.04.2023Lanštiak - Samec, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
471956322023-04-1212.04.2023Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hradová, KÚ: Kavečany, PR: Kavečany, Nájdený uhynutý
825713942023-04-1212.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Cigla, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
536842192023-04-1212.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Cigla, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
167824932023-04-1212.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Dubová, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
823746192023-04-1212.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Lipovica Kolbovce, KÚ: Korunková, PR: Lipovica, Nájdený uhynutý
845921672023-04-1212.04.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Ortuťová, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
814356922023-04-0505.04.2023Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
648259312023-04-1212.04.2023Lanštiak - Samica, PZ DUJAVA BECHEROV, KÚ: Becherov, PR: Borsučiny, Nájdený uhynutý
175683922023-04-1212.04.2023Dospelý diviak - Samica, PZ DUJAVA BECHEROV, KÚ: Becherov, PR: Borsučiny, Nájdený uhynutý
374951822023-04-0505.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
671593282023-04-0505.04.2023Lanštiak - Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
365871422023-04-0505.04.2023Lanštiak - Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
837561242023-04-1111.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Nižný Orlík, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
751962382023-04-1111.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
846792352023-04-0505.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
219765342023-04-1212.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie DUJAVA, KÚ: Marhaň, PR: Dujava, Nájdený uhynutý
567829412023-04-1414.04.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Kamenica, KÚ: Malá Lehota, PR: Vojšín, Nájdený uhynutý
352968472023-04-1313.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
753968412023-04-1313.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
642157832023-04-1414.04.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
947863212023-04-1414.04.2023Lanštiak - Samec, Roľnícke družstvo Látky, KÚ: Látky, PR: RD Látky, Ulovený
586247932023-04-1313.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Žiare Selce, KÚ: Priechod, PR: PZ Žiare Selce, Uhynutý zrazený
395681422023-04-1414.04.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Ferdaska Vyšná Olšava, KÚ: Vyšná Olšava, PR: Ferdaska, Nájdený uhynutý
638421952023-04-1414.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Jalovec, KÚ: Bodružal, PR: Príkra, Nájdený uhynutý
148235762023-04-1414.04.2023Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Ferdaska Vyšná Olšava, KÚ: Vyšná Olšava, PR: Ferdaska, Nájdený uhynutý
896514322023-04-1414.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Lomné, PR: Sakalov, Uhynutý zrazený
547826132023-04-1212.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
786591242023-04-1717.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie ČARNOŠINA - Kochanovce, KÚ: Kochanovce, PR: Rovenky, Nájdený uhynutý
845731962023-04-1717.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Šemetkovce, KÚ: Hunkovce, PR: Dukla, Nájdený uhynutý
926485312023-04-1717.04.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Lysý vrch, KÚ: Šarbov, PR: Lysý vrch, Nájdený uhynutý
617394852023-04-1414.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košická Belá, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
853214792023-04-1717.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Šemetkovce, KÚ: Krajná Poľana, PR: Dukla, Nájdený uhynutý
756198432023-03-3030.03.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
716392842023-03-3030.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
527863942023-03-3030.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
142697582023-04-1818.04.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Ordzovany, PR: Pongracovce, Ulovený
127465982023-04-1919.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Komárov, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
178465322023-04-1919.04.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Ferdaska Vyšná Olšava, KÚ: Vyšná Olšava, PR: Ferdaska, Nájdený uhynutý
431682572023-04-1919.04.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Ferdaska Vyšná Olšava, KÚ: Vyšná Olšava, PR: Ferdaska, Nájdený uhynutý
751428632023-04-1919.04.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Brusnica, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
392486572023-04-1919.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Miňovce, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
716325482023-04-1919.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok SERNINEC so sídlom v Ladomirovej, KÚ: Ladomirová, PR: Serninec, Ulovený
751698242023-04-1919.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Maleník Vojtovce, KÚ: Veľkrop, PR: Maleník, Nájdený uhynutý
289534612023-04-1919.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Miňovce, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
534276192023-04-1919.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Krišľovce, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
482613572023-04-1919.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Brusnica, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
832457162023-04-0404.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "STAVENEC", KÚ: Vyšný Žipov, PR: Stavenec, Nájdený uhynutý
294837562023-04-1414.04.2023Lanštiak - Samec, P.Z. "Bučky" Michalok, KÚ: Michalok, PR: Bučky, Nájdený uhynutý
492138672023-04-1818.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie TOPĽA Bystré, KÚ: Bystré, PR: Topľa Bystré, Nájdený uhynutý
874691252023-04-1414.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie STAVLINEC, KÚ: Ruská Voľa, PR: Stavlinec Matiaška, Ulovený
814759632023-04-1818.04.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie TOPĽA Bystré, KÚ: Bystré, PR: Topľa Bystré, Nájdený uhynutý
685239412023-04-1212.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Piskorovce, PR: Rybník Uhlisko, Nájdený uhynutý
583247912023-04-2121.04.2023Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
279316542023-04-2626.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vtáčnik, KÚ: Giraltovce, PR: Vtáčnik, Nájdený uhynutý
564291382023-04-2626.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vtáčnik, KÚ: Giraltovce, PR: Vtáčnik, Nájdený uhynutý
421978562023-04-2626.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vtáčnik, KÚ: Giraltovce, PR: Vtáčnik, Nájdený uhynutý
952468132023-04-2626.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
728964152023-04-2626.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
458261372023-04-2626.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok SERNINEC so sídlom v Ladomirovej, KÚ: Ladomirová, PR: Serninec, Nájdený uhynutý
725361482023-04-2626.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Šemetkovce, KÚ: Krajné Čierno, PR: Dukla, Nájdený uhynutý
513294762023-04-2626.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Šapinec, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
748519362023-04-2626.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
895214372023-04-2626.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Maleník Vojtovce, KÚ: Makovce, PR: Maleník, Nájdený uhynutý
685391472023-04-2828.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok SERNINEC so sídlom v Ladomirovej, KÚ: Ladomirová, PR: Serninec, Nájdený uhynutý
839541672023-04-2727.04.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Ulovený
875432192023-04-2828.04.2023Lanštiak - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chváleně Tekovská Breznica , Nájdený uhynutý
831729562023-05-0303.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
879425612023-05-0303.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
963754282023-05-0303.05.2023Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lažteky, PR: Javorie, Ulovený
837924162023-05-0303.05.2023Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lažteky, PR: Javorie, Ulovený
651729432023-05-0303.05.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
158732962023-05-0404.05.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Podkriváň, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Ulovený
597386422023-05-0303.05.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Lipovica Kolbovce, KÚ: Korunková, PR: Lipovica, Ulovený
396154782023-05-0303.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
197235642023-05-0303.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
146238752023-05-0303.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
834617292023-05-0303.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
827654912023-05-0303.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
765932182023-05-0303.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
183594722023-05-0303.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
219576342023-05-0303.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
376824512023-05-0202.05.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košická Belá, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
714256892023-05-0505.05.2023Lanštiak - Samec, "Poľovnícka spoločnosť Za hájom", KÚ: Selce, PR: PS za Hájom, Ulovený
512869732023-05-0505.05.2023Lanštiak - Samec, "Poľovnícka spoločnosť Za hájom", KÚ: Selce, PR: PS za Hájom, Ulovený
279413652023-05-0505.05.2023Diviača - Samica, "Poľovnícka spoločnosť Za hájom", KÚ: Selce, PR: PS za Hájom, Ulovený
917368452023-05-0505.05.2023Lanštiak - Samica, "Poľovnícka spoločnosť Za hájom", KÚ: Selce, PR: PS za Hájom, Ulovený
912854672023-05-0505.05.2023Diviača - Samica, "Poľovnícka spoločnosť Za hájom", KÚ: Selce, PR: PS za Hájom, Ulovený
365892742023-04-2424.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie ČARNOŠINA - Kochanovce, KÚ: Tročany, PR: Rovenky, Nájdený uhynutý
961847532023-04-2626.04.2023Lanštiak - Samec, PZ DUJAVA BECHEROV, KÚ: Regetovka, PR: Borsučiny, Ulovený
915726342023-04-2828.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
197536822023-04-2828.04.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
829146352023-04-2828.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
832495762023-04-2626.04.2023Diviača - Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
915843722023-05-0303.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Ulovený
869743152023-05-0303.05.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Ulovený
745621932023-04-2828.04.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Slovenská Kajňa, PR: Vimberok, Nájdený uhynutý
816235972023-05-0202.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Plavnica, KÚ: Plavnica, PR: PZ PLAVNICA, Nájdený uhynutý
498172532023-05-0404.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Špica Hniezdne, KÚ: Forbasy, PR: PZ Špica Hniezdne, Nájdený uhynutý
314672852023-04-1414.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Poľana, KÚ: Lomnička, PR: Poľana Nižné Ružbachy, Nájdený uhynutý
279486352023-05-0303.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie TOPĽA Bystré, KÚ: Bystré, PR: Topľa Bystré, Nájdený uhynutý
732514862023-05-0404.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Bizovo, PR: Jesenské, Nájdený uhynutý
259743162023-05-0303.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Hodejovec, PR: Jesenské, Nájdený uhynutý
157923682023-05-0505.05.2023Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hajnáčka, PR: Hajnáčka, Nájdený uhynutý
718652492023-05-0404.05.2023Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Bažant, KÚ: Baškovce, PR: Zalamané, Ulovený
721589342023-05-1010.05.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košické Hámre, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
968752142023-05-0505.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke občianske združenie LESNICA, KÚ: Malá Lodina, PR: Sivec, Nájdený uhynutý
657413282023-05-1010.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košické Hámre, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
421583672023-05-1010.05.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košické Hámre, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
563281492023-05-0404.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Hostice, PR: Jesenské, Ulovený
675418922023-05-1212.05.2023Diviača - Samica, Obecné lesy Babiná s.r.o., KÚ: Babiná, PR: OL Babiná, Ulovený
834925162023-05-0505.05.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Jasenov, KÚ: Vladiča, PR: Jasenov, Nájdený uhynutý
149382572023-05-1212.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Lysý vrch, KÚ: Šarbov, PR: Lysý vrch, Nájdený uhynutý
237469812023-05-1212.05.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Kožuchovce, PR: Dolina, Nájdený uhynutý
216895432023-05-1515.05.2023Dospelý diviak - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
941852362023-05-1212.05.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
392754182023-05-1212.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
831694272023-05-1212.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
618452932023-05-1515.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
891465722023-05-1717.05.2023Lanštiak - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
912384762023-05-1717.05.2023Lanštiak - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
675384292023-05-1717.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Šemetkovce, KÚ: Hunkovce, PR: Dukla, Nájdený uhynutý
586241392023-05-1717.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Šemetkovce, KÚ: Nižný Komárnik, PR: Dukla, Nájdený uhynutý
241936752023-05-1717.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Šemetkovce, KÚ: Hunkovce, PR: Dukla, Nájdený uhynutý
741296532023-05-1717.05.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Sokol Pichné, KÚ: Nechválova Polianka, PR: Brezník, Nájdený uhynutý
263517482023-05-2222.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke občianske združenie LESNICA, KÚ: Veľká Lodina, PR: Sivec, Nájdený uhynutý
739516422023-05-1111.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
942587632023-05-1616.05.2023Lanštiak - P.Z. "Bučky" Michalok, KÚ: Michalok, PR: Bučky, Nájdený uhynutý
713846952023-05-2323.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košická Belá, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
485632712023-05-2525.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia Grúň Málinec, KÚ: Málinec, PR: PO Grúň Málinec, Ulovený
742581932023-05-2525.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícky ochranný spolok Háj, KÚ: Ľuboreč, PR: POS Háj, Ulovený
423896152023-05-2929.05.2023Diviača - Samec, AB Laz s.r.o., KÚ: Ábelová, PR: AB Laz s.r.o., Ulovený
674512392023-05-2424.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
286354972023-05-2424.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
613475922023-05-2424.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Poľana, KÚ: Hertník, PR: Poľana, Nájdený uhynutý
938752642023-05-2424.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie VYSOKÁ, KÚ: Kučín, PR: Vysoká, Ulovený
986431752023-05-2424.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie DUJAVA, KÚ: Marhaň, PR: Dujava, Nájdený uhynutý
543679212023-05-2424.05.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Základná organizácia - Poľovnícke združenie VLKANOVÁ, KÚ: Vlkanová, PR: PZ Vlkanová, Ulovený
513297482023-05-2525.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Podkonice - Vysoká, KÚ: Moštenica, PR: PZ Vysoká Podkonice, Nájdený uhynutý
326815492023-05-2626.05.2023Lanštiak - P.Z. "Bučky" Michalok, KÚ: Michalok, PR: Bučky, Nájdený uhynutý
695237812023-05-3131.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
482351792023-05-3030.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke občianske združenie TRI KOPCE, KÚ: Obišovce, PR: Tri Kopce Vápenná, Ulovený
726958412023-05-3131.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Lazy Kobylnice, KÚ: Kobylnice, PR: Lazy Kobylnice, Nájdený uhynutý
973142582023-05-3131.05.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
865471292023-05-2626.05.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rozkvet, KÚ: Udavské, PR: Rebjakova, Ulovený
587246932023-05-3131.05.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lysý vrch, KÚ: Medvedie, PR: Lysý vrch, Nájdený uhynutý
729568342023-06-0202.06.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dil so sídlom Havaj, KÚ: Havaj, PR: Dil, Nájdený uhynutý
389254762023-06-0202.06.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Dil so sídlom Havaj, KÚ: Havaj, PR: Dil, Nájdený uhynutý
425731682023-06-0202.06.2023Diviača - Samec, Poľovnícky spolok SERNINEC so sídlom v Ladomirovej, KÚ: Ladomirová, PR: Serninec, Nájdený uhynutý
816495372023-06-0202.06.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok SERNINEC so sídlom v Ladomirovej, KÚ: Ladomirová, PR: Serninec, Nájdený uhynutý
493782512023-06-0505.06.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie LAZ, KÚ: Hostovice, PR: Molyšov, Ulovený
295871632023-06-0707.06.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
378126542023-06-0202.06.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košická Belá, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
613958742023-05-3131.05.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košická Belá, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
683257942023-05-3131.05.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košická Belá, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
365482192023-05-3131.05.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá, KÚ: Košická Belá, PR: Zlatník, Nájdený uhynutý
376152892023-06-1313.06.2023Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Podjavorie I, PR: Javorie, Ulovený
147289352023-06-1414.06.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
419863272023-06-1414.06.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
143582692023-06-1414.06.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
295413762023-06-1414.06.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Turany nad Ondavou, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
726481952023-06-0707.06.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavica, PR: PZ Cerovo-Rovenec, Nájdený uhynutý
154236892023-06-1616.06.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hradová, KÚ: Kavečany, PR: Hradová, Ulovený
269745812023-06-0202.06.2023Lanštiak - Samec, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Kavečany, PR: čermeľ, Ulovený
162895372023-05-3030.05.2023Diviača - Samec, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
123857692023-04-2121.04.2023Diviača - Samec, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, Nájdený uhynutý
185624792023-04-1818.04.2023Dospelý diviak - Samec, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, Nájdený uhynutý
674239152023-06-2020.06.2023Diviača - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Ulovený
197243852023-06-0202.06.2023Diviača - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
481267952023-05-2424.05.2023Diviača - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
734289562023-04-2121.04.2023Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, Nájdený uhynutý
845193272023-06-1616.06.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Uhynutý zrazený
924357812023-06-1919.06.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke občianske združenie TRI KOPCE, KÚ: Obišovce, PR: Tri kopce Vápenná, Ulovený
978425132023-05-2929.05.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Malá Lehota, PR: Lesy SR OZ Tribeč, Ulovený
513764892023-06-2626.06.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Hrádok Pliešovce, KÚ: Pliešovce, PR: Hrádok Pliešovce, Ulovený
451628792023-06-2121.06.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Ulovený
492687532023-05-3030.05.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Veľké Pole, PR: Lesy SR OZ Tribeč, Nájdený uhynutý
189237562023-06-2020.06.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: SPZ PZ Cerovo-Rovenec, Nájdený uhynutý
894316722023-06-2020.06.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: SPZ PZ Cerovo-Rovenec, Nájdený uhynutý
247869512023-06-2828.06.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Kručov, PR: Sakalov, Ulovený
692417382023-06-3030.06.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavica, PR: Cerovo, Ulovený
371824652023-06-3030.06.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavica, PR: Cerovo, Ulovený
512493762023-06-2121.06.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, PZ JAVORNÍK, KÚ: Ulič, PR: Javorník, Nájdený uhynutý
352897612023-04-2626.04.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rozkvet, KÚ: Rovné, PR: Rebjaková, Ulovený
243691852023-06-2828.06.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
391876522023-06-2626.06.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Vyšný Hrušov, PR: Zubenské, Nájdený uhynutý
321798542023-05-0202.05.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zubné, PR: Zubenské, Nájdený uhynutý
348925672023-06-2626.06.2023Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica nad Cirochou, Ulovený
735284692023-03-2727.03.2023Dospelý diviak - Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Klokočov, PR: VPR VLM Kamenica nad Cirochou, Nájdený uhynutý
854761322023-06-2828.06.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vlčie Pakostov, KÚ: Pakostov, PR: LAZY, Ulovený
285693742023-05-3131.05.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Bučina, KÚ: Ľubiša, PR: Suchár, Ulovený
687921532023-06-0707.06.2023Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Lazy Dlhé nad Cirochou, KÚ: Belá nad Cirochou, PR: Hodková, Ulovený
287539462023-06-2121.06.2023Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko, KÚ: Jankovce, PR: Holpky, Ulovený
954276182023-07-0404.07.2023Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rolova Huta, PR: Lesy SR š.p., PR Bystré, Ulovený
715824362023-07-0303.07.2023Lanštiak - PZ DUJAVA BECHEROV, KÚ: Becherov, PR: Borsučiny, Nájdený uhynutý
197385622023-06-2626.06.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hradová, KÚ: Kavečany, PR: Hradová, Ulovený
961453782023-07-0707.07.2023Dospelý diviak - Samec, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Ulovený
276894512023-07-1212.07.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec, Nájdený uhynutý
752643812023-07-1212.07.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok Horný Tisovník, Ulovený
375268192023-07-1010.07.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
562184792023-07-1717.07.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina, KÚ: Župkov, PR: Píla, Nájdený uhynutý
471935282023-07-1919.07.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - ZO - Poľovnícke združenie BADÍN, KÚ: Badín, PR: PZ Badín, Uhynutý zrazený
876543292023-07-1919.07.2023Lanštiak - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
146789232023-07-2121.07.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
521746892023-07-2121.07.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
763254892023-07-1919.07.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie DUJAVA, KÚ: Lascov, PR: Dujava, Ulovený
425713862023-07-1919.07.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie DUJAVA, KÚ: Lascov, PR: Dujava, Ulovený
174283652023-07-2626.07.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Agropodnikateľov, KÚ: Bacúrov, PR: Homôlka, Ulovený
965231472023-07-2626.07.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - ZO - Poľovnícke združenie BADÍN, KÚ: Badín, PR: PD Badín, Nájdený uhynutý
591673822023-07-1919.07.2023Diviača - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, Nájdený uhynutý
325694812023-07-1010.07.2023Diviača - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
796831242023-07-2828.07.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
612578432023-07-2828.07.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Laborec, KÚ: Oborín, PR: Laborec Oborín, Ulovený
651972482023-07-2626.07.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia Grúň Málinec, KÚ: Málinec, PR: PO Grúň Málinec, Ulovený
175849322023-06-1919.06.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
738459122023-08-1111.08.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
259614372023-08-1111.08.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
523486792023-08-1010.08.2023Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Panský diel, PR: Lesy SR OZ Tribeč, Ulovený
248153972023-08-1111.08.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Čerín, KÚ: Dúbravica, PR: PZ Čerín, Ulovený
632945872023-08-1616.08.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz-Základná organizácia-Poľovnícke združenie Chochuľa Hrochoť, KÚ: Hrochoť, PR: PZ Hrochoť, Nájdený uhynutý
731246982023-08-1818.08.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Barancov, KÚ: Koprivnica, PR: Barancov, Nájdený uhynutý
236197482023-08-3131.08.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Zlatá hora v Kežmarku, KÚ: Kežmarok, PR: Zlata Hora, Nájdený uhynutý
815729342023-09-0606.09.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kančov potok Stropkov, KÚ: Tisinec, PR: Kančov Potok, Nájdený uhynutý
418973652023-09-0606.09.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
137258492023-09-1313.09.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Lúčka, PR: Kovaný kameň, Ulovený
186375422023-09-1717.09.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Lúčka, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
679582312023-09-1414.09.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť TOPOĽA, KÚ: Kuková, PR: Čepcov, Ulovený
561428392023-09-2525.09.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť "Šarvíz", KÚ: Žarnovica, PR: Drienčie, Ulovený
374591262023-09-2525.09.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ondava so sídlom v Duplíne, KÚ: Krušinec, PR: Ondava, Nájdený uhynutý
359247682023-09-2525.09.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ondava so sídlom v Duplíne, KÚ: Potoky, PR: Ondava, Nájdený uhynutý
375198622023-10-0303.10.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kräcky, KÚ: Barca, PR: Barca, Ulovený
548371922023-10-0303.10.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gajon, KÚ: Rimavská Seč, PR: Rimavská Seč, Ulovený
529341672023-10-2020.10.2023Lanštiak - Samec, Sielnica Jagd, KÚ: Sielnica, PR: Sielnica, Ulovený
937452162023-04-0404.04.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
591468722023-10-2424.10.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: PR Diviak Porúbka, Ulovený
623584192023-10-2525.10.2023Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kozelník, PR: Kozelník, Nájdený uhynutý
698537142023-11-0202.11.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenica, KÚ: Veľká Lehota, PR: Vojšín, Ulovený
428176532023-11-0303.11.2023Diviača - Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Vojnatina, PR: PR Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
923674582023-11-0303.11.2023Diviača - Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Vojnatina, PR: PR Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
875914632023-11-0303.11.2023Diviača - Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Vojnatina, PR: PR Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
321768942023-11-0101.11.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ondava so sídlom v Duplíne, KÚ: Tisinec, PR: Ondava, Nájdený uhynutý
429618732023-11-2020.11.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Brezina vo Vyšnom Kručove, KÚ: Vyšný Kručov, PR: Čerevliš, Nájdený uhynutý
491368252023-11-2727.11.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podkriváň, KÚ: Píla, PR: Podkriváň, Nájdený uhynutý
386725192023-11-2727.11.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podkriváň, KÚ: Píla, PR: Podkriváň, Nájdený uhynutý
263178452023-11-2828.11.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kokava - Diel, KÚ: Kokava nad Rimavicou, PR: PZ Kokava nad Rimavicou - Diel, Ulovený
653198272023-11-2929.11.2023Diviača - Samec, Poľovnícky spolok MAGINHRAD, KÚ: Veľké Teriakovce, PR: Veľké Teriakovce, Ulovený
859467212023-12-0101.12.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Vojnatina, PR: PR Diviak Porúbka, Ulovený
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

U domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO). Podrobnosti PDF


Nález Dátum konfirmácie Popis
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO

Opatrenia v ohnisku, pre kontaktné chovy, ochranné pásma a pásmo pozorovania podrobne popisuje

Nariadenie vlády SR č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných v znení nariadenia vlády 222/2009 Z. z. https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/nv_277_2003.pdf

Informácia pre verejnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť ( chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy ! V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !   

Mapa

Archívne údaje


  • Diviak s dátumom konfirmácie nie starším ako 7 dní. Diviak s dátumom konfirmácie starším ako 7 dní.
  • Domáca ošípaná s dátumom konfirmácie nie starším ako 90 dní. Domáca ošípaná s dátumom konfirmácie starším ako 90 dní.

Národný eradikačný program AMO/Národný pohotovostný plán AMO

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ - [List of approved establishments as referred to in Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU]

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ v platnom znení.

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 nájdete