Úvodná stránka

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Aktuálna situácia

19.12.2019 Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že na základe negociácií expertov ŠVPS SR predstaviteľmi Európskej Komisie , následnej prezentácii krokov a realizovaných opatrení súvisiacich s výskytom a zabránení šírenia afrického moru ošípaných v Slovenskej republike a odsúhlasení tohto postupu zástupcami členských krajín EÚ na rokovaní Stáleho výboru re pre krmivá, zvieratá a potraviny- sekcie zdravia zvierat dňa 16.12.2019 bolo dňa 18.12.2019 publikované v Úradnom vestníku EÚ Vykonávacie rozhodnutie Komisie č 2169/2019/EC , ktoré upravuje zóny na infikovanom území AMO na Slovensku. EK pozitívne posúdila všetky aktivity ŠVPS SR v oblasti kontroly afrického moru ošípaných v infikovanom regióne Trebišova a Michaloviec. Využitie finančných prostriedkov, ktoré boli mimoriadne poskytnuté Vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa efektívne využívajú na zdolávanie nákazy a aj do budúcnosti takáto podpora bude nevyhnutná.

Úprava zón pre okresy Trebišov a Michalovce ktoré boli doposiaľ zaradené do časti III prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie - ako územie s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných bolo preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zveri. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=EN

V roku 2020 sa situácia vo výskyte dynamicky vyvíja a aktuálnu mapu zaradenia oblastí do zón, vrátane územia SR : https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8c

V tejto súvislosti upozorňujeme stále na nevyhnutnosť dodržiavania všetkých opatrení vydaných príslušnými RVPS v SR pokiaľ ide o chovy ošípaných, biologickú ochranu chovov a povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných i záhumienkových, kde majitelia chovajú alebo plánujú chovatelia čo i len 1 ošípanú. Opatrenia vydané pre užívateľov poľovných revírov musia byť na 100 % dodržiavané a aplikované nakoľko jedine tak sa zníži riziko šírenia nákazy Je nevyhnutné dodržiavať tieto opatrenia a konať tak aby sa zabránilo opätovnému zavlečeniu nákazy do chovov čo by znamenalo opäť nové prísne opatrenia pre chovateľov ošípaných a to po dobu najmenej 12 mesiacov od posledného výskytu.Pozitívne prípady

U diviakov

 • 268. nález - diviača, samica; PO PZ Nomša Zemplínska Teplica PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 16.09.2020
 • 267. nález - dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.09.2020
 • 266. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, PR: Sam. baž. Pavlovce nad Uhom, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 265. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.09.2020
 • 264. nález - diviača samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 263. nález - dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 262. nález - dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 261. nález - dospelý diviak, samica; PO BEREK PR: Lúky, KÚ Bočiar, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 09.09.2020
 • 260. nález - diviača, samica; PZ JASTRAB; KÚ Veľká Ida, PR: Ida, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 08.09.2020
 • 259. nález - dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 258. nález - diviača, samec; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 257. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 03.09.2020
 • 256. nález - diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 255. nález - diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 31.08.2020
 • 254. nález - diviača, PZ SPZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 253. nález - diviača, PZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 252. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 251. nález - diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 24.08.2020
 • 250. nález - diviača, samec, PZ Breza, Rešica, PR: Bakoň okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.08.2020
 • 249. nález - diviača, samica; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 21.08.2020
 • 248. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 18.08.2020
 • 247. nález - diviak-lanštiak, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.08.2020
 • 246. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.08.2020
 • 245. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 244. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 243. nález - dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 242. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 241. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 240. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 239. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 238. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 237. nález - diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 06.08.2020
 • 236. nález - dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 235. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 234. nález - diviača, samec; PZ Slanská Slanec PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 233. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 232. nález - diviača, samec; PZ Peder, PR: Bodnárka, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.08.2020
 • 231. nález - diviača, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica (1725) , okr. Trebišov; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 230. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 229. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 228. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 227. nález - dospelý diviak, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.07.2020
 • 226. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 28.07.2020
 • 225. nález - dospelý diviak samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.07.2020
 • 224. nález - diviača, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, PR: Slanská dolina , okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 31.07.2020
 • 223. nález - diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hrhov, PR: PZ Hrhov, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 28.07.2020
 • 222. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BAGJAŠ Tornaľa, PR: Bagľaš Tornaľa , okr. Rimavská Sobota, ulovený dátum konfirmácie: 27.07.2020
 • 221. nález - dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Domica Kečovo, PR: Kečovo, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.07.2020
 • 220. nález - diviača, samec; Poľovnícka spoločnosť Legiňa, PR: Luhyňa , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 20.07.2020
 • 219. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.07.2020
 • 218. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Pokrok Zemplín, PR: Pokrok , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 14.07.2020
 • 217. nález - diviača, samica; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 30.06.2020
 • 216. nález - diviača, samica; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 23.06.2020
 • 215. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.06.2020
 • 214. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.06.2020
 • 213. nález - diviača, samec, Mestské lesy Košice, a.s., PR: Čermeľ, Košice mesto ( Košice I), nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.06.2020
 • 212. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 09.06.2020
 • 211. nález - diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 08.06.2020
 • 210. nález - diviača, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 08.06.2020
 • 209. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 208. nález - dospelý diviak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 207. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 206. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 205. nález - diviak-lanštiak, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 29.05.2020
 • 204. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.05.2020
 • 203. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.05.2020
 • 202. nález - dospelý diviak, samica; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeny, Kap. Kľačany, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.05.2020
 • 201. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 200. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 199. nález - dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 198. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 19.05.2020
 • 197. nález - diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 19.05.2020
 • 196. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 13.05.2020
 • 195. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Hubert Kuzmice, PR: Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 194. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 193. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 192. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 191. nález - dospelý diviak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 190. nález - diviak-lanštiak; WH Danubius s r.o. Leles, PR: Norbertus, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.05.2020
 • 189. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 188. nález - diviača; PZ KELECSENYI, PR: Kelesceni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 187. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 186. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 185. nález - dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 184. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 183. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 182. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 181. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina- Genciovka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 180. nález - diviak-lanštiak, samica; PS Bamara BREHOV PR:Brehov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 179. nález - diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 05.05.2020
 • 178. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 05.05.2020
 • 177. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BEREK Bačka, PR: Bačka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 176. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 175. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Sova, Kráľovský Chlmec, PR: Streda nad Bodrogom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 174. nález - diviača; samec, PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 173. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 172. nález - diviak-lanštiak, samica, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 171. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 170. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 169. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 168. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 167. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 166. nález - diviak-lanštiak, samicac; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 165. nález - diviača, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 164. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 163. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 162. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 161. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 160. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Družba Nižná Myšľa, PR: Barónsky kút, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 159. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.04.2020
 • 158. nález - dospelý diviak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.04.2020
 • 157. nález - dospelý diviak, samica; PZ Nimród, PR: Dobrá-Biel, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.04.2020
 • 156. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 155. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 154. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 153. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 152. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 151. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 150. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 149. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 148. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 147. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR:PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 146. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 145. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 144. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 143. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 142. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 141. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 140. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 139. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 138. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 137. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA,PR: Brezina, lok.: Pisková Baňa okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 136. nález - diviak-lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 135. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice, PR:PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 134. nález - diviak-lanštiak, samica PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 133. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 132. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 131. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 130. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 129. nález - dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 128. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 127. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske Vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 126. nález - diviak-lanštiak, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 125. nález - diviak-lanštiak, samec; OVRB Kojonna, PR: Kojonna, okr. Michalovce; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 14.04.2020
 • 124. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.04.2020
 • 123. nález - diviak-lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 09.04.2020
 • 122. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Hubert-Kuzmice, PR:Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 08.04.2020
 • 121. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert-Kuzmice, PR: PZ Hubert -Kuzmice, okr. Trebišov; ulovené so zmenami správania dátum konfirmácie: 08.04.2020
 • 120. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Lipovec BREZINA, PR: Minárska Lúka; okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 119. nález - diviak-lanštiak; PZ Slanská Dolina, PR: Slanská dolina, okr.Košice-okolie,nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 118. nález - dospelý diviak, samec; PO LAPSus Veľké Kapušany, PR: Corpus, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 117. nález - diviača, samica; PS Ticce Zatín, PR: č. 21 Zatín , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 03.04.2020
 • 116. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 115. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 114. nález - diviača-samica, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie,uhynutý-nájdený dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 113. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lok.: Pod Malým Lipovcom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 31.03.2020
 • 112. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 31.03.2020
 • 111. nález - diviak-lanštiak, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť, PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 30.03.2020
 • 110. nález - diviak- lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice; PR Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 30.03.2020
 • 109. nález - dospelý diviak, samec; Poľovnícky spolok HEČKA, PR: P.S. Hečka Kazimír, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.03.2020
 • 108. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 107. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 106. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 105. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, PR č.21 Zatín; okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 25.03.2020
 • 104. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lokalita: Zornica, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.03.2020
 • 103. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Erena Beša, okr. Michalovce, ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 102. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 101. nález - dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 100. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 99. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina,Berekyňa, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 18.03.2020
 • 98. nález - dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 97. nález - diviača, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 96. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 95. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 94. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 93. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 92. nález - dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 91. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 90. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 89. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 88. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 87. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 86. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 85. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 84. nález - diviak-lanštia;, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 83. nález - dospelý diviak, samec, PZ Latorica, PR Latorica-Čičrovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 13.03.2020
 • 82. nález - diviača, samica, PZ Hubert-Kuzmice, PR Hubert Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 81. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita: Záhumie, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 80. nález - dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PZ Helmec, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 79. nález - dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 78. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 77. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 76. nález - dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PR Zemplínska Nová Ves okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 75. nález - diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 74. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 73. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 72. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 71. nález - dospelý diviak -samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 70. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 69. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 68. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 67. nález - diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 66. nález - diviačia, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 65. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený -uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 64. nález - diviača, samica, Lesy SR, š.p. Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 63. nález - diviak-prasa, samec, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR Slánske lesy I. okr. Košice-okolie,; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 10.03.2020
 • 62. nález - dospelý diviak-samica, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR: Slánske lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 10.03.2020
 • 61. nález - diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 05.03.2020
 • 60. nález - diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 05.03.2020
 • 59. nález - dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 03.03.2020
 • 58. nález - diviača, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, okr. Košice-okolie, PR Slánske lesy I; uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 02.03.2020
 • 57. nález - dospelý diviak, samica, PZ Nomša Zemplínska Teplica, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 28.02.2020
 • 56. nález - dospelý diviak, samica, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 26.02.2020
 • 55. nález - diviak-lanštak, samica, PZ Domaška,Trstená pri Hornáde, okr. Košice-okolie; uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 54. nález - dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 53. nález - diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 52. nález - dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté- nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 51. nález - dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov,okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 50. nález - diviak-lanštiak, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 49. nález - diviača, samica; PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 24.02.2020
 • 48. nález - diviača, samica; PO LAPSus Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 17.02.2020
 • 47. nález - diviača, samec; PZ Domaška, Trstená pri Hornáde, okr. Košice- okolie, ulovené so zmenami správania dátum konfirmácie: 17.02.2020
 • 46. nález - dospelý diviak, samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, nájdení, uhynuté dátum konfirmácie: 14.02.2020
 • 45. nález - diviak, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynutý,nájdený dátum konfirmácie: 31.01.2020
 • 44. nález - diviača, samec; OVRB Kojonna, Veľké Raškovce, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 43. nález - diviača, samica; PZ Nimród, Dobrá-Biel, okres Trebišov; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 42. nález - diviak-lanštiak; PZ Diana Bracovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený dátum konfirmácie: 22.01.2020
 • 41. nález - dospelý diviak- samica, PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 40. nález - diviak- lanštiak; PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 39. nález - diviak- samec-lanštiak- SPZ- Poľovný revír Hornád, Trstená Pri Hornáde, okr. Košice- okolie; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 17.01.2020
 • 38. nález - diviak- samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov,ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.01.2020
 • 37. nález - diviak- samec, lanštiak, PZ Čajka Trebišov II, nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 14.01.2020
 • 36. nález - diviača,samec; PZ Latorica, Čičarovce, okr. Michalovce, ulovené dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 35. nález - diviak-lanštiak, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 34. nález - diviak- lanštiak- PZ Nimród-Dobrá-Biel, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 08.01.2020
 • 33. nález - diviak-samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené-uhynuté dátum konfirmácie: 03.01.2020
 • 32. nález - diviak, dospelý, samica, KÚ Ćičarovce, PR Latorica -Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 31. nález - dospelý diviak, samec. KÚ Čičarovce, PR Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 30. nález - diviača, samica; KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; okr. Michaľovce, nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 29. nález - diviak- lanštiak, samica - SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; uhynuté nájdené dátum konfirmácie: 17.12.2019
 • 28. nález - diviača, samec, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 10.12.2019
 • 27. nález - diviača, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 26. nález - diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 25. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 05.12.2019
 • 24. nález - dospelý diviak, samica ; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 02.12.2019
 • 23. nález - diviača, samica ; PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 21.11.2019
 • 22. nález - diviak- lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 14.11.2019
 • 21. nález - diviača, samec; PR Boťany, Leles, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.11.2019
 • 20. nález - diviak - lanštiak, nájdený uhynutý; PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka,okr. Trebišov dátum konfirmácie: 29.10.2019
 • 19. nález - diviak- samec, ulovené so zmenami správania- Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 15.10.2019
 • 18. nález - diviak, samica, ulovené bez zmien správania; PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 08.10.2019
 • 17. nález - dospelý diviak, samica - uhynuté, nájdené PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov dátum konfirmácie: 03.10.2019
 • 16. nález - diviača, samec; PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.09.2019
 • 15. nález - diviak, samec, nájdený uhynutý- PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 26.09.2019
 • 14. nález - dospelý diviak nájdený uhynutý- PK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus dátum konfirmácie: 26.09.2019
 • 13. nález - nájdený uhynutý diviak ,PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, okres Trebišov dátum konfirmácie: 17.09.2019
 • 12. nález - uhynutý, nájdený, samica, -PS Bamara, Brehov, KU Kucany, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 02.09.2019
 • 11. nález - nájdený, uhynutý diviak- samec, PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 30.08.2019
 • 10. nález - diviača, samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 30.08.2019
 • 9. nález - PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak , samica dátum konfirmácie: 30.08.2019
 • 8. nález - diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 26.08.2019
 • 7. nález - diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 26.08.2019
 • 6. nález - diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 26.08.2019
 • 5. nález - nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak dátum konfirmácie: 20.08.2019
 • 4. nález - diviača,samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín ,okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných v rovnakom poľovnom revíri ako prípad č.3; dátum konfirmácie: 16.08.2019
 • 3. nález - diviača, samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín , okr. Trebišov ; ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných dátum konfirmácie: 16.08.2019
 • 2. nález - diviak- lanštiak- nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 1. nález - V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne. dátum konfirmácie: 08.08.2019

U domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO). Podrobnosti PDF • 27. nález - súkromný drobnochovateľ , neregistrovaný chov(!), zdravotné problémy u výkrmových ošípaných, v chove 2 ošípané 170 a 150 kg, pozitívne testované ošípané na AMO, utratenie ošípaných 04.09.2020, chov z s nízkou úrovňou biologickej ochrany, výskyt v obci Hrušov cca 2 km od SK/HU hranice dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 26. nález - chovateľ ošípaných v obci Nižný Žipov, v chove úhyn 300 kg kanca, pozitívne testovaný na AMO, depopulácia ohniska 4.9.2020 ( 5 ks prasníc, 17ks výkrm a 10 odstavčiat) dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 25. nález - súkromný chovateľ ošípaných , obec Malé Ozorovce, v chove úhyn cca 120 kg ošípanej, laboratórne potvrdený AMO; na danej adrese v chove, ostávajúce ošípané v ohnisku ( 1 prasnica +7 ciciakov + 5 výkrmových ošípaných) depopulované dňa 04.09.2020 dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 24. nález - súkromný drobnochovateľ v obci Michaľany, odber vzoriek ošípanej počas domácej zabíjačky, laboratórne potvrdený AMO, ošípaná bez klinických príznakov; ostávajúce 2 ošípané na adrese potvrdenia nákazy depopulované dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 23. nález - súkromný drobnochovateľ v obci Streda nad Bodrogom, ošípaná náhle uhynula, laboratórny výsledok potvrdil AMO v chove; ostávajúca 1 ošípaná patriaca rodinnému príslušníkovi usmrtená, ohnisko depopulované dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 22. nález - výskyt u súkromného chovateľa v obci Zemplínske Hradište, okr. Trebišov; vzorka odobratá v chove v rámci monitoringu afrického moru ošípaných v pásme pozorovania- teda v 10 km pásme potvrdeného výskytu AMO u domácich ošípaných; V chove bolo 11 ošípaných, uhynutý kanec bol pozitívne testovaný na AMO. Spolu 10 ošípaných ( 1 prasnica a 9 odstavčiat) bolo utratených dňa 27.08.2020. dátum konfirmácie: 27.08.2020
 • 21. nález - súkromný chov ošípaných, v rovnakej obci ako prípad č. 20 ( Zemplínska Nová Ves- Úpor), v chove zdravotné problémy ošpaných, 4 ošípané z toho 1 kanec a 1 prasnica, depopulácia 26.8.2020 dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 20. nález - chov ošípaných u súkromného chovateľa v obci Zemplínska Nová Ves, časť Úpor, v chove je 22 ošípaných z toho 1 kanec a 3 prasnice, začiatkom 35. týždňa roku 2020 pozorované zdravotné problémy u ošípanej, vzorka odoslaná na vyšetrenie 24.8.2020, potvrdenie 25.08.2020, opatrenia prijaté vrátane depopulácie ohniska nákazy dátum konfirmácie: 25.08.2020
 • 19. nález - farma Agropodniku Slamoz- farma Čalovka, okr. Trebišov. V ohnisku nákazy sa momentálne nachádza 221 ošípaných, usmrtenie ošípaných 26.08.2020 dátum konfirmácie: 25.08.2020
 • 18. nález - registrovaný chov v obci Zemplínsky Branč, v chove 26 ošípaných, pozorované zdravotné problémy u ošípaných a kožné zmeny; odber vzoriek potvrdil nákazu AMO. Následná depopulácia ohniska, cca 4 km od ohniska v Zemplínskom Hradišti potvrdenom 17.08.2020 dátum konfirmácie: 21.08.2020
 • 17. nález - chov v obci Mokrance; malý registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice); približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov.U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy – potrat (abortus) u gravidnej prasnice, potvrdená nákaza AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov realizovaná. dátum konfirmácie: 21.08.2020
 • 16. nález - chov v obci Luhyňa; komerčný chov ošípaných s celkovým počtom 380 ošípaných (z toho 35 prasníc).U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy a prasnica následne náhle uhynula. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári vykonali odber vzoriek a pitvu uhynutej ošípanej. Následne úhyn ďalších 2 prasníc a viacero zvierat prejavovalo príznaky afrického moru ošípaných. Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na neškodné odstránenie. Depopulácia ošípaných v chove následne po potvrdení nákazy zrealizovaná. dátum konfirmácie: 17.08.2020
 • 15. nález - registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 16 ošípaných (z toho 2 prasnice), obec Zemplínske Hradište, V chove ochorela prasnica, ktorá následne uhynula.Kontaktné zidentifikované chovy ošípaných depopulované dátum konfirmácie: 17.08.2020
 • 14. nález - obec Veľké Trakany, okr. Trebišov, ošípaná ( prasnica) uhynula počas pôrodu ( ciciaky boli porodené už uhynuté). Miesto výskytu je v 3 km ochrannom pásme , ktoré bolo vytýčené v súvislosti s ohniskom obci Čierna a vzorka vyšetrená v rámci monitoringu v ochrannom pásme AMO. dátum konfirmácie: 12.08.2020
 • 13. nález - druhé potvrdenie ( ohnisko nákazy)v roku 2020 - obec Janík, okr. Košice-okolie, súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 20 ošípaných v chove; ku dňu potvrdenia nákazy 5 ošípaných uhynulo; ošípané pospávali neprijímali krmivo, pitva ošípaných ( výrazne zväčšená tmavá slezina) poukázala na nákazu AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov v obci 7.8.2020 dátum konfirmácie: 06.08.2020
 • 12. nález - prvý nález v roku 2020 - obec Čierna, okr. Trebišov súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 2 ošípané v chove; ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo, následne úhyn oboch ošípaných dátum konfirmácie: 10.07.2020
 • 11. nález - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo. dátum konfirmácie: 19.08.2019
 • 10. nález - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn. dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 9. nález - obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený 4 prípad , v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané , 1 uhynula. dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 8. nález - obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula, dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 7. nález - obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula, dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 6. nález - obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula. dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 5. nález - záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch dátum konfirmácie: 13.08.2019
 • 4. nález - ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie, dátum konfirmácie: 06.08.2019
 • 3. nález - u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obvi Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia- teplota , kožné zmeny, . Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene dátum konfirmácie: 06.08.2019
 • 2. nález - Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec dátum konfirmácie: 30.07.2019
 • 1. nález - Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci dátum konfirmácie: 25.07.2019

Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO

Opatrenia v ohnisku, pre kontaktné chovy, ochranné pásma a pásmo pozorovania podrobne popisuje

Nariadenie vlády SR č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných v znení nariadenia vlády 222/2009 Z. z.
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/nv_277_2003.pdf

Informácia pre verejnosť


Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť ( chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy

Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !


V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !
  

Mapa


 • Diviak s dátumom konfirmácie nie starším ako 7 dní. Diviak s dátumom konfirmácie starším ako 7 dní.
 • Domáca ošípaná s dátumom konfirmácie nie starším ako 90 dní. Domáca ošípaná s dátumom konfirmácie starším ako 90 dní.


Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ - [List of approved establishments as referred to in Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU]

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ v platnom znení.
 

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]
Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]
Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]
Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]