Úvodná stránka

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Aktuálna situácia


Situácia vo výskyte AMO sa v Európe ( vrátane SR) dynamicky vyvíja a aktuálnu mapu zaradenia oblastí do zón, vrátane územia SR :
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8c

V tejto súvislosti upozorňujeme stále a opätovne na nevyhnutnosť dodržiavania všetkých opatrení vydaných príslušnými RVPS v SR pokiaľ ide o
1. chovy ošípaných, biologickú ochranu chovov a povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných i záhumienkových, kde majitelia chovajú alebo plánujú chovatelia čo i len 1 ošípanú.
2. Opatrenia vydané pre užívateľov poľovných revírov musia byť na 100 % dodržiavané a aplikované nakoľko jedine tak sa zníži riziko šírenia nákazy Je nevyhnutné dodržiavať tieto opatrenia a konať tak aby sa zabránilo opätovnému zavlečeniu nákazy do chovov čo by znamenalo opäť nové prísne opatrenia pre chovateľov ošípaných a to po dobu najmenej 12 mesiacov od posledného výskytu.


Pravidelná aktualizácia vývoja situácie v SR na základe výsledkov analýz Referenčného laboratória vo Zvolene je voľne dostupná tu


Pozitívne prípady

U diviakov


Nález Popis Dátum konfirmácie
2604diviak-lanštiak, samec, Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov, , PR: Molnár, KÚ: Večelkov, okr. Rimavská Sobota , nájdený-uhynutý23.04.2021
2603 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Podjavorie II., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené05.05.2021
2602 Diviak-lanštiak, samec, PR:Chalaš, KÚ:Nižné Raslavice, Okres.Bardejov uhynuté, nájdené05.05.2021
2601 Diviak-lanštiak, samec, PR:Chalaš, KÚ:Nižné Raslavice, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené05.05.2021
2600 Diviak-lanštiak, samica, PR:Richvald, KÚ:Richvald, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené05.05.2021
2599 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sokol, KÚ:Krivé, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené05.05.2021
2598 Diviak-dospelý, samica, PR:Hrlica, KÚ:Hrlica, OKres:Revúca uhynuté, nájdené05.05.2021
2597 Diviak-lanštiak,samica, PR:Teplá voda- Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené05.05.2021
2596 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, OKres:Revúca uhynuté, nájdené05.05.2021
2595 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené05.05.2021
2594 Diviak-lanštiak, samec, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava Okres:Revúca uhynuté, nájdené05.05.2021
2593 Diviača, samica, PR:Hrlica, KÚ:Ratkovské Bystré, Okres:Revúca uhynuté, nájdené05.05.2021
2592 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené05.05.2021
2591 Diviak-lanštiak, sasmica, PR:Maglovec, KÚ:Chmeľov, Okres:Prešov uhynuté, nájdené05.05.2021
2590 Diviak-lanštiak, samec, PR:ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené05.05.2021
2589 Diviak-lanštiak, samica, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené05.05.2021
2588 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené05.05.2021
2587 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené05.05.2021
2586 Diviak-lanštiak,samica PR:Maglovec, KÚ:Vyšná Šebastová, Okres:Prešov uhynuté, nájdené05.05.2021
2585 Diviak-lanštiak,samec, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené05.05.2021
2584 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy I., KÚ:Rákoš, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené05.05.2021
2583 Diviak-dospelý, samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené05.05.2021
2582 Diviak-lanštiak, samec, PR:Balaška, KÚ:Vtáčkovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené05.05.2021
2581 Diviak-dospelý, samica, PR:Minčol II., KÚ:Livov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené05.05.2021
2580 Diviača, samica, PR:Minčol II., KÚ:Livov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené05.05.2021
2579 Diviak-dospelý, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2578 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Drienica, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené04.05.2021
2577 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2576 Diviak-dospelý, samica, PR:Čierna MOldava, KÚ:Hačava, OKres:Košicee-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2575 Diviak-lanštiak, samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2574 Diviak-dospelý, samica, PR:Kloptaňa, KÚ:Medzev, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2573 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2572 Diviak-lanštiak, samec, PR:Kloptaňa, KÚ:Medzev, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2571 Diviak-lanštiak,samica, PR:Veremba, KÚ:Vyšný Olčvár, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2570 Diviak-dospelý, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2569Diviak-lanštiak, samec, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2568 Diviak-lanštika, samica, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2567 Diviak-dospelý, samica, PR:Urvisko, KÚ:Cabov, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené04.05.2021
2566 Diviak-lanštiak, samica, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košicee-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2565Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené 04.05.2021
2564 Diviača, samec, PR:samostaná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, OKres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2563 Diviača, samec, PR:samostatná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2562 Diviača, samica, PR:samostatná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2561 Diviača, samec, PR:samostaná Bažantnica, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2560 Diviak-dospelý, samec, PR:Zverník Betliar, KÚ:Betliar, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené04.05.2021
2559 Diviača, samica, PR:samostaná Bažantnica, Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2558 Diviača, samica, PR:Zverník Betliar, KÚ:Betliar, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené04.05.2021
2557Diviak-dospelý, samica, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené 04.05.2021
2556 Diviak-lanštiak, PR:Svätý Ladislav-Turňa nad Bodvou, KÚ:Moldava nad Bodvou uhynuté, nájdené04.05.2021
2555 Diviak-lanštiak, PR:Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, KÚ:Moldava nad Bodvou, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2554 Diviak-dospelý, samica, PR:Svätý Ladislav-Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2553 Diviak-lanštiak, samec, PR:Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2552 Diviak-dospelý, samica, PR:Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené04.05.2021
2551 Diviak/lan3tiak, samica, PR:Šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2550 Diviak-lanštiak, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2549 Diviak-dospelý, samec, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené04.05.2021
2548Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené 04.05.2021
2547 Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Dulova Ves, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2546 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Záborské, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2545 Diviak-lanštiak, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené04.05.2021
2544 Diviak-lanštiak, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené04.05.2021
2543 diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatí Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2542 Diviak-lanštiak, samica, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance ulovené bez zmien správania04.05.2021
2541 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2540 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Dulova Ves, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2539 Diviak-dospelý, samica, PR:šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2538 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce uhynuté, nájdené04.05.2021
2537 Diviača,samica, PR:Dúbrava, KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2536 Diviak-lanštiak, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2535 Diviača, samec, PR:Dúbravy, KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2534 Diviak-lanštiak, samica, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené04.05.2021
2533 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené04.05.2021
2532 Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené04.05.2021
2531 Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach uhynuté, nájdené04.05.2021
2530Diviača, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené04.05.2021
2529 Diviača, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené04.05.2021
2528Diviak-dospelý, samica, PR: Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené 04.05.2021
2527 Diviak-dospelý,samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené04.05.2021
2526 Diviak-lanštiak, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvoeln uhynuté, nájdené04.05.2021
2525 Diviak-dospelý, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené04.05.2021
2524 Diviak-lanštiak, samica, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené04.05.2021
2523 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysa-Sabinov, KÚ:Jakovany, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené03.05.2021
2522 Diviak-lanštiak, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Okružná, Okres:Prešov uhynuté, nájdené03.05.2021
2521 Diviak-dospelý, samica, PR:Maglovec, KÚ:Vyšná Šebastová, Okres:Prešov uhynuté, nájdené03.05.2021
2520 Diviak-dospelý, samec, PR:Fintice, KÚ:Fintice, Okres:Prešov uhynuté, nájdené03.05.2021
2519Diviak-lanštiak, PR:Zemplínske vrchy, KÚ:Malá Trňa, Okres:Trabišov uhynuté, nájdené 03.05.2021
2518diviača, samica, PR:Mníchova Skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené 03.05.2021
2517 Diviak-dospelý, samec, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené03.05.2021
2516 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené03.05.2021
2515 Diviak-lanštiak, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené03.05.2021
2514 Diviak-dospelýy, samica, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené03.05.2021
2513 Diviak-lanštiak, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica uhynuté, nájdené03.05.2021
2512 Diviak-dospelý, samica, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamnica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené03.05.2021
2511 Diviača, samica, PR:Hrachoviny, KÚ:Husák, Okres.Sobrance uhynuté, nájdené03.05.2021
2510 Diviača, samec, PR:Hrachoviny, KˇU:Husák, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené03.05.2021
2509 Diviak-dospelý, samec, PR:Hrachoviny, KÚ:Husák, Okres: Sobrance uhynuté, nájdené03.05.2021
2508 Diviak-lanštiak, samica, PR:Bukovina, KÚ:Čirč, Okres:Stará Ľubovňa uhynuté, nájdené03.05.2021
2507 Diviak-lanštiak, samica PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené03.05.2021
2506 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Čirč, Okres:Stará Ľubovňa uhynuté, nájdené03.05.2021
2505diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Chotárnik - Noriče so sídlom v Lukove, PR: Palenica, KÚ: Bogliarka, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 30.04.2021
2504dospelý diviak, samica, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, PR: Chalaš, KÚ: Nižné Raslavice , okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 30.04.2021
2503 dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Hlboké - Kobeliarovo, PR Hlboké, KÚ: Nižná Slaná , okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 30.04.2021
2502 diviak-lanštiak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícka organizácia Gočaltovo, PR Gočaltovo - Rozložná, KÚ: Rozložná , okr. Rožňova, nájdený-uhynutý 30.04.2021
2501diviača, samica, rúrovitá kosť, CETER s.r.o., PR Mníchova skala, KÚ: Rozložná , okr. Rožňava , nájdený - uhynutý 30.04.2021
2500diviača, samica, rúrovitá kosť, Ceter s.r.o., PR Mníchova skala, KÚ: Rozložná , okr. Rožňava, nájdený-uhynutý30.04.2021
2499dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Zverník Betliar, KÚ: Čučma, okr. Rožňava, nájdený -uhynutý30.04.2021
2498 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť , LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 30.04.2021
2497 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR Zádielska dolina, KÚ: Bôrka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 30.04.2021
2496 diviača, samec, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR Zádielska dolina, KÚ: Bôrka. okres Rožňava, nájdený-uhynutý 30.04.2021
2495 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hubertus, Podhorany, PR: Hubertus, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 30.04.2021
2494Diviak-dospelý, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené 30.04.2021
2493 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Podhradník, Okres: Prešov uhynuté, nájdené30.04.2021
2492 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené30.04.2021
2491 Diviak-lanštiak, samec, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené30.04.2021
2490 Diviak-dospelý, samec, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené30.04.2021
2489 Diviača, samec, PR:Stráže, KÚ:Záhradné, Okres:Prešov uhynuté, nájdené30.04.2021
2488 Diviača, samec, PR:Stráže, KÚ:Terňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené30.04.2021
2487 Diviak-lanštiak, samica, PR:Stráže, KÚ:Záhradné, Okres:Prešov uhynuté, nájdené30.04.2021
2486 Diviak-dospelý, samec, PR:Teplica, KÚ:Jasov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené30.04.2021
2485 Diviak-lanštiak, samica, PR:Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené30.04.2021
2484 Diviak-dospelý, PR:Konopné, KÚ:Haniska, okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené30.04.2021
2483 Diviak-dospelý, samica, PR:Prame), KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené30.04.2021
2482 Diviača, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené30.04.2021
2481Diviak-lanštiak. samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené 30.04.2021
2480 Diviak-dospelý, samica, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené30.04.2021
2479 Diviača, samec, PR:Smolník I., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica Uhynuté, nájdené 30.04.2021
2478 Diviača,samec, PR:Smolník I., KÚ:Smolnícka HUta, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené30.04.2021
2477 Diviak-lanštiak, samica, PR:Smolník I., KÚ:Smolnícka Huta, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené30.04.2021
2476 Diviak-dospelý, samica, PR:Smolník I., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené30.04.2021
2475 Diviak-lanštiak, samec, PR:SmolníkI., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené30.04.2021
2474 Diviača, samica, PR:Smolník II., KÚ:Smolnícka Huta, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené30.04.2021
2473 Diviak-lanštiak, samec, PR:Úboč Pozdišovce, KÚ:Pozdišovce, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené30.04.2021
2472 Diviak-lanštiak, samica, PR:Stráže, KÚ:Hubošovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené30.04.2021
2471 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Červená voda, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené30.04.2021
2470Diviak-lanštiak, samica, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené 30.04.2021
2469Diviak-lanštiak, samec, PR:Hnilčík, KÚ:Hnilčík, Okres:Spišská Nová Ves uhynuté, nájdené 30.04.2021
2468 Diviak-lanštiak, samec PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené28.04.2021
2467 Diviak-dospelý, samica, PR:Richvald, KÚ:Richvald, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené28.04.2021
2466 Diviak-dospelý, samica, PR:Drienok, KÚ:Ratkovská Lehota, Okres: Rimavská Sobota uhynuté, nájdené28.04.2021
2465 Diviača, samica, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené28.04.2021
2464Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2463 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2462 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2461 Diviača, samica, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2460Diviak-dospelý, samica, PR:Nobiš, KÚ:BOhdenaovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené 28.04.2021
2459 Diviak-dospelý,samec, PR:Vrátna Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené28.04.2021
2458 Diviača, samica, PR:Nobiš, KÚ:Blažice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2457 Diviača,samica, PR:Nobiš, KÚ:Bohdanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2456 Diviača, samec, PR:Nobiš, KÚ:Blažice, Okres:košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2455 Diviak-dospelý, samec, PR:Makovice, KÚ:Mudorvce, OKres:košice-okolie uhynuté,nájdené28.04.2021
2454 Diviak-dospelý, samec PR:Makovica, KÚ:Mudrovce, Okres.Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2453 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Jakovany, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené28.04.2021
2452 Diviak-dospelý, samec, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Zálesie, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené28.04.2021
2451 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Červená Voda, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené28.04.2021
2450 Diviak-dospelý,samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené28.04.2021
2449 Diviak-dospelý, samec, PR:Ľutina, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené28.04.2021
2448 Diviak-dospelý, samica, PR:Stavenec, KÚ:Kecerovské Pecelany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2447 Diviak-dospelý, samica, PR:Nobiš, KÚ:Bohdanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2446 Diviak-dospelý,samec, PR:Makovice, KÚ:Mudorvce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené28.04.2021
2445 Diviak-dospelý, samica, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené28.04.2021
2444 Diviak-lanštiak, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené28.04.2021
2443 Diviak-dospelý, samica, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené28.04.2021
2442 Diviak-prasa,samec, PR:Mníchova skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené28.04.2021
2441 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dargov, KÚ:Malé Ozorovce, Okres:Trebišov uhynuté, nájdené28.04.2021
2440 Diviak-dospelý, samica, PR:Palenica, KÚ:Lukov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené28.04.2021
2439 Diviak-dospelý, samica, PR:Slánske vrchy II., KÚ:Dargov, Okres:Trebišov uhynuté, nájdené28.04.2021
2438 Diviak-dospelý, samica, PR:Palenica, KÚ:Lukov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené28.04.2021
2437 Diviak-dospelý, samec, PR:Slánske vrchy IV., KÚ:Dargov, Okres:Trebišov uhynuté,nájdené28.04.2021
2436 Diviaky-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres: Vranovnad Topľou uhynuté, nájdené28.04.2021
2435 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sešovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené28.04.2021
2434 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené28.04.2021
2433 Diviak-dospelý, samec, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Zálesie, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené28.04.2021
2432 Diviača, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:ZLatá Baňa, Okres: Prešov Uhynuté, nájdené28.04.2021
2431 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené28.04.2021
2430 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátny-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené28.04.2021
2429 Diviak-dospelý, samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené28.04.2021
2428 Diviak-dospelý, samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov Uhynuté, nájdené27.04.2021
2427 Diviača, samec, PR:Hrabiny, KÚ:Čakanovce pri Bidovciach, Okres: Košice-okolie ulovené so zmenami správania27.04.2021
2426Diviak-lanštiak, samica, PR:Hradná Hora, KÚ:Jakubovany pod Čergovom uhynuté, nájdené 27.04.2021
2425 Diviača, samica, PR:Hradová Hora, KÚ:Jakubovanypod Čergovom, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené27.04.2021
2424 Diviak-samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené27.04.2021
2423 Diviak-dospelý, samicaPR:Hubertus, KÚ:Zlatá Idka, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené27.04.2021
2422 Diviak-dospelý, samica, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené27.04.2021
2421 Diviak-dospelý, samica, PR:Veremba, KÚ:Košická Polianka, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené27.04.2021
2420 Diviača, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené27.04.2021
2419 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplica, KÚ:Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené27.04.2021
2418 Diviak-lanštiak, samica, PR:Teplica, KÚ:Jasov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené27.04.2021
2417 Diviak-dospelý, samec, PR:Ľutina, KÚ:Hanigovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené27.04.2021
2416 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorina, KÚ:Hačava, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené27.04.2021
2415 Diviak-dospelý, samec, PR:Šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené27.04.2021
2414 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:TUlčík, Okres: Prešov uhynuté, nájdené27.04.2021
2413 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené27.04.2021
2412 Diviak-dospelý, samec, PR:Dubová, KÚ:Lúčina, Okres:Prešov uhynuté, nájdené27.04.2021
2411 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce, Okres: Prešov uhynuté, nájdené27.04.2021
2410 Diviak-dospelý, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Zámutov, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené27.04.2021
2409 Diviak-dopselý, samec, PR:Drina, KÚ:Juskova voľa, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené27.04.2021
2408 Diviača, samec, PR:Slánske vrchy, KÚ:Juskova vôľa, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené27.04.2021
2407 Diviak-lanštiak, samica, PR:Javorina Oreské, KÚ:Staré, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené27.04.2021
2406 Diviak-lanštiak, samica PR:PZ Javorina Oreske, KÚ:Staré, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené27.04.2021
2405 Diviak-lanštiak, PR:Javorina Oreske, KÚ:Staré, Okres: Michalovce uhynuté, nájdené27.04.2021
2404 Diviak-doispelý, PR:Javorie, KÚ:Lešť I, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené27.04.2021
2403 Diviak-dospelý, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené27.04.2021
2402 Diviak-dospelý, samica, PR:Hrabiny, KÚ:Čižatice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené27.04.2021
2401Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené 23.04.2021
2400 Diviak-lanštiak, samica, PR:Šariš, KÚ: Gregorovce. Okres:Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2399 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2398 Diviak-lanšitiak, samica, PR: Stráže, KÚ:Terňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2397Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ: Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2396 Diviak-dospelý, samica, PR:Majdan, KÚ: Ľutina, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené23.04.2021
2395 Diviak-dospelý, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené23.04.2021
2394 Diviak-dospelý, samica, PR:Majdan. KÚ:Ľutina, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené23.04.2021
2393 Diviak-lanštiak, samec, PR:Závadka, KÚ:Rudňany, Okres:Spišská Nová Ves uhynuté, nájdené23.04.2021
2392 Diviak-dospelý, samec, PR:Slenské vrchy IV., KÚ:Červenica, Okres:Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2391Diviak-dospelý, samec, PR:Slenské vrchyIV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2390 Diviača, samica, PR:Dubová, KÚ:Lúčina, Okres:Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2389 Diviak-dospelý, samica, PR:Riedky vrch, KÚ:Nižný Hrabovec, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté,nájdené23.04.2021
2388 Diviak-lanštiak, samec, PR:Riedky vrc, KÚ:Nižný Hrabovec, Okres: Vranaov nad Topľou uhynuté, nájdené23.04.2021
2387 Diviak-dospelý, samica, PR:Slavošovce, KÚ:Rochovce, Okres: Rožňava uhynuté, nájdené23.04.2021
2386 Diviak-dospelý, samica, PR:Poľana, KÚ:Banské, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené23.04.2021
2385 Diviača, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Zámutov, Okres: Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené23.04.2021
2384 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Banské, Okres: Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené23.04.2021
2383 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres.Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2382 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2381diviača, samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, Čakanovce pri Bidovciach, PR: Hrabiny , okr. Košice-okolie, nájdený -uhynutý 27.04.2021
2381 Diviak-dospelý, samica, PR:ľutina. KÚ:Olejníkov, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené23.04.2021
2380 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť , Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., Medzev , PR: Kloptaňa, okr. Košice-okolie, nájdený - uhynutý 27.04.2021
2380 Diviak-dospelý, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Prakovce, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené23.04.2021
2379diviak-lanštiak, samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2379 Diviak-dospelý, samec, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené23.04.2021
2378dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, KÚ: Zálesie, PR: Lysá - Sabinov, nájdený-uhynutý27.04.2021
2377dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícka organizácia Červenky, PR: Veremba , okr. Košice-okolie, nájdený -uhynutý27.04.2021
2377 Diviak-lanštiak, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I. KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené23.04.2021
2376 diviak-lanštiak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Pod Jelením Vrchom Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie 27.04.2021
2376 Diviak-dospelý, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ: Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené 23.04.2021
2375 Diviak-prasa, samec, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ: Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené23.04.2021
2375diviak-lanštiak, samec, Poľovnícke združenie Pod Jelením Vrchom Hačava, PR: Javorina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2374 Diviak-prasa, samica, PR: Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené23.04.2021
2373 Divia-lanštiak, samec, PR: Zemplínske vrchy, KÚ: Malá Trňa, Okres: Trebišov uhynuté, nájdené23.04.2021
2372 Diviak-dospelý, samica PR: Dubina, KÚ: Medzev, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené23.04.2021
2372dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2371diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, kÚ. Olejníkov, PR: Majdan, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2370dospelý diviak, samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2370 Diviak-dospelý, samica, PR: Slánska dolina, KÚ: Slanec, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené23.04.2021
2369 diviača, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, Drienica, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2369 Diviak-lanštiak, PR: Hrabovec, KÚ: Herľany, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené23.04.2021
2368dospelý diviak, samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý27.04.2021
2367 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Sekčov, Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2367 Diviak-lanštiak, samec, PR: ľutina, KÚ: Hanigovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené23.04.2021
2366 Diviak-lanštiak, samec, PR: Prameň, KÚ: Ďurďošík, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené23.04.2021
2365 Diviak-lanštiak, samica, PR: Teplica, KÚ: Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené23.04.2021
2365 Dospelý diviak, Samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, PR: Poľana, Banské, okr. Vranov nad Topľou, nájdený -uhynutý27.04.2021
2364 Diviača, samica PR:Teplica, KÚ: Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené23.04.2021
2364diviača, samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Juskova Voľa , PR: Slanské Vrchy , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2363 Diviača, samica PR:Teplica, KÚ:Rudník pri Jasove, Okres: Košice-okolie úhyn, nájdené23.04.2021
2362Dospelý diviak, Samec, Poľovnícke združenie DRINA Jusková Voľa, Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 27.04.2021
2362 Diviak-dospelý, samica PR: Veremba, KÚ:Vyšný Olčvár, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené23.04.2021
2361 Diviak-lanštiak, samica PR: Slanské vrchy IV., KÚ: Červenica, Okres: Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2360Dospelý diviak, samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, Michalovce , PR: Žabjany-Michalovce; nájdený-uhynutý27.04.2021
2359diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Dubina Medzev, PR: Dubina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 26.04.2021
2359 Diviak-lanštiak, samica PR: Veremba, KÚ: Olšovany, Okres: KOšice-okolie uhynuté, nájdené23.04.2021
2358Dospelý diviak, samec, Poľovnícka organizácia Červenky, KÚ: Košická Nová Ves, okr, Košice III., nájdený-uhynutý 26.04.2021
2358 Diviak-dospelý, samec PR: Riedky vrch, KÚ: Nižný Hrabovec, Okres: Vranov nad Topľou úhyn, nájdené, 23.04.2021
2357diviak-lanštiak, samec; Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, kˇU: Červená Voda, okr. Sabinov; nájdený-uhynutý26.04.2021
2357 Diviak-dospelý, samec PR: Dubová, KÚ: Lúčina, Okres: Prešov uhynuté, nájdené23.04.2021
2356 diviak-lanštiak, samica; KÚ Ruská Nová ves, PR: Slanské vrchy IV. okres Prešov, nájdený-uhynutý 26.04.2021
2355 Diviak-dospelý, PR: Mníchova skala, KÚ: Rožňava, Okres: Rožňava uhynuté, nájdené23.04.2021
2354 Diviak-dospelý, samica PR: Minčol II., KÚ: Livov úhyn, nájdené23.04.2021
2353 diviača , PR: Palenica, KÚLukov, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý23.04.2021
2352 diviak- lastiak, samec, Lesy SR- odstepný závod Prešov, PR: Minčol II, Katastrálen územie Livovská Huta, okr. Bardejov nájdený-uhynutý23.04.2021
2351diviak dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený 20.04.2021
2350diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené 20.04.2021
2349diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehra, okres Prešov, uhynutý nájdený21.04.2021
2348diviak - lanštiak, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okres Bardejov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2347diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté nájdené 21.04.2021
2346diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Prešov, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2345diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2344diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2343diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, KÚ: Vyšný Blh, PR: Daniela zvernica Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený21.04.2021
2342diviak -dospelý, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres Revúca, uhynutý nájdený 21.04.2021
2341diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Blažice, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 21.04.2021
2340diviak - lanštiak, samica, PO Červenky, KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2339diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2338diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2337diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2336diviak - dospelý, samec, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2335diviak - dospelý, samica, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2334diviak - dospelý, samica, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2333diviača, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 21.04.2021
2332diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2331diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2330diviak - lanštiak, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený21.04.2021
2329diviak - dospelý, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený 21.04.2021
2328diviak - lanštiak, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený 21.04.2021
2327diviak - lanštiak, samec, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2326diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2325diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2324diviak - lanštiak, samica, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2323diviača, samec, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté nájdené 21.04.2021
2322diviak - dospelý, samica, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2321diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2320diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2319diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2318diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté nájdené 21.04.2021
2317diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2316diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2315diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2314diviak - lanštiak, samec, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2313diviak - dospelý, samica, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2312diviak - lanštiak, samec, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2311diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený 21.04.2021
2310diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený 21.04.2021
2309diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený 21.04.2021
2308diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený 21.04.2021
2307diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený 21.04.2021
2306diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený 21.04.2021
2305diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený 21.04.2021
2304diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté nájdené 21.04.2021
2303diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2302diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2301diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2300diviak - lanštiak, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený 21.04.2021
2299diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2298diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2297diviača, samec, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 21.04.2021
2296diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 21.04.2021
2295diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 21.04.2021
2294diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 21.04.2021
2293diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 21.04.2021
2292diviak - dospelý, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2291diviak - dospelý, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 21.04.2021
2290diviak - lanštiak, samica,PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Ratvaj, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2289diviak - lanštiak, samec, PZ Buková Lipany, KÚ: Kameniva, PR: Buková, okres Sabinov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2288diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Jakovany, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2287diviak - lanštiak, samec, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR: Maglovec, okres Prešov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2286diviak - lanštiak, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý nájdený 20.04.2021
2285diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, KÚ: Vyšný Blh, PR: Daniela zvernica Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený 20.04.2021
2284diviak - lanštiak, samec, PZ Javorina Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, okres Michalovce, uhynutý nájdený 20.04.2021
2283diviača, samec, PZ Prameň, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 20.04.2021
2282diviača, samec, PO Červenky, KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 20.04.2021
2281diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2280diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2279diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2278diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý nájdený 20.04.2021
2277diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý nájdený 20.04.2021
2276diviača, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynuté nájdené 20.04.2021
2275diviak - dospelý, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynutý nájdený 20.04.2021
2274diviak - dospelý, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynutý nájdený 20.04.2021
2273diviak - lanštiak, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2272diviak - lanštiak, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2271diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2270diviak - dospelý, samica, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2269diviača, samica, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynuté nájdené 20.04.2021
2268diviak - lanštiak, samec, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2267diviača, samec, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynuté nájdené 20.04.2021
2266diviak dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený 20.04.2021
2265diviak - dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2264diviak - lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2263diviak - lanštiak, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2262diviak - lanštiak, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2261diviak - lanštiak, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2260diviak - dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2259diviak - lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 20.04.2021
2258diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Betliar, PR: Zverník Betliar, okres Rožňava, uhynutý nájdený 20.04.2021
2257diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Betliar, PR: 1643, okres Rožňava, uhynutý nájdený 20.04.2021
2256diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2255diviak lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 19.04.2021
2254diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2253diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Drienovec, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2252diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Drienovec, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2251diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2250diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 16.04.2021
2249diviača, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 16.04.2021
2248diviača, samec, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, uhynuté nájdené 16.04.2021
2247diviača, samec, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, uhynuté nájdené 16.04.2021
2246diviak lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2245diviak lanštiak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2244diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2243diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2242diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené 16.04.2021
2241diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené 16.04.2021
2240diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené 16.04.2021
2239diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2238diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2237diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2236diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynuté nájdené 16.04.2021
2235diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2234diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2233diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2232diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynuté nájdené 16.04.2021
2231diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2230diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2229diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený 16.04.2021
2228diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený 16.04.2021
2227diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynuté nájdené 16.04.2021
2226diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený 16.04.2021
2225diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený 16.04.2021
2224diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený 16.04.2021
2223diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2222diviak - lanštiak, samica, PZ - OZ Balaška, KÚ: Bunetice, PR: Balaška, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 16.04.2021
2221diviak - dospelý, samec, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, okres Zvolen, uhynutý nájdený 16.04.2021
2220diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Petrovce pri Krčave, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené 16.04.2021
2219diviak - dospelý, samica, PZ SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Ratková, PR: Hrlica, okres Revúca, uhynutý nájdený 16.04.2021
2218diviak - dospelý, samica, PS Sova, KÚ: Hubošovce, PR: Stráže, okres Sabinov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2217diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený 16.04.2021
2216diviača, samec, PS Sova, KÚ: Terňa, PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté nájdené 16.04.2021
2215diviača, samica, PS Sova, KÚ: Gregorovce, PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté nájdené 16.04.2021
2214diviak - dospelý, samec, PZ Topľa Soľ, KÚ: Rudlov, PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený 16.04.2021
2213diviak - lanštiak, samica, PZ LIPINY Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Lipiny, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený 16.04.2021
2212diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený 19.04.2021
2211diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený 19.04.2021
2210diviak - lanštiak, samica, PZ Jarabina, KÚ: Hýľov, PR: Podkova, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 19.04.2021
2209diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 19.04.2021
2208diviača, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené 19.04.2021
2207diviak - dospelý, samica, PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený 19.04.2021
2206diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Lucince, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý zrazené 19.04.2021
2205diviak - lanštiak, samec, PZ Slavošovce, KÚ: Rochovce, PR: Slavošovce, okres Rožňava, uhynutý nájdený 19.04.2021
2204diviak - lanštiak, samec, PZ Kóňart Plešivec, KÚ: Plešivec, PR: Kóňart - Plešivec, okres Rožňava, uhynutý nájdený 19.04.2021
2203diviak - lanštiak, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica, PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý nájdený 19.04.2021
2202diviak - lanštiak, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Debraďou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 19.04.2021
2201diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený 19.04.2021
2200 diviak lanštiak, samec, PS Dúbrava , KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, nájdený-uhynutý13.04.2021
2199 diviak lanštiak, samica, Poľovnícka spoločná Prieslop Hanková , KÚ:Petrovo, PR: Markuška, okres Rožňava, nájdený-uhynutý09.04.2021
2198diviak lanštiak, samec,PZ 30-06 Veľaty , KÚ: Černochov, PR: Zemplínske vrchy, okres Trebišov, nájdený-uhynutý 14.04.2021
2197diviak lanštiak, samec, PZ Dohoda Bačkov , KÚ:Bačkov, PR: Bačkov, okres Trebišov, nájdený-uhynutý 14.04.2021
2196diviak lanštiak, samica, PO SIPOX DIANA , KÚ: Gelnica, PR: Sipox Diana, okres Gelnica, nájdený-uhynutý 14.04.2021
2195 diviak dospelý, samica,PZ Opaka , KÚ: Kojšov, PR: Opaka, okres Gelnica, nájdený-uhynutý14.04.2021
2194 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice , KÚ: Prakovce, PR: Mníšek II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý14.04.2021
2193 diviak- dospelý, samica, OPZ Mníšek II, KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý14.04.2021
2192 diviak- dospelý, samec, PZ Markovec, KÚ: Richvald, PR: Richvald, okr. Bardejov, ulovený bez zmien správania14.04.2021
2191 diviak- dospelý, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý14.04.2021
2190 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý14.04.2021
2189 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý14.04.2021
2188 diviak - lanštiak, samec, PZ OZ Balaška, KÚ: Bunetice, PR:Balaška, okres Košice okoie, nájdený-uhynutý14.04.2021
2187 diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice- okolie, nájdený-uhynutý14.04.2021
2186 diviak - lanštiak, samec, PZ Sihoť Ratkovské Bystré, KÚ: Filier, PR: Hrloca, okres Revúca, nájdený-uhynutý14.04.2021
2185 diviak - lanštiak, samica, PZ Tatrakon, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý14.04.2021
2184diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, nájdený-uhynutý 14.04.2021
2183 diviak - lanštiak, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce, PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, nájdený-uhynutý14.04.2021
2182 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice okolie, nájdený-uhynutý14.04.2021
2181 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý14.04.2021
2180diviača, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 14.04.2021
2179 diviak - dospelý, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené14.04.2021
2178 diviača, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené14.04.2021
2177 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Svinica, PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté14.04.2021
2176 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté14.04.2021
2175 diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený14.04.2021
2174 diviak - dospelý, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený14.04.2021
2173 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Svinica, PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté14.04.2021
2172 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté14.04.2021
2171 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté14.04.2021
2170 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté14.04.2021
2169 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté14.04.2021
2168diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté 14.04.2021
2167 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livosvská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté14.04.2021
2166 diviak dospelý, samec, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené 07.04.2021
2165 diviak dospelý, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené 26.03.2021
2164 diviača, samec, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené 26.03.2021
2163diviak lanštiak, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené 26.03.2021
2162 diviača, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené 26.03.2021
2161 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté14.04.2021
2160 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý14.04.2021
2159 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý14.04.2021
2158 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý14.04.2021
2157 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice , KÚ: Smolník, PR: Stará voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý22.03.2021
2156 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý01.03.2021
2155 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý01.03.2021
2154 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý01.03.2021
2153 diviak dospelý, samica, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý01.03.2021
2152 diviača, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý01.03.2021
2151 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý01.03.2021
2150 diviak lanštiak, samec, OPZ Mníšek II , KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý24.03.2021
2149 diviak lanštiak, samec, PZ Pod jelením vrchom Hačava , KÚ: Turňa nad Bodvou, PR: Javorina, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2148 diviak lanštiak, samec, PD Kapušany pri Prešove , KÚ: Fulianka, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdený-uhynutý13.04.2021
2147 diviak lanštiak, samec, PZ Buková Lipany , KÚ: Lipany, PR: Buková, okres Sabinov, nájdený-uhynutý13.04.2021
2146 diviak lanštiak, samica, PZ Bodva , KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres: Košice - okolie, nájdený-uhynutý09.04.2021
2145 diviača, samec, PZ Bukovina , KÚ: Sečovská Polianka, PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý13.04.2021
2144 diviača, samec, PZ Lysá , KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý13.04.2021
2143 diviak lanštiak, samec, PZ Lysá , KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý13.04.2021
2142 diviak lanštiak, samec, PZ Komposesorát Štítnik, KÚ: Štítnik, PR: Štítnik, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2141 diviak dospelý, samica, PZ Hlboké Kobeliarovo, KÚ: Nižná Slaná, PR: Hlboké, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2140 diviača, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PR: Ľutina, okres Sabinov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2139 diviača, samica, PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné, PR: Slaný Potok, okres vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2138 diviača, samec, PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné, PR: Slaný Potok, okres vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2137 diviak - dospelý, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok, PR: Hradová Hora, okres Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2136 diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2135diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 09.04.2021
2134 diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2133 diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2132 diviak - dospelý, samec, PS Dúbrava, KÚ: Kokošovce, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2131 diviak - dospelý, samec, PS Dúbrava, KÚ: Kokošovce, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2130 diviak - dospelý, samec, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, PR: Gočaltovo - Rozložná, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý09.04.2021
2129 diviak - dospelý, samec, PZ Markovec, KÚ: Richvald, PR: Richvald, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2128 diviak - dospelý, samec, PS Topľa Parchovany, KÚ: Parchovany, PR: Parchovany - Dvorianky, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2127 diviak - lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2126diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý09.04.2021
2125 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý09.04.2021
2124 diviak - dospelý, samica, PO Hubertlov, KÚ: Cabov, PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2123 diviak - dospelý, samec, PO Hubertlov, KÚ: Cabov, PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2122 diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2121 diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2120 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Závadka pri Terni, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2119diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 09.04.2021
2118 diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2117 diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2116 diviak - lanštiak, samica, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý09.04.2021
2115 diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý13.04.2021
2114diviak lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava, PR: Kluknava, okres Gelnica, nájdený-uhynutý 31.03.2021
2113diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdené-uhynuté 30.03.2021
2112diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý 30.03.2021
2111diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý 30.03.2021
2110diviak dospelý, samec, PS Hekerová, KÚ: Smolník, PR: Smolník II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý 31.03.2021
2109diviak - dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 23.03.2021
2108diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 23.03.2021
2107diviak - dospelý, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 23.03.2021
2106 diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.03.2021
2105 diviača, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabbovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.03.2021
2104 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté13.04.2021
2103 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté13.04.2021
2102 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté13.04.2021
2101 diviak - lanštiak, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté13.04.2021
2100 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté13.04.2021
2099 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté13.04.2021
2098 diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté09.04.2021
2097 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2096 diviak dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2095 diviak dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2094 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2093 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2092 diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2091 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2090 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2089 diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený13.04.2021
2088 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2087diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 13.04.2021
2086 diviak - lanštiak, samec, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2085 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2084 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené13.04.2021
2083 diviak lanštiak, samica; PS Sova, KÚ: Záhradné; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynuté - nájdené13.04.2021
2082 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Záhradné; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené13.04.2021
2081 diviak dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené09.04.2021
2080 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené09.04.2021
2079diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2078 diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené23.03.2021
2077 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabbovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2076 diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2075 diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2074 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2073 diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený13.04.2021
2072 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený13.04.2021
2071 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Košická Polianka; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený13.04.2021
2070 diviak -dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené13.04.2021
2069 diviak -dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené13.04.2021
2068 diviak -lanštiak, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené13.04.2021
2067 diviak -lanštiak, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené 09.04.2021
2066 diviak -lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 09.04.2021
2065 diviak - dospelý, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 13.04.2021
2064 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 13.04.2021
2063 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 13.04.2021
2062 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 13.04.2021
2061 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 13.04.2021
2060diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 13.04.2021
2059diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené 13.04.2021
2058 diviak dospelý, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý09.04.2021
2057 diviača, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý09.04.2021
2056diviača, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý 09.04.2021
2055 diviak dospelý, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý09.04.2021
2054 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2053 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2052 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2051 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2050 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2049diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý 13.04.2021
2048 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2047 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2046 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2045diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2044 diviak - dospelý, samica, PZ Helcmanovce, KÚ: Helcmanovce, PR: Helcmanovce, okres gelnica, nájdený-uhynutý02.03.2021
2043 diviak dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2042 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2041 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2040 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý13.04.2021
2039 diviak lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2038diviak dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 13.04.2021
2037 diviak dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2036 diviak dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2035 diviak dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.04.2021
2034 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2033 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2032diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 09.04.2021
2031 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2030 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2029 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2028 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2027 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2026 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2025diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 09.04.2021
2024 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2023 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý09.04.2021
2022 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý13.04.2021
2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý13.04.2021
2020 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý13.04.2021
2019 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý13.04.2021
2018 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice, KÚ: Smolník, PR: Stará Voda, uhynuté - nájdené29.03.2021
2017 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice, KÚ: Prakovce, PR: Smolník, uhynuté - nájdené09.04.2021
2016 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené09.04.2021
2015 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené09.04.2021
2014diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené09.04.2021
2013diviak - dospelý, samica, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, okres Zvolen, ulovený bez zmien správania 14.04.2021
2012diviak - lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata, PR: Chalaš, okres prešov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
2011diviak - dospelý, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata, PR: Chalaš, okres prešov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
2010diviača, samec, PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár, PR: Veremba, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 12.04.2021
2009diviača, samica, PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár, PR: Veremba, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 12.04.2021
2008diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 12.04.2021
2007diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 12.04.2021
2006 diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 12.04.2021
2005diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
2004diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
2003diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
2002diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté 12.04.2021
2001diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté 12.04.2021
2000diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté 12.04.2021
1999diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1998diviak - lanštiak, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1997diviak - lanštiak, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1996diviak - lanštiak, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1995diviak - lanštiak, samica, PO PM Šivetice, KÚ: Bodovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1994diviača, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Nižná Kamenica, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1993diviak lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1992diviak - lanštiak, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR:Pálenica, okres Bardejov, nájdený-uhynutý12.04.2021
1991diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1990diviak dospelý, samec, PZ Bukovina Čirč, KÚ: Čirč, PR: Bukovina, okres Stará Ľubovňa, nájdený-uhynutý 12.04.2021
1989 diviača, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: kamenná Poruba pri Topli, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.03.2021
1988 diviak lanštiak, samec, PO PM Šivetice, KÚ: Mikolčany, PR: Gemerský sad, okres Revúca, nájdený-uhynutý24.03.2021
1987 diviak dospelý, samica, PO PM Šivetice, KÚ: Mikolčany, PR: gemerský sad, okres Revúca, nájdený-uhynutý24.03.2021
1986 diviača, samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany, PR: Orechový les, okr. Košice - okolie, ulovené bez zmien správania.07.04.2021
1985diviak lanštiak, samec, PZ Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok horný Tisovník, okr.Detva, uhynuté nájdené 07.04.2021
1984 diviak lanštiak, samec, PZ Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok horný Tisovník, okr.Detva, uhynuté nájdené 07.04.2021
1983diviak lanštiak, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, uhynuté nájdené 07.04.2021
1982diviak lanštiak, samica, PZ Meliata, KÚ: Meliata, PR :R Meliata, okr. Rožňava, uhynuté nájdené 07.04.2021
1981 diviak dospelý, samec, Mestské poľovnícke združenie Jelšava, KÚ: Jelšava, PR: Teplá voda - Jelšava, okr. Revúca, uhynuté nájdené07.04.2021
1980 diviak lanštiak, samica, PS Ratková, KÚ: Sása nad Turcom, PR :Ratková, okr. Revúca, uhynuté nájdené07.04.2021
1979diviak dospelý, samec, PZ30-06 Veľaty, KÚ: Hrčeľ, PR :Zemplínske vrchy, okr. Trebišov, uhynuté nájdené 07.04.2021
1978 diviača, samica, PZ &Bukovina Čirč, KÚ: Čirč, PR :Bukovina, okr. Stará Ľubovňa, uhynuté nájdené06.04.2021
1977diviak lanštiak, samec, PZ Hubertus, KÚ: Podhorany Nižné, PR :Hubertus, okr. Prešov, uhynuté nájdené 07.04.2021
1976diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Chmeľov, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené 07.04.2021
1975diviak dospelý, samica, PZ DRINA Juskova Voľa, KÚ: Zámutov, PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1974 diviača, samec, PZ DRINA Juskova Voľa, KÚ: Zámutov, PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1973 diviak dospelý, samica; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené06.04.2021
1972 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené06.04.2021
1971 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené06.04.2021
1970diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 06.04.2021
1969 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené06.04.2021
1968diviak dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené 07.04.2021
1967 diviača, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené07.04.2021
1966diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Ľutina; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý- nájdený 07.04.2021
1965 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1964 diviača, samec, PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené06.04.2021
1963 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý06.04.2021
1962 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý06.04.2021
1961 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý06.04.2021
1960 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý07.04.2021
1959 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Opátka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý07.04.2021
1958 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, ulovený so zmenami správania07.04.2021
1957 diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený07.04.2021
1956 diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený07.04.2021
1955diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 07.04.2021
1954 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený07.04.2021
1953 diviača, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený06.04.2021
1952 diviak - dospelý, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený06.04.2021
1951 diviak - lanštiak, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený06.04.2021
1950 diviak - lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené06.04.2021
1949 diviak - lanštiak. samica PZ Maglovec. KÚ: Chmeľov, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.07.04.2021
1948 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1947 diviak - dospelý, samica, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý06.04.2021
1946diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1945 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý07.04.2021
1944 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý06.04.2021
1943 diviak - lanštiak, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý06.04.2021
1942 diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1941 diviak - dospelý samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté07.04.2021
1940 diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté07.04.2021
1939 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté07.04.2021
1938diviak - lanštiica, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1937diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1936diviak - lanštiak, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1935diviak - dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1934 diviak - lanštiak, samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý07.04.2021
1933 diviak - dospelý, samica, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý07.04.2021
1932 diviak - lanštiak, samica, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý07.04.2021
1931diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1930diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1929 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1928 diviak - lanštiak, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1927 diviak - dospelý, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1926diviak - dospelý, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: JTerňa, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1925 diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1924 diviak - dospelý, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1923 diviak - dospelý, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté07.04.2021
1922 diviak - lanštiak, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté07.04.2021
1921 diviak - lanštiak, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté07.04.2021
1920 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté06.04.2021
1919diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1918diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1917 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1916 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1915 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1914 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1913diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1912diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1911 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1910 diviak dospelý, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 07.04.2021
1909 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 07.04.2021
1908 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 07.04.2021
1907diviača, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 06.04.2021
1906 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1905 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Drina Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1904 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Drina Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý06.04.2021
1903diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté 07.04.2021
1902 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté07.04.2021
1901 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté07.04.2021
1900 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté07.04.2021
1899diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienovec, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté 07.04.2021
1898 diviak - dospelý, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý07.04.2021
1897diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1896 diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý07.04.2021
1895 diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý07.04.2021
1894 diviak - dospelý, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý07.04.2021
1893 diviača, samica, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý07.04.2021
1892diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1891 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1890 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1889 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1888 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1887 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 06.04.2021
1886diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1885 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1884 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1883 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1882 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1881 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1880 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1879diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová pri Hrhove, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1878 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1877 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1876diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1875 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1874 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1873diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1872diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1871 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1870diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1869 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1868 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1867diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1866diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1865 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1864 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1863 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1862 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1861 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1860 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1859 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1858diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1857 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý07.04.2021
1856diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, okres Spišská Nová Ves, nájdený-uhynutý 07.04.2021
1855diviača, samica, PZ STRAŽ Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, nájdené-uhynuté 31.03.2021
1854diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Červenica, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1853diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okresBardejov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1852diviak - lanštiak, samica, PO BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1851diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1850diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1849diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1848diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1847diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Šiba, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté 31.03.2021
1846diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Šiba, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1845diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres sabinov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1844diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1843 diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1842diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1841diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 31.03.2021
1840diviak - dospelý, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1839diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1838diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1837 diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1836diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1835diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1834diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1833diviača, samica, PLesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté 31.03.2021
1832diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1831diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý31.03.2021
1830diviak - lanštiak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kríže, PR: Sokol, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1829diviak - dospelý, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kríže, PR: Sokol, okres Bardejov, nájdený-uhynutý 31.03.2021
1828diviak - lanštiak, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1827diviak - lanštiak, samica, PO Bažant Budkovce, KÚ: Žbince, PR: Bažant Budkovce, okres Michalovce, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1826diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ: Hačava, PR: Javorina, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1825diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1824diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1823diviača, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1822diviača, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1821diviak - lanštiak, samec, Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ: Malá Bara, PR: Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1820diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okres Trebišov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1819diviak - lanštiak, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1818diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ: Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1817diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1816diviača, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1815diviača, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1814diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1813diviak - dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1812diviak - dospelý, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1811diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdené - uhynuté 30.03.2021
1810diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1809diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ:Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1808diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ:Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1807diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Olejnikov, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1806diviak - lanštiak, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1805diviača, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1804diviak - dospelý, samica, PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdený - uhynutý 30.03.2021
1803diviača, samec, PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1802diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1801diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1800diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1799diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1798diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1797diviak - dospelý, samec, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1796diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté 30.03.2021
1795diviača, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1794diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1793diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1792diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1791diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý30.03.2021
1790diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté30.03.2021
1789diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1788diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1787diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1786diviak - lanštiak, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 30.03.2021
1785 diviak - lanštiak, Poľovnícka organizácia Hrab, KÚ: Košice, PR: Konopné, okr. Košice II, nájdený-uhynutý26.03.2021
1784 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý26.03.2021
1783 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slanské vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý26.03.2021
1782 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý26.03.2021
1781 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý26.03.2021
1780 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 26.03.2021
1779 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 26.03.2021
1778 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 26.03.2021
1777 diviača, samec, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 26.03.2021
1776 diviak - dospelý, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 26.03.2021
1775 diviak - dospelý, samec, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 26.03.2021
1774 diviak - lanštiak, samica, PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove, PR: Lúčka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 22.03.2021
1773 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 22.03.2021
1772 diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 22.03.2021
1771diviak - lanštiak, samec, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 23.03.2021
1770 diviak- lanštiak, samec, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 22.03.2021
1769 diviak - lanštiak, samec, PZ jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 22.03.2021
1768 diviača, samica, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PR: ľutina, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 22.03.2021
1767 diviak - dospelý, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 23.03.2021
1766 diviak - dospelý, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 23.03.2021
1765diviak - dospelý, samec, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 23.03.2021
1764 diviača, samec, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý23.03.2021
1763 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý23.03.2021
1762 diviak - lanštiak, samica, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý23.03.2021
1761 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý23.03.2021
1760 diviača, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý24.03.2021
1759 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý24.03.2021
1758 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý24.03.2021
1757diviača, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 24.03.2021
1756diviak - dospelý, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 24.03.2021
1755 diviača, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý24.03.2021
1754 diviak - dospelý, samica, PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý24.03.2021
1753 diviak - lanštiak, samec, PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý24.03.2021
1752 diviača, samec, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý29.03.2021
1751 diviak - lanštiak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kružlov, PR: Sokol, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý29.03.2021
1750 diviak - dospelý, samec, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý29.03.2021
1749diviak - lanštiak, samec, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 29.03.2021
1748 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka, PR: Zádielska dolina, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1747 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka, PR: Zádielska dolina, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1746 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1745diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1744 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1743 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1742 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1741 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1740 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1739 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1738 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.03.2021
1737 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený29.03.2021
1736diviak - lanštiak, samec; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 26.03.2021
1735 diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený26.03.2021
1734 diviak - dospelý, samec; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený26.03.2021
1733 diviak - lanštiak, samica; PZ Dubina Medzev, KÚ: Tmedzev; PR: Dubina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené26.03.2021
1732 diviak - dospelý, samica; PZ topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené26.03.2021
1731 diviak - dospelý, samica; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené26.03.2021
1730 diviak - lanštiak, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené26.03.2021
1729 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá baňa; PR: Slanské Vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený26.03.2021
1728 diviak - lanštiak, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené26.03.2021
1727diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené 26.03.2021
1726 diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené26.03.2021
1725 diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Jakovany; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené26.03.2021
1724 diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené26.03.2021
1723 diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené26.03.2021
1722 diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený26.03.2021
1721 diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený26.03.2021
1720 diviak - dospelý, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený26.03.2021
1719 diviača, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené26.03.2021
1718 diviak - dospelý, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený26.03.2021
1717 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.03.2021
1716 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.03.2021
1715 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.03.2021
1714 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.03.2021
1713 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.03.2021
1712 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.03.2021
1711 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.03.2021
1710 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.03.2021
1709 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Šaca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý26.03.2021
1708 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.03.2021
1707 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: debra´d; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.03.2021
1706 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.03.2021
1705 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.03.2021
1704 diviača, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený24.03.2021
1703 diviak - dospelý, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený24.03.2021
1702diviak - lanštiak, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1701 diviak - lanštiak, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený24.03.2021
1700diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené 23.03.2021
1699diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené 23.03.2021
1698diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené. 22.03.2021
1697 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené. 22.03.2021
1696 diviača, samec, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené. 22.03.2021
1695 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené. 22.03.2021
1694diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené. 22.03.2021
1693diviak - dospelý, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené. 23.03.2021
1692 diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.23.03.2021
1691 diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.23.03.2021
1690diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené. 23.03.2021
1689 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.23.03.2021
1688 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.23.03.2021
1687diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené. 23.03.2021
1686 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.22.03.2021
1685 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.22.03.2021
1684diviak - lanštiak. samica PZ Maglovec. KÚ: Chmeľov, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené. 23.03.2021
1683 diviak - lanštiak. samec, PZ Maglovec. KÚ: kapušany, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.23.03.2021
1682 diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený24.03.2021
1681diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 24.03.2021
1680diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Kunova Teplica; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 24.03.2021
1679 diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Kunova Teplica; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený24.03.2021
1678 diviača, samica; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynutý- nájdený22.03.2021
1677 diviača, samec; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené24.03.2021
1676diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.03.2021
1675 diviak - dospelý, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.03.2021
1674diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1673 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.03.2021
1672 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.03.2021
1671diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1670diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1669diviak - dospelý, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1668diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1667 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.03.2021
1666 diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.03.2021
1665diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1664 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.03.2021
1663diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1662diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1661 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený22.03.2021
1660 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený22.03.2021
1659 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený22.03.2021
1658 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený22.03.2021
1657 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený22.03.2021
1656 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený22.03.2021
1655diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1654diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1653 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1652diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1651 diviak - lanštiak, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1650 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1649 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1648diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1647 diviak - lanštiak, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený23.03.2021
1646 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený23.03.2021
1645 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený23.03.2021
1644 diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený23.03.2021
1643diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1642 diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený23.03.2021
1641 diviača, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený22.03.2021
1640 diviak - lanštiak, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený22.03.2021
1639 diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený22.03.2021
1638 diviak - dospelý,,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1637 diviak - lanštiak,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1636diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1635 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený24.03.2021
1634 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený24.03.2021
1633 diviak - dospelý, samica UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1632diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1631 diviača, samica UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1630 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1629diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1628 diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1627diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1626 diviak - dospelý, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1625 diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1624diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1623 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1622 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1621 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1620diviak - lanštiak, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1619 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1618 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1617 diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1616diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený24.03.2021
1615diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1614diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 24.03.2021
1613 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený24.03.2021
1612 diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený24.03.2021
1611 diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený24.03.2021
1610diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1609diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1608 diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený23.03.2021
1607 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1606 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1605 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1604diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 23.03.2021
1603 diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený23.03.2021
1602 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1601 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1600 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1599 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1598 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1597 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1596 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1595 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1594 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1593 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1592 diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1591 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený23.03.2021
1590diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený 23.03.2021
1589 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1588 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá baňa; PR: Slanské Vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1587diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1586 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1585 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1584 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1583 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1582diviača, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1581 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1580diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1579diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1578 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1577diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 22.03.2021
1576 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený22.03.2021
1575 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce; PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený24.03.2021
1574 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24.03.2021
1573 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24.03.2021
1572diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24 24.03.2021
1571 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24.03.2021
1570diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 24.03.2021
1569 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24.03.2021
1568 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24.03.2021
1567 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24.03.2021
1566 diviak - lanštiak. samec, PZ Maglovec. KÚ: Okružná, PR: Maglovec, okr. Prešov, ulovené bez zmien správania.19.03.2021
1565diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené 19.03.2021
1564diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1563diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1562diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené 19.03.2021
1561diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava; PR: Kluknava, okres Gelnica, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1560diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené 17.03.2021
1559diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené 17.03.2021
1558diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1557diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1556diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené 17.03.2021
1555diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené17.03.2021
1554diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1553diviak - dospelý, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 19.03.2021
1552diviača, samec; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynuté- nájdené 19.03.2021
1551diviača, samica; PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 19.03.2021
1550diviak - dospelý, samec; PLesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1549diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1548diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1547diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1546diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1545diviak - dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1544diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské lesy II, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1543diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Nižná Kamenica; PR:Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1542diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1541diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské vrchy II, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1540diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské vrchy II, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené 19.03.2021
1539diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1538diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 19.03.2021
1537diviak - lanštiak, samica; PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany; PR: Orechový les, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1536diviak - dospelý, samica; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1535diviak - lanštiak, samica; PZ - OZ Balaška, KÚ: Bunetice; PR: Balaška, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1534diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené 17.03.2021
1533diviača, samec; PZ Lysá, KÚ: Zálesie; PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, uhynuté- nájdené 17.03.2021
1532diviak - dospelý, samec; PS Bučina, KÚ: Geraltov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1531diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Rakovec nad Ondavou; PR: Ondava Moravany, okres Michalovce, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1530diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1529diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1528diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1527diviak - dospelý, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1526diviak - lanštiak; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1525diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1524diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený17.03.2021
1523diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1522diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1521diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené 17.03.2021
1520diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené 17.03.2021
1519diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1518diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1517diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1516diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1515diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené 17.03.2021
1514diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 17.03.2021
1513diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 17.03.2021
1512diviak - dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený17.03.2021
1511diviača, samec; SPZ - PZ Urbanovka, KÚ: Bardejov; PR: Jedľovec - Urbanovka, okres Bardejov, ulovené bez zmien správania17.03.2021
1510diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1509diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1508diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1507diviača, samica; PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1506diviak - dospelý, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1505diviak - dospelý, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1504diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1503diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lučina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynuté - nájdené 16.03.2021
1502diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Štítnik; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1501diviak - dospelý, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1500diviak - lanštiak, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1499diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Jakovany; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1498diviak - lanštiak, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1497diviak - dospelý, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1496diviak - dospelý, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1495diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1494diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1493diviača, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1492diviača, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1491diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1490diviak - lanštiak, samica; PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany; PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1489diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1488diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1487diviak - dospelý, samec; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený 16.03.2021
1486diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1485diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1484diviak lanštiak, samec; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1483diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1482diviača, samec; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1481diviak - dospelý, samica; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1480diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1479diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1478diviak - lanštiak, samec; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1477diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1476diviača, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1475diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1474diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1473diviak - lanštiak, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1472diviača, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1471diviak - lanštiak, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1470diviak - dospelý, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1469divia - dospelý; samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1468diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1467diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1466diviča, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1465diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1464diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1463diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Petrovce nad Topľou; PR: Slanské vrch III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1462diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1461diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1460diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1459diviak; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1458diviak; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1457diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1456diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1455diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1454diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené 16.03.2021
1453diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1452diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1451diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1450diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený 16.03.2021
1449diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1448diviak - lanštiak; PO BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce; PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1447diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1446diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1445diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1444diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1443diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1442diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1441diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1440diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1439diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1438diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1437diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1436diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1435diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1434diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1433diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1432diviak - lanštiak, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1431diviača, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynuté- nájdené 15.03.2021
1430diviak - dospelý, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1429diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník; PR: LS Stará Voda, okres Gelnica, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1428diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 15.03.2021
1427diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený 15.03.2021
1426diviača, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1425diviača, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené 12.03.2021
1424diviak - dospelý, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1423diviak - dospelý, samec; PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1422diviak - dospelý, samec; PS Orgovány, KÚ: Tornaľa; PR: Lapša, okres Revúca, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1421diviak - lanštiak, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Palenica, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1420diviak - lanštiak, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1419diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1418diviača, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1417diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1416diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1415diviak - dospelý, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1414diviak - lanštiak, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1413diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1412diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1411diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1410diviača, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1409diviak - lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1408diviak - dospelý, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1407diviak - dospelý, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1406diviak - lanštiak, samec; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1405diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1404diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1403diviača, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1402diviača, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1401diviak - lanštiak, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1400diviak - dospelý, samec; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1399diviača, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1398diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1397diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1396diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hertník; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1395diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1394diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 12.03.2021
1393diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1392diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1391diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1390diviača, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdenéý 12.03.2021
1389diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1388diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1387diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1386diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1385diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zamutov; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1384diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené12.03.2021
1383diviak - dospelý; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1382diviak - dospelý; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1381diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1380diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1379diviak - lanštiak, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1378diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1377diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1376diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 12.03.2021
1375diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1374diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1373diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.03.2021
1372 diviača, samica; PZ Podlužianka Chrťany, KÚ: Pôtor; PR: Hôrka Horná Strehová, okres Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený02.03.2021
1371 diviača, samica, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce, PR: Úboč Pozdišovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené02.03.2021
1370diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1369diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1368diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1367diviača, samec; PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1366diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1365diviak - dospelý, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1364diviak - dospelý, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1363diviak - dospelý, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1362diviača, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1361diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1360diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1359diviača, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1358diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1357diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1356diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1355diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1354diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1353diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1352diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1351diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1350diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1349diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1348diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený10.03.2021
1347diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa; PR: Slanské vrchy IV, Prešov, uhynutý - nájdený 10.03.2021
1346diviača, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1345diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Zlatá Idka; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené10.03.2021
1344diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 10.03.2021
1343diviak - lanštiak, samec, PO Dolný Gemer, KÚ: Nováčany v Gemeri; PR: Gemerský Sad, okres Revúca, uhynutý - nájdený10.03.2021
1342diviača, PZ Čičva, KÚ: Hencovce; PR: Čičva, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 09.03.2021
1341diviak - dospelý, samica; PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1340diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Fintice; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené 09.03.2021
1339diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1338diviak - lanštiak, PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1337diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1336diviak - dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1335diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník pri Rožňave; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1334diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky,š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1333diviak - lanštiak, samec; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1332diviak - dospelý, samec; PS HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1331diviak - lanštiak, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1330diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1329diviača, samica; PZ Vysoká Medzianky, KÚ: Radvanovce; PR: Dubník, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1328diviak - dospelý, samec; PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1327diviak - dospelý, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1326diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené 09.03.2021
1325diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1324diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynuté - nájdené 09.03.2021
1323diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1322diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1321diviak - dospelý, samec; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: PZ Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1320diviača, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: PZ Laborec, okres Michalovce, uhynuté - nájdené09.03.2021
1319diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1318diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1317diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1316diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1315diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.03.2021
1314diviak - lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený 09.03.2021
1313diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený 09.03.2021
1312diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený 09.03.2021
1311diviak - dospelý, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov uhynutý - nájdený 08.03.2021
1310diviak - dospelý, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1309diviak - lanštiak, samec; Lesy Jasov s. r. o. , KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1308diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1307diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1306diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1305diviak - lanštiak, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1304diviak - lanštiak, samec; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1303diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1302diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1301diviača, samec; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1300diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1299diviak - dospelý, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1298diviak - dospelý, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovice, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1297diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1296diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1295diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1294diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1293diviak - lanštiak, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1292diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1291diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1290diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1289diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1288diviača, samec; Lesy Jasov s. r. o., KÚ: Debraď; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1287diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1286diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1285diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1284diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1283diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1282diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1281diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1280diviak - dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1279diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1278diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1277diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1276diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1275diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1274diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1273diviak - Kríže, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1272diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený08.03.2021
1271diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1270diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1269diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zadielská dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1268diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1267diviak - lanštiak, samica; PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 08.03.2021
1266diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri Krčave; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynuté - nájdené 08.03.2021
1265diviak - lanštiak, samec; PS Hrhov, KÚ: Olejníkov; PR: Hrhov, okres Rožňava, uhynutý - nájdený03.03.2021
1264diviača, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Bučina, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 03.03.2021
1263diviak - lanštiak, samec; PS Bučina, KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1262diviak - dospelý, samica; PZ Poľana, KÚ: Fričkovce; PR: Poľana, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1261diviak - dospelý, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1260diviak - dospelý, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Vyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1259diviak - dospelý, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Vyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1258diviak - dospelý, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: LVyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1257diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1256diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 03.03.2021
1255diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1254diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1253diviača, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynuté - nájdené 03.03.2021
1252diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1251diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1250diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1249diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1248diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1247diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1246diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 03.03.2021
1245diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1244diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 03.03.2021
1243diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š. p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 03.03.2021
1242diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený03.03.2021
1241diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý, nájdený 03.03.2021
1240diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý, nájdený 03.03.2021
1239diviak - dospelý, samec; PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý, nájdený 03.03.2021
1238 diviak dospelý, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava, PR Drienovec - Liúpovník, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené02.03.2021
1237 diviak dospelý, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava, PR Drienovec - Liúpovník, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené02.03.2021
1236diviak - dospelý, samec; PZ Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Betliar; PR: Betliar, okres Rožňava, uhynutý, nájdený02.03.2021
1235diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 02.03.2021
1234 diviača, samica; PO Červenky; KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1233 diviača, samec; PZ Topoľ Mokrance; KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1232diviača, samec; lesy Jasov; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1231 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1230 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1229 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1228 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1227 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1226 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1225 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1224 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1223 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1222 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1221 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1220 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1219 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1218 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1217 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1216 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.03.2021
1215 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený02.03.2021
1214diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený02.03.2021
1213 diviak dospelý, samica, PS Sova, KÚ: Terňa, PR: Stráže, okr. Prešov, uhynutý nájdený02.03.2021
1212 diviak - dospelý, samica, PZ Maglovec, KÚ: Okružná, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynutý nájdený02.03.2021
1211 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený02.03.2021
1210 diviača, samec, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený02.03.2021
1209 diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený02.03.2021
1208 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený02.03.2021
1207 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený01.03.2021
1206 diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené 01.03.2021
1205diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené 01.03.2021
1204diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené 01.03.2021
1203diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené 01.03.2021
120201diviak lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce, PR : Hradová Hora, okr. Sabinov uhynuté nájdené 01.03.2021
1201 diviak - lanštiak, samec, PZ Nimrod, KÚ: Olejníkov, PR : Nimrod, uhynuté nájdené 01.03.2021
1200 diviak - lanštiak, samica, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR : Dúbrava01, uhynuté nájdené 01.03.2021
1199 diviača, samica, PS Sekčov, KÚ: Demjata, PR : Sekčov Tulčík, uhynuté nájdené 01.03.2021
1198diviača, samec, PS Sekčov, KÚ: Demjata, PR : Sekčov Tulčík, uhynuté nájdené 01.03.2021
1197 diviak dospelý, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, Pr : Gočaltovo - Rozložná, uhynuté nájdené01.03.2021
1196diviača, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: pozdišovce, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené 01.03.2021
1195 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý26.02.2021
1194 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 26.02.2021
1193 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 26.02.2021
1192diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 26.02.2021
1191diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 26.02.2021
1190 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1189 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1188 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1187 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1186diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 26.02.2021
1185 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1184 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1183 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1182 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1181 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1180 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.02.2021
1179 diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ Rankovce, PR: Hrabovec, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý26.02.2021
1178 diviača, samica, PZ - OZ Balaška, KÚ Bunetice, PR: Balaška, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý26.02.2021
1177 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ Háj, PR: Javorina , okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý26.02.2021
1176 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ Svinica, PR: Slánske vrchy I, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý26.02.2021
1175 diviača, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: lúčka pri Hrhove; PR: lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený26.02.2021
1174 diviača, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: lúčka pri Hrhove; PR: lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený26.02.2021
1173diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 26.02.2021
1172 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený26.02.2021
1171 diviača, samec; lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou , KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený26.02.2021
1170 diviača, samica; lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou , KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený26.02.2021
1169 diviača, samec; PZ DRINA Juskova Voľa , KÚ: Zámutov; PR: PZ Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený26.02.2021
1168 diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený26.02.2021
1167 diviača, samica; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený26.02.2021
1166 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený26.02.2021
1165 diviak - lanštiak, samec, PZ Lipiny Hanušovce n T., KÚ Hermanovce nad Topľou, PR: Lipiny, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý26.02.2021
1164 diviak - lanštiak, samica, PS Dúbrava, KÚ Zlatá baňa, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý26.02.2021
1163 diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý26.02.2021
1162 diviak - lanštiak, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý26.02.2021
1161 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené24.02.2021
1160 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené24.02.2021
1159 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené24.02.2021
1158 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené24.02.2021
1157 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené24.02.2021
1156 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené24.02.2021
1155 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené24.02.2021
1154 diviača, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený24.02.2021
1153 diviak lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený24.02.2021
1152 diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradova Hora, okres Prešov, uhynutý - nájdený24.02.2021
1151diviača, samICA, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Červenica, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý 24.02.2021
1150 diviača, samec; CETER s.r.o, KÚ: Čučma; PR: Mníchovská Skala, okres Rožňava, uhynutý - nájdený24.02.2021
1149 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené24.02.2021
1148diviak - dospelý, samica, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené 24.02.2021
1147diviak dospelý, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý24.02.2021
1146 diviača, samica; PD Kapušany, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.02.2021
1145 diviača, samec; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.02.2021
1144 diviača, samec; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý - nájdený23.02.2021
1143 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň, KÚ: Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený23.02.2021
1142 diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce, PR: Makovice, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený23.02.2021
1141 diviača, samec, lesy Jasov s.r.o, KÚ: Poproč, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený23.02.2021
1140 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Podhradník, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý23.02.2021
1139 diviača, samec, lesy Slovenskej republiky, š.p. odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené23.02.2021
1138 diviača, samica, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené23.02.2021
1137 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené23.02.2021
1136 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené23.02.2021
1135 diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin potok; PR: Hradova Hora, okres prešov, uhynutý - nájdený 22.02.2021
1134 diviak - dospelý, PO Hrab, KÚ: Poľov, PR: Konopné, okr. Košice II, uhynuté - nájdené22.02.2021
1133diviača, samica; CETER s.r.o, KÚ: Čučma; PR: Mníchovská Skala, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 22.02.2021
1132 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 22.02.2021
1131 diviak - dospelý, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 22.02.2021
1130diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 22.02.2021
1129diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý22.02.2021
1128 diviak lanštiak, samica,PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý22.02.2021
1127 diviak lanštiak,samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý22.02.2021
1126 diviak lanštiak,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý22.02.2021
1125 diviak - lanštiak, samica, lesy Jasov s.r.o, KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený 19.02.2021
1124 diviak - lanštiak, samec, PZ Laborec, KÚ: Michalovce, PR: laborec - Michalovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený19.02.2021
1123 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené19.02.2021
1122 diviak - lanštiak, samec, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PZ: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený19.02.2021
1121 diviača, samica; lesy Slovenskej republiky, š.p OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hlinné ; PR: Slánske vrchy, okres Vranov Nad Topľou, uhynutý - nájdený19.02.2021
1120 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený19.02.2021
1119 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený19.02.2021
1118 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený19.02.2021
1117 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený19.02.2021
1116 diviača19.2, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený19.02.2021
1115 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený19.02.2021
1114 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený19.02.2021
1113 diviak dospelý, samec; PZ Urbár Šemša; KÚ: Veľká Ida; PR: Vydumanec, okres Košice okolie, uhynuté - nájdené17.02.2021
1112diviača, samec, PZ Ľutina , KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okr. Sabinov, ulovené bez zmien správania15.02.2021
1111 diviača, samec; PZ Krásna Hôrka - Bučina, KÚ: Pača, PR: Ostrý Vrch okr. Revúca, ulovené so zmenami správania15.02.2021
1110 diviak lanštiak, samec; PZ Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, ulovený bez zmien správania16.02.2021
1109diviak dospelý, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 12.02.2021
1108 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 12.02.2021
1107diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený 12.02.2021
1106 diviak lanštiak, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený12.02.2021
1105 diviak lanštiak, samica; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania16.02.2021
1104 diviak - lanštiak, samec; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený16.02.2021
1103diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý 16.02.2021
1102 diviak lanštiak, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý17.02.2021
1101 diviak- lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý17.02.2021
1100 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý17.02.2021
1099diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 17.02.2021
1098 diviak - lanštiak, samec, PO Stráň, KÚ Malcov, PR: Rybné, okr. Bardejov, ulovený bez zmien správania10.02.2021
1097 diviača, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý10.02.2021
1096diviak - dospelý, samica, PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany, PR: Bačkov, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 10.02.2021
1095 diviača, samec, PZ Diana Lúčka, KÚ Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý10.02.2021
1094diviak - dospelý, samica, PO Hrab, KÚ haniska, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý 10.02.2021
1093diviak - lanštiak, samec, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý 10.02.2021
1092diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý10.02.2021
1091dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 10.02.2021
1090 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý10.02.2021
1089dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 10.02.2021
1088 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý10.02.2021
1087 diviača, samica, Po Sivetice, KÚ: Jelšavská Teplica, PR: Dolný Gemer, okr. Revúca, uhynutý nájdený05.02.2021
1086diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený 05.02.2021
1085diviača, samec, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynutý nájdený 05.02.2021
1084 diviača, samec, PZ Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: Paňovský Les, okr. Košice - okolie, uhynutý nájdený05.02.2021
1083diviak - dospelý, samica; PO Humenec, KÚ: Veľká Lodina; PR: Humenec, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania 09.02.2021
1082diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Husák; PR: Hrachovce, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 09.02.2021
1081diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Husák; PR: Hrachovce, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 09.02.2021
1080 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Prešov; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený09.02.2021
1079diviak dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.02.2021
1078 diviak - dospelý, samec; PD Kapušany, KÚ: Tulčík; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený09.02.2021
1077diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1076diviak - lanštiak, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1075 diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený08.02.2021
1074diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1073 diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.02.2021
1072diviak - dospelý, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1071diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1070 diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.02.2021
1069 diviača, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený08.02.2021
1068 diviača, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1067diviak - lanštiak, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1066diviača, samica, OZ Rožňava, KÚ: Rožňava; PR: Rožňava, okres Rožňava, uhynutý - nájdený08.02.2021
1065diviča, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1064 dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený08.02.2021
1063diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený05.02.2021
1062dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Košice, KÚ: Švedlár; PR: Stará Voda, okres Gelnica, uhynutý - nájdený 05.02.2021
1061 diviača, samec; PZ Cerovo; KÚ: Rimavská Lehota; PR: Cerovo, okres Rimavská Sobota, Ulovený05.02.2021
1060 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený05.02.2021
1059 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený05.02.2021
1058 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený09.02.2021
1057 diviak - lanštiak, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený05.02.2021
1056 diviak - dospelý, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený09.02.2021
1055 diviača, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.02.2021
1054 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený09.02.2021
1053diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 09.02.2021
1052diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 09.02.2021
1051 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený09.02.2021
1050diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 09.02.2021
1049 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený09.02.2021
1048 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený09.02.2021
1047 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený09.02.2021
1046 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.02.2021
1045 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.02.2021
1044 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.02.2021
1043diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.02.2021
1042 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.02.2021
1041 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.02.2021
1040diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 05.02.2021
1039diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 05.02.2021
1038 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený05.02.2021
1037 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený05.02.2021
1036diviak dospelý, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené 05.02.2021
1035diviak lanštiak, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené05.02.2021
1034 diviača, samica; PO Hubertlov; KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený05.02.2021
1033diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania02.02.2021
1032 diviak - dospelý, samec, PZ Barancová Dlhé Klčovo, KÚ: Dlhé Klčovo, PR: Barancová, okr. Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený02.02.2021
1031 diviak - lanštiak, samica, PZ Čičva, KÚ: Vranov nad Topľou, PR: Čičva, okr. Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený03.02.2021
1030diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený 02.02.2021
1029 diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený03.02.2021
1028diviak - dospelý, samica; PO Chalaš raslavice; KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý - nájdený 03.02.2021
1027 diviak - prasa, samica; PZ Maglovec; KÚ: Chmeľov; PR: Maglovec, okres Prešov, uhynutý - nájdený03.02.2021
1026diviak - dospelý, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 02.02.2021
1025 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.02.2021
1024 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.02.2021
1023 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený02.02.2021
1022diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KÚ Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 02.02.2021
1021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý02.02.2021
1020 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý03.02.2021
1019 dospelý diviak, samica; PZ lysá, KÚ: Drienica; PR: lysá Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený29.01.2021
1018diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres prešov, uhynutý - nájdený01.02.2021
1017diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený1.201.02.2021
1016 diviača, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica1.2, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1015 diviak - lanštiak; PZ Skala Rankovce; KÚ: Herľany; PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1014 diviak - dospelý, samica; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1013 diviača, samica; PZ Dolina so sídlom v Poproči; KÚ: Poproč; PR: Rovnice, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania01.02.2021
1012 diviak - dospelý, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol, s.r.o.; KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1011 diviača, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol, s.r.o.; KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1010 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1009 diviača, samec1.2; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1008 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1007diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 01.02.2021
1006 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1005diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 01.02.2021
1004 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený01.02.2021
1003 diviak lanštiak, samica, lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II, uhynutý nájdený27.01.2021
1002diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 29.01.2021
1001 diviača, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený29.01.2021
1000 diviača, samec, PO PM Šivetice, KÚ Mikolčany, PR: Gemerský Sad, okr. Revúca, nájdený-uhynutý29.01.2021
999 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý29.01.2021
998 diviača, samec; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený29.01.2021
997 diviača, samica; PZ Nová Bodva; KÚ: Hosťovce; PR: Nová Bodva, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
996 diviak - dospelý, samica; PZ Slanská Dolina Slanec ; KÚ: Slanec; PR: Slanská Dolina, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
995 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
994 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
993 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
992 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
991 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
990 diviača, samec + dospelý diviak , samica, PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
989 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený29.01.2021
988 diviača; PZ Branisko, KÚ: Široké; PR: Branisko, okres prešov, uhynutý - nájdený27.01.2021
987 dospelý diviak, samica; PZ Makovec, KÚ: Richvald; PR: Richvald, okres Bardejov, uhynutý - nájdený27.01.2021
986 dospelý diviak, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený27.01.2021
985 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ prešov; KÚ: Petrovce; PR: Slanské vrchyIII, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený27.01.2021
984diviača, samica, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený 27.01.2021
983 diviača, samica, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený27.01.2021
982diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 27.01.2021
981 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý27.01.2021
980 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený27.01.2021
979diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 27.01.2021
978 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Sobrance, KÚ: dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený27.01.2021
977 diviak dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Sobrance, KÚ: Husák; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený27.01.2021
976 diviača, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Demjata, PR: Chalaš, okr. Prešov, nájdený-uhynutý27.01.2021
975 diviača, samec; PO Červenky; KÚ: Byster; PR: veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený27.01.2021
974 diviak - lanštiak; samec, PO Červenky; KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený27.01.2021
973 diviača, samica; PO Červenky; KÚ: Byster; PR: veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený27.01.2021
972 diviak - dospelý, samec; PZ Sokol Kružlov; KÚ: Kríže; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený27.01.2021
971diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 27.01.2021
970 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený27.01.2021
969 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený27.01.2021
968 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený27.01.2021
967 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený27.01.2021
966 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený27.01.2021
965 diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý - nájdený22.01.2021
964diviak lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Sobrance, KÚ: Petrovce pri Krčave; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 22.01.2021
963 dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený26.01.2021
962 diviača, samec, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý26.01.2021
961diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý26.01.2021
960 diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý26.01.2021
959diviak dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 26.01.2021
958 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.01.2021
957diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 26.01.2021
956 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.01.2021
955 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený26.01.2021
954 diviača, samica, PZ Lysá, KU Drienica, PZ Lysá, okr. Sabinov, uhynutý nájdený26.01.2021
953diviača, samec, PZ Lysá, KU Červená voda, PZ Lysá, okr. Sabinov, uhynutý nájdený22.01.2021
952diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KU Tulčík, PR Sekčov- Tulčík, Okr. Prešov, uhynutý nájdený 22.01.2021
951diviak - lanštiak, samec, PZ Buková Lipany, KU Milpoš, PRBuková, Okr. Sabinov, uhynutý nájdený22.01.2021
950Dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KU Šarišské Sokolovce, PR Hradova Hora, Okr. Sabinov, uhynutý nájdený22.01.2021
949diviak - lanštiak, samec, PZ Topoľ, KU: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice- okolie, uhynutý - nájdený25.01.2021
948diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava KU: Bôrka, PR: Zádielska dolina okr. Rožňava, uhynutý - nájdený25.01.2021
947 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava KU: Bôrka, PR: Zádielska dolina okr. Rožňava, uhynutý - nájdený25.01.2021
946 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený25.01.2021
945 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený25.01.2021
944 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený25.01.2021
943 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý22.01.2021
942 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý22.01.2021
941 dospelý diviak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR:Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý22.01.2021
940 dospelý diviak, samica; PZ Dubina Medzev; KÚ: Medzev; PR: Dubina, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený22.01.2021
939 diviak - lanštiak, samec; PO Hrab; KÚ: Haniska PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený22.01.2021
938 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený22.01.2021
937 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený22.01.2021
936diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 22.01.2021
935diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 22.01.2021
934 dospelý diviak, samec; Obecný podnik lesov a služieb s.r.o; KÚ: Štós; PR: Pod lastovičím vrchom , okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený22.01.2021
933 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý22.01.2021
932 diviak - lanštiak, samica; PZ Sokol Kružlov; KÚ: Kríže; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený21.01.2021
931 dospelý diviak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.01.2021
930 diviak - dospelý, samec, OPZ Mníšek II, KÚ Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okr. Gelnica, ulovené bez zmien správania 21.01.2021
929 diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 19.01.2021
928diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 19.01.2021
927diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 19.01.2021
926 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ Smolník, PR: LS Smolník I, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý19.01.2021
925 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý19.01.2021
924 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý19.01.2021
923 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý19.01.2021
922diviača, samec, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 19.01.2021
921 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý19.01.2021
920 diviača, samiec, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý19.01.2021
919 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý19.01.2021
918 diviak - dospelý, samica, Obecný podnik lesov služieb a remesiel, s.r.o., KÚ Štós, PR: Pod lastovičím vrchom, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý19.01.2021
917 diviak - lanštiak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý19.01.2021
916 diviak - dospelý, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý19.01.2021
915 diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník, PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený19.01.2021
914 diviča, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovený so zmenami správania19.01.2021
913 diviača, samica; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovené so zmenami správania19.01.2021
912 dospelý diviak, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený19.01.2021
911 dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený19.01.2021
910diviača; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Orechová; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 19.01.2021
909 diviak - dospelý, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Orechová; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený19.01.2021
908 diviača, PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený19.01.2021
907 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce na Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený19.01.2021
906 diviak - dospelý, samica; PZ Čičvava; KÚ: Hencovce; PR: Čičva, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený19.01.2021
905 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: poľana, okres Vranov nad Topľou, ulovené so zmenami správania19.01.2021
904diviača, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Čaklov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, ulovený bez zmien správania 19.01.2021
903diviak - dospelý, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Čaklov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 19.01.2021
902diviak - dospelý, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 19.01.2021
901 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený19.01.2021
900 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený19.01.2021
899 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený19.01.2021
898 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený19.01.2021
897diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 19.01.2021
896diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 19.01.2021
895 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený19.01.2021
894diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 19.01.2021
893 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zádielska Dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený19.01.2021
892 diviak lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zádielska Dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený19.01.2021
891 diviak - dospelý, samica, Poľovnícka organizácia PM Šivetice, KU: Jelšavská Teplica, PR: Dolný Gemer, okr. Revúca, uhynutý - nájdený15.01.2021
890 diviača, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KU: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, ulovené bez zmien správania15.01.2021
889 diviača, samica, PZ Lysá, KU: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený15.01.2021
888 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený15.01.2021
887diviak - dospelý, samica, Poľovnícky spolok Bučina, KU: Mošurov, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynutý - nájdený15.01.2021
886 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý15.01.2021
885 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý15.01.2021
884 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý15.01.2021
883 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý15.01.2021
882 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý15.01.2021
881diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Haniska, PR: Konopné, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
880 diviak - dospelý, samica, PO Červenky, KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
879diviak - dospelý, samec, PO Červenky, KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
878 diviak - lanštiak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
877 diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
876 diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
875 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
874 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
873 diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
872diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 15.01.2021
871 diviak - lanštiak, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý15.01.2021
870 diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý15.01.2021
869 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý15.01.2021
868 diviak - dospelý,samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý15.01.2021
867diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.01.2021
866 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
865diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.01.2021
864 diviak dospelý, samica; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
863 diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
862 diviača, samica; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
861diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.01.2021
860 diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
859 diviača, samica; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
858 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
857diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.01.2021
856 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.01.2021
855 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.01.2021
854diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.01.2021
853diviača, samica; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.01.2021
852 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
851 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený15.01.2021
850diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 12.01.2021
849diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 12.01.2021
848 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 12.01.2021
847 diviača, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 13.01.2021
846dospelý diviak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 13.01.2021
845diviak - lanštiak, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 13.01.2021
844 diviača, samec, PZ Giraž, KÚ: Gregorovce, PZ: Giráž - Dubina, okr. Prešov, nájdený-uhynutý13.01.2021
843diviača, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
842diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
841 diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
840diviak - lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
839 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý13.01.2021
838diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
837dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
836dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
835dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 13.01.2021
834dospelý diviak, samica, PZ Hubert Bohúňovo, KÚ: Čoltovo, PZ: Skalica Bohúňovo, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý 13.01.2021
833diviača, samica, PZ Giraž, KÚ: Uzovce, PZ: Giráž - Dubina, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
832dospelý diviak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka, PZ: Sokol, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
831 dospelý diviak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 13.01.2021
830diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 13.01.2021
829 diviača, samica, PO Chalaš Raslovce, KÚ Vyšné Raslovce, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý13.01.2021
828diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová pri Hrhove; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 13.01.2021
827dospelý divia, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 13.01.2021
826dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 13.01.2021
825 dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený13.01.2021
824 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený13.01.2021
823diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 13.01.2021
822dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
821dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
820 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
819diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
818 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
817 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
816diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
815dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
814 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý13.01.2021
813diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
812diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
811 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý13.01.2021
810dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
809diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
808dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
807dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.01.2021
806diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 12.01.2021
805 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený12.01.2021
804dospelý diviak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.01.2021
803 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený12.01.2021
802 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený12.01.2021
801diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 12.01.2021
800 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený12.01.2021
799 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený12.01.2021
798dospelý diviak, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 12.01.2021
797diviača, samec; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 08.01.2021
796diviača, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 08.01.2021
795dospelý diviak, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 11.01.2021
794diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 11.01.2021
793diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 11.01.2021
792diviača, samec; PZ Lysá, KÚ: Červená Voda; PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 11.01.2021
791diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov , KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 11.01.2021
790diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený11.01.2021
789dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený11.01.2021
788diviača, samec; PZ Dúbrava - Dub Nováčany; KÚ: Nováčany; PR: Slaná Voda, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania 08.01.2021
787diviak lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený 08.01.2021
786diviak - dospelý, samica; PZ Nimrod Čemerné; KÚ: Kamenná Poruba; PR: Bodor, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.01.2021
785 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.01.2021
784diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.01.2021
783diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.01.2021
782diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.01.2021
781diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.01.2021
780 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený08.01.2021
779diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.01.2021
778 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený08.01.2021
777 diviača, samica; PZ Lysá, KÚ: Červená Voda; PR: Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 08.01.2021
776 diviača, samec; PZ Olšava, Davidov, KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.01.2021
775 diviača, samec; PO Hubertlov, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.01.2021
774diviača, samec; PO Hubertlov, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.01.2021
773 dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený08.01.2021
772 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený08.01.2021
771 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený08.01.2021
770diviak -lanštiak, samica, Lesy Jasov , KÚ: Debraď, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 08.01.2021
769diviača, samec, Lesy Jasov , KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 08.01.2021
768 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.01.2021
767 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.01.2021
766 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený08.01.2021
765diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.01.2021
764diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.01.2021
763dospelý lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 08.01.2021
762 diviak -lanštiak, samica, PZ 30-06 Veľaty, KÚ: Veľká Tŕňa, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý07.01.2021
761 diviak -lanštiak, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý07.01.2021
760 diviak-lanštiak, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý07.01.2021
759diviača, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý 07.01.2021
758 diviača, (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý07.01.2021
757 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený07.01.2021
756 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený07.01.2021
755 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené07.01.2021
754 diviak dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené07.01.2021
753diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
752 diviak - dospelý, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
751 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
750 diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
749diviak - lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
748 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
747 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
746 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
745 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
744 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
743 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
742diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
741 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
740diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
739diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
738 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
737 diviak- dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
736diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
735diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
734diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
733diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 07.01.2021
732 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý07.01.2021
731diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 07.01.2021
730diviak- lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 07.01.2021
729 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený07.01.2021
728 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený07.01.2021
727diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený07.01.2021
726 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý05.01.2021
725 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý05.01.2021
724 diviak -dospelý, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý05.01.2021
723 diviak - dospelý, samec, PZ Lysá, KÚ Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý05.01.2021
722 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý05.01.2021
721 diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý05.01.2021
720 diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. prešov, nájdený-uhynutý05.01.2021
719 diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý05.01.2021
718 diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý05.01.2021
717diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Jakubovany, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý 05.01.2021
716 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý05.01.2021
715 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý05.01.2021
714 diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý05.01.2021
713 diviak - lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý05.01.2021
712diviak -lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. prešov, nájdený-uhynutý05.01.2021
711 diviača, samec, PZ Uhrinč so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
710 diviača, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: Svätý Ladislav -Turňa nad Bodvou, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
709 diviača, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: Svätý Ladislav -Turňa nad Bodvou, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
708 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
707 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
706 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
705 diviak -lanštiak, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
704 diviak -dospelý, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
703 diviak - lanštiak, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
702 diviača, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.01.2021
701 diviača, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené05.01.2021
700 diviača, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené05.01.2021
699 diviača, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené05.01.2021
698 diviča, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené05.01.2021
697 diviak - lanštiak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené05.01.2021
696diviak - dospelý, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 05.01.2021
695 diviak - dospelý, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené05.01.2021
694 diviak - lanštiak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené05.01.2021
693 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené05.01.2021
692 diviača, samica; PZ lysá ; KÚ: Červená voda; PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený05.01.2021
691 diviak -lanštiak, samec; PZ Dolina so sídlom v Poproči; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Rovnice, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania05.01.2021
690 dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený05.01.2021
689 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý05.01.2021
688dospelý diviak, samec; Občianske poľovnícke združenie Rožňava, KÚ: Rožňava; PR: Rožňava, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 05.01.2021
687 dospelý diviak, samec( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý05.01.2020
686 diviača, samec( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý05.01.2021
685 dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý05.01.2021
684 dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PS Urbár Trhovište, KÚ: Rakovec nad Ondavou , PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, nájdený-uhynutý05.01.2021
683Nálezy číslo 683-742. Diviaky rôzne vekové kategórie, obe pohlavia. Lesy Slovenskej republiky Š.p. OZ Sobrance. KÚ DARGOV PR Slánske vrchy II nájdené - uhynuté (59 kusov)31.12.2020
682diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Petrovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III., okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
681dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PO HUBERTLOV, KÚ Cabov, PR: Urvisko , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
680 diviača, samec (rúrovitá kosť) PZ Topľa Soľ , KÚ Hlinné, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
679diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
678diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
677dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
676diviača, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
675diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
674diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
673diviača, samec ( rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
672dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť) , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý31.12.2020
671 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý31.12.2020
670 diviača, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý31.12.2020
669 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý31.12.2020
668 diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý31.12.2020
667 diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý31.12.2020
666 diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť); Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II., nájdený-uhynutý31.12.2020
665 diviača ( rúrovitá kosť); Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice-okolie, nájdený-uhynutý31.12.2020
664diviak-lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
663diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
662diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
661dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
660diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
659dospelý diviak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
658dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený31.12.2020
657dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený31.12.2020
656diviak-lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý31.12.2020
655diviača, samec, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý31.12.2020
654diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
653diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
652diviača, samica, Podielnické poľnohospodárske družstvo Bakov. KÚ Stará Bašta PR: Molnár, okr. Rimavská Sobota, ulovený 31.12.2020
651diviača, samec (rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
650diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
649dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý31.12.2020
648 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchov Hačava, KÚ Turňa nad Bodvou, PR: Javorina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý29.12.2020
647 dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý29.12.2020
646 diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý29.12.2020
645 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý29.12.2020
644diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý29.12.2020
643diviača, samica ( rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Rožňava, KÚ Drnava , PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý29.12.2020
642dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Jakubovany pod Čergovom , PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý29.12.2020
641diviak-lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Uzovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý29.12.2020
640diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý29.12.2020
639diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý29.12.2020
638diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý29.12.2020
637dospelý diviak, samic ( rúrovitá kosť), PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý29.12.2020
636diviača, samec ( rúrovitá kosť) ; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené29.12.2020
635diviača, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý( zrazené autom)29.12.2020
634 diviača, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý29.12.2020
633 diviača, samica, PO Červenky , KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý29.12.2020
632 diviača, samec, Lesy Jasov s r.o., KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý29.12.2020
631diviača, samica, Lesy Jasov s r.o. , KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý29.12.2020
630 diviak-lanštiak, samec, PZ Bodva , KÚ Debrať, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý28.12.2020
629 diviača, samec, PZ Topľa Soľ , KÚ Hlinné, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý28.12.2020
628 diviača, samec, PZ Topľa Soľ , KÚ Rudlov, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, ulovené ( zmeny správania)28.12.2020
627 dospelý diviak, samica, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , ulovené28.12.2020
626dospelý diviak, samica, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý28.12.2020
625diviak-lanštiak, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý28.12.2020
624diviak-lanštiak, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý28.12.2020
623 diviak-lanštiak, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý28.12.2020
622 dospelý diviak, (rúrovitá kosť), PZ Diviak Porúbka, KÚ Kolibabovce, PR: Diviak Porúbka, okr. Sobrance, nájdený-uhynutý23.12.2020
621diviak-lanštiak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý23.12.2020
620diviak-lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý23.12.2020
619dospelý diviak, samec, PZ Giraš, KÚ Jakubovany pod Čergovom, PR: Giraš-Dubina, okr. Prešov, nájdený-uhynutý23.12.2020
618diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.12.2020
617diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.12.2020
616diviak-lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.12.2020
615diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.12.2020
614diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.12.2020
613diviak-dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.12.2020
612diviak-dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.12.2020
611diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý23.12.2020
610diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 23.12.2020
609diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 23.12.2020
608diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 23.12.2020
607diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 23.12.2020
606diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 23.12.2020
605diviača, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 23.12.2020
604diviak-lanštiak, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov,PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 23.12.2020
603 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené23.12.2020
602diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené23.12.2020
601 diviak-lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý23.12.2020
600 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý23.12.2020
599 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce; KÚ: Čečejovce; PR: Repiská, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania22.12.2020
598dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
597dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
596dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
595dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
594dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
593dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
592dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
591diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
590dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
589dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
588diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
587dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
586dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený21.12.2020
585 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené21.12.2020
584 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené21.12.2020
583 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené21.12.2020
582 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené21.12.2020
581 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené21.12.2020
580 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené21.12.2020
579dospelý diviak, samec; PZ DIANA Lúčka; KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: PR lúčka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý21.12.2020
578 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
577 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
576 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
575 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
574 dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
573 diviak-lanštiak, samica; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
572 diviak-lanštiak, samica; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ:Rudlov; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
571 diviača, samec; Lesy SR š.p.,OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
570 diviača, samica; Lesy SR š.p.,OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
569 diviača, samec; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý18.12.2020
568 diviača, samica; PZ Jakovany; KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý18.12.2020
567 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Barca pri Košiciach; PR: Konopné, okres Košice IV., nájdený-uhynutý18.12.2020
566 diviak-lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý18.12.2020
565 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý18.12.2020
564 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý18.12.2020
563 dospelý diviak, samec; SPZ PZ Lipová; KÚ: Opiná; PR: Lipová, okres Košice okolie, uhynutý - nájdený18.12.2020
562diviak - lanštiak, samica; PZ BUČINA Dolná Strehová; KÚ: Dolná Strehová; PR: Bučina Dolná Strehová, okres veľký Krtíš, ulovený bez zmien správania 17.12.2020
561dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
560dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
559diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
558dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
557diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 16.12.2020
556diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 16.12.2020
555dospelý diviak, samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
554dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
553diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 16.12.2020
552diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 16.12.2020
551dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
550dospelý diviak, samec; PZ Giraš; KÚ: Šarišské Michaľany; PR: Giraš - Dubina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
549dospelý diviak, samec; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený 16.12.2020
548dospelý diviak, samiac; SPZ PZ Lipová; KÚ: Opiná; PR: Lipová, okres Košice okolie, uhynutý - nájdený 16.12.2020
547diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipítka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené 16.12.2020
546diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 15.12.2020
545dospelý diviak,samica; ULVF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 15.12.2020
544diviak - lanštiak, samec; ULVF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 15.12.2020
543dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 15.12.2020
542diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 15.12.2020
541diviača, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené 15.12.2020
540dospelý diviak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 15.12.2020
539diviača, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené15.12.2020
538diviak - lanštiak, samec; Lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 15.12.2020
537diviak - lanštiak, samec; PS Topľa Parchovany; KÚ: Parchovany; PR: Parchovany - Dvorianky, okres Trebišov, ulovený so zmenami správania15.12.2020
536diviača, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené 15.12.2020
535diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené 15.12.2020
534diviak - lanštiak, samec; PZ Berzehorka Brzotín; KÚ: Brzotín; PR: Brzotín - Kružná, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 15.12.2020
533dospelý diviak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 14.12.2020
532diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 11.12.2020
531dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 11.12.2020
530dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 11.12.2020
529diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 11.12.2020
528dospely diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 11.12.2020
527diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 11.12.2020
526diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 11.12.2020
525diviak - lanštiak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 11.12.2020
524diviača, samica; PZ MELIATA; KÚ: Meliata; PR: Meliata, okres Rožňava, uhynuté - nájdené 11.12.2020
523diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 11.12.2020
522dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 11.12.2020
521diviača, samec; PZ 30-06; KÚ: Luhyňa; PR: Zemplínske vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 11.12.2020
520dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty; KÚ: Luhyňa; PR: Zemplínske vrchy, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 11.12.2020
519diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
518diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
517dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
516dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
515dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
514dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
513dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
512dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
511diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
510diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
509diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
508diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
507diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
506diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
505diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
504diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
503diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
502diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený09.12.2020
501dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
500diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
499diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
498diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
497dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
496diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
495diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
494diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
493dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
492dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
491diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
490diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 09.12.2020
489dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 09.12.2020
488diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.12.2020
487dospelý diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 09.12.2020
486 diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 09.12.2020
485dospelý diviak samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.12.2020
484diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.12.2020
483 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené08.12.2020
482diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené08.12.2020
481diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený08.12.2020
480diviača, samec; PZ DIANA Lúčka; KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovené so zmenami správania 08.12.2020
479diviak - lanštiak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Sačurov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 08.12.2020
478 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, ulovené bez zmien správania 08.12.2020
477diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, ulovené bez zmien správania 08.12.2020
476diviača, samica; PZ Ľutina; KÚ: Olejníkov; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené 08.12.2020
475diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce; KÚ: Čečejovce; PR: Repiská, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania08.12.2020
474dospelý diviak, samica; PS Zálomok; KÚ: Janice; PR: Chrámec, okres Rimavská Sobota, uhynutý - nájdený 08.12.2020
473dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený 08.12.2020
472diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené 08.12.2020
471dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 08.12.2020
470diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 08.12.2020
469dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 08.12.2020
468dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 08.12.2020
467diviača, samec; PS Zálomok; KÚ: Jánice; PR: Chrámec, okres Rimavská Sobota, uhynuté - nájdené 08.12.2020
466dospelý diviak, samec; Lesy Jasov s. r. o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košicie - okolie, ulovený so zmenami správania08.12.2020
465diviača, samica; PZ Platan Paňovce; KÚ: Paňovce; PR: Paňovský les, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania08.12.2020
464diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 07.12.2020
463diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 04.12.2020
462diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 04.12.2020
461diviak - lanštiak, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 04.12.2020
460diviak - lanštiak; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 04.12.2020
459dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
458diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
457diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
456dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
455dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
454dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
453dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
452dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
451diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 02.12.2020
450dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 02.12.2020
449diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 01.12.2020
448dospelý diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 01.12.2020
447dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 01.12.2020
446dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 01.12.2020
445diviača, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 01.12.2020
444diviak - lanštiak, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 01.12.2020
443dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 01.12.2020
442diviača, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 01.12.2020
441diviača, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené01.12.2020
440diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec; KÚ: Slanec; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, ulovený so zmenami správania 01.12.2020
439diviača, samec; PZ Prameň so sídlom v Bitovciachm; KÚ: Svinica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené01.12.2020
438dospelý diviak, samec; PZ Diana Perín - Chým; KÚ: Perín; PR: Rybník, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania 01.12.2020
437diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý- nájdený 01.12.2020
436dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ:Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý- najdený 01.12.2020
435diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - najdené 01.12.2020
434diviača, samec; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania 01.12.2020
433diviača, samica; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania 01.12.2020
432diviača, samec; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania01.12.2020
431dospelý diviak, samica; PZ Miľač Dargov; KÚ: Dargov; PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
430diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
429diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
428dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
427dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
426dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
425diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
424dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
423diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
422diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 27.11.2020
421dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
420diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
419diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
418dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
417diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 27.11.2020
416diviača; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 27.11.2020
415 diviača, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené27.11.2020
414dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
413diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 27.11.2020
412diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 27.11.2020
411diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 27.11.2020
410dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 27.11.2020
409diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 27.11.2020
408diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 27.11.2020
407diviača; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 27.11.2020
406diviača; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené 27.11.2020
405diviak - lanštiak, samec; PS Topľa Parchovany; KÚ: Višňov; PR: Parchovany - Dvorianky, okres Trebišov, ulovený bez zmien správania 27.11.2020
404diviača, samec; PZ Miľač Dargov; KÚ: Dargov; PR: Dargov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 25.11.2020
403dospelý diviak,samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, nájdený-uhynutý 25.11.2020
402diviača, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, nájdené-uhynuté 25.11.2020
401diviak - lanštiak, samec; PZ Nimrod; KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, nájdený-uhynutý 25.11.2020
400dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 25.11.2020
399diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Košice; KÚ: Svinica; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 25.11.2020
398diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 24.11.2020
397diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.11.2020
396diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.11.2020
395diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť; KÚ: Malá Trňa; PR: Slovenské nové Mesto, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 24.11.2020
394diviak - lanštiak, samec; PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach; KÚ: Svinica; PR: Prameň Bidovce, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 24.11.2020
393diviača, samica; PZ Poľana so sídlom v Ďurkove; KÚ: Ďurkov; PR: Poľana, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 24.11.2020
392diviak - lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, uhynutý - nájdený 24.11.2020
391diviak - lanštiak, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 24.11.2020
390diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.11.2020
389diviača, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.11.2020
388dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 24.11.2020
387dospelý diviak,samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 24.11.2020
386diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené24.11.2020
385diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 24.11.2020
384dospelý diviak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 24.11.2020
383diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 24.11.2020
382dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 24.11.2020
381diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR:Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený23.11.2020
380diviak lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 23.11.2020
379diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 23.11.2020
378diviača, samec; lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 20.11.2020
377diviak - lanštiak, samica; lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 20.11.2020
376diviak - lanštiak, samec; Poľovné združenie TOPOĽ; KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 20.11.2020
375diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 20.11.2020
374diviača, samec; SPZ PZ Kráľa Mateja v Gemeri; KÚ: Gemer; PR: GEMER, okres Revúca, ulovené bez zmien správania19.11.2020
373diviača, samica; SPZ PZ Kráľa Mateja v Gemeri; KÚ: Otročok; PR: GEMER, okres Revúca, ulovené bez zmien správania 19.11.2020
372diviača; Tokajská poľovnícka spoločnosť; KÚ: Čerhov; PR: Slovenské Nové Mesto, okresTrebišov, nájdené-uhynuté 19.11.2020
371diviača; PS Bučina; KÚ: Žatkovce; PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté 18.11.2020
370dospelý diviak, samica; PS Bučina; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
369dospelý diviak; PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
368diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
367diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Košice; KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské Lesy II, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 18.11.2020
366diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach; KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania 18.11.2020
365diviak - lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý 18.11.2020
364diviak - lanštiak, samica; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý 18.11.2020
363diviak - lanštiak, samica; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý 18.11.2020
362diviak - lanštiak, samica; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
361diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
360diviča; PS Bučina; KÚ: Veľký Slivník; PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté 18.11.2020
359diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Veľký Slivník; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
358 diviača, PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté 18.11.2020
357diviača, samica; PZ Jakovany; KÚ: Olejnikov PR: Majdan, okres Sabinov, nájdené-uhynuté 18.11.2020
356diviača, samica; PZ Bukovinka Sečovská Polianka; KÚ: Dargov PR: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté 13.11.2020
355diviača, samec; PZ Poľana, KÚ: Osikov PR: Poľana okr. Bardejov, nájdené-uhynuté13.11.2020
354 diviak - lanštiak, samec; PZ Poľana; KÚ: Osikov PR: Poľana. okr. Bardejov, nájdený-uhynutý13.11.2020
353diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Sobrance; KÚ: Dargov PR: Slanské vrchy II. okr. Trebišov, nájdený-uhynutý13.11.2020
352diviača; samec Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Košice; KÚ: Košický Klečenov PR: Slanské vrchy I. okr. Košice-okolie, ulovený bez zmien správania 11.11.2020
351 diviača; Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Košice; KÚ: Svinica PR: Slanské vrchy I. okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.11.2020
350diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce PR: Bačkov okr. Trebišov, nájdený-uhynutý11.11.2020
349diviača, samec; Poľovné združenie TOPOĽ, Mokrance KÚ: Mokrance PR: Topoľ okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.11.2020
348 diviača, samec; Združenie poľovníkov Olšava-Ruskov, KÚ: Ruskov PR: Olšava okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.11.2020
347 dospelý diviak; PO Čečanka Čečejovce KÚ: Čečejovce PR: Repiská okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.11.2020
346dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Vranov nad Topľou, KÚ: Banské PR: Slánske vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý11.11.2020
345dospelý diviak, samec; PZ Nimród, Priekopa, KÚ: Hradisko pri Terni PR: Nimród okr. Prešov, nájdený-uhynutý11.11.2020
344dospelý diviak, samica; PZ Nimród, Priekopa, KÚ: Hradisko pri Terni PR: Nimród okr. Prešov, nájdený-uhynutý11.11.2020
343 diviača, PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý11.11.2020
342 diviača, samica, PPZ Poľana so sídlom v Ďurkove, okres Košice-okolie, KÚ: Ďurkov, PR: Poľana, nájdený-uhynutý06.11.2020
341 diviača, samec, Poľovnícka organizácia HRAB, okres Košice- okolie, KÚ: Haniska, PR: Konopné, nájdený-uhynutý06.11.2020
340 dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš okr. Bardejov, nájdený-uhynutý04.11.2020
339dospelý diviak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš okr. Bardejov, nájdený-uhynutý04.11.2020
338 diviak-lanštiak; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý04.11.2020
337 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý04.11.2020
336 diviak-lanštiak, samec; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Gerlatov,, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý04.11.2020
335dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý04.11.2020
334diviača, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý04.11.2020
333dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý04.11.2020
332dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý04.11.2020
331diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, PR: Bukovina, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý03.11.2020
330dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý02.11.2020
329dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý02.11.2020
328dospelý diviak, samec; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý02.11.2020
327dospelý diviak, samec; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý02.11.2020
326 dospelý diviak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, PR: Konopné, okr. Košice-okolie,; nájdený-uhynutý 02.11.2020
325 diviača, samec, Poľovnícka organizácia HRAB, okres Košice II, KÚ: Poľov, PR: Konopné, nájdený-uhynutý 02.11.2020
324 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina so sídlom v Mošurove, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý30.10.2020
323 diviača, samica; PS Bučina so sídlom v Mošurove, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý30.10.2020
322 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý30.10.2020
321 dospelý diviak, samica; PS Bučina, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdené-uhynuté30.10.2020
320 dospelý diviak, samica; PS Bučina, KÚ: Žatkovce, okr. Prešov, nájdené-uhynuté30.10.2020
319 diviača, samec; PZ Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, nájdené-uhynuté30.10.2020
318diviača, samec ; Poľovnícka organizácia PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Svinica, PR: Prameň, Košice - okolie, uhynuté, nájdené 27.10.2020
317diviak - lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Svinica, PR: Prameň, Košice - okolie, uhynutý, nájdený 27.10.2020
316 diviak - lanštiak, samec ; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, PR: Konopné, Košice - okolie, ulovený bez zmien správania26.10.2020
315dospelý diviak, samec; PZ Silická Planina, KÚ: Silica, okr. Rožňava, ulovený bez zmien správania 21.10.2020
314diviača, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník pri Rožňave, okr. Rožňava, ulovené bez zmien správania 20.10.2020
313 diviača, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 21.10.2020
312 diviača,samica, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 21.10.2020
311 diviača, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 21.10.2020
310 dospelý diviak, samica; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík, Slanská dolina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý20.10.2020
309 dospelý diviak, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slanec, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý20.10.2020
308diviak-lanštiak,, samica; PZ Dolina so sídlom v Poproči, KÚ: Poproč nad Bodvou, okr. Košice - okolie, zrazený autom19.10.2020
307 diviak - lanštiak, samica ; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, Košice - okolie ( Košice-mesto), nájdený-uhynutý19.10.2020
306 diviak-lanštiak, samec, Poľovné združenie HUBERTLOV, PR: Urvisko, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý13.10.2020
305dospelý diviak, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý13.10.2020
304 diviača, samica; PZ Bukovina Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, nájdené-uhynuté13.10.2020
303dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 09.10.2020
302diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté 09.10.2020
301 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý12.10.2020
300 diviača, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý12.10.2020
299 diviača, samec; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý12.10.2020
298diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý09.10.2020
297 diviak-lanštiak, samica , Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý09.10.2020
296 diviača, samec, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý09.10.2020
295 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 07.10.2020
294diviak-dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Stankovce, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.202006.10.2020
293diviak-lanštiak, samec; PZ TERNAVA, KÚ Sečovce, PR: Sečovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020 06.10.2020
292diviak-dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.202006.10.2020
291diviak-dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.202006.10.2020
290 diviak-lanštiak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.09.2020
289 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.09.2020
288 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý29.09.2020
287 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý29.09.2020
286 diviača; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý29.09.2020
285 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.09.2020
284 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý28.09.2020
283 diviača; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý28.09.2020
282 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý28.09.2020
281 diviača, samec; PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, PR: Vlčia hora, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý25.09.2020
280 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý25.09.2020
279 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý25.09.2020
278 dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý25.09.2020
277 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý25.09.2020
276 dospelý diviak, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania25.09.2020
275 diviača, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý25.09.2020
274diviača, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 25.09.2020
273 diviak-lanštiak, samec, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý25.09.2020
272diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý25.09.2020
271diviak-lanštiak, samica, Poľovné združenie JANÍK , KÚ: Hrušov nad Turňou, PR: Silická Jablonica, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý23.09.2020
270diviak-lanštiak, PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý22.09.2020
269 diviača, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania22.09.2020
268diviača, samica; PO PZ Nomša Zemplínska Teplica PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania16.09.2020
267dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý16.09.2020
266diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, PR: Sam. baž. Pavlovce nad Uhom, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania11.09.2020
265 dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý14.09.2020
264 diviača samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania11.09.2020
263 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania11.09.2020
262 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý11.09.2020
261 dospelý diviak, samica; PO BEREK PR: Lúky, KÚ Bočiar, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý09.09.2020
260 diviača, samica; PZ JASTRAB; KÚ Veľká Ida, PR: Ida, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania08.09.2020
259 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania04.09.2020
258 diviača, samec; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania04.09.2020
257 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý03.09.2020
256 diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý02.09.2020
255 diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 31.08.2020
254 diviača, PZ SPZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania26.08.2020
253 diviača, PZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania26.08.2020
252 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý26.08.2020
251diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania24.08.2020
250 diviača, samec, PZ Breza, Rešica, PR: Bakoň okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý24.08.2020
249diviača, samica; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania21.08.2020
248 diviača, PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý18.08.2020
247 diviak-lanštiak, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý14.08.2020
246 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý14.08.2020
245 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania10.08.2020
244diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý10.08.2020
243 dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý10.08.2020
242 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý10.08.2020
241 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý10.08.2020
240 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý10.08.2020
239 diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý10.08.2020
238 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý10.08.2020
237 diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania06.08.2020
236 dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý05.08.2020
235 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania05.08.2020
234 diviača, samec; PZ Slanská Slanec PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania05.08.2020
233 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania05.08.2020
232 diviača, samec; PZ Peder, PR: Bodnárka, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania04.08.2020
231diviača, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica (1725) , okr. Trebišov; ulovený so zmenami správania03.08.2020
230 diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania03.08.2020
229 diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania03.08.2020
228 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania03.08.2020
227 dospelý diviak, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý29.07.2020
226 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý28.07.2020
225dospelý diviak samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý29.07.2020
224 diviača, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, PR: Slanská dolina , okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania 31.07.2020
223 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hrhov, PR: PZ Hrhov, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý28.07.2020
222 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BAGJAŠ Tornaľa, PR: Bagľaš Tornaľa , okr. Rimavská Sobota, ulovený27.07.2020
221 dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Domica Kečovo, PR: Kečovo, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý21.07.2020
220diviača, samec; Poľovnícka spoločnosť Legiňa, PR: Luhyňa , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania 20.07.2020
219 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 17.07.2020
218 diviak-lanštiak, samec; PO Pokrok Zemplín, PR: Pokrok , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania 14.07.2020
217 diviača, samica; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý30.06.2020
216 diviača, samica; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý23.06.2020
215 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 22.06.2020
214 diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý17.06.2020
213 diviača, samec, Mestské lesy Košice, a.s., PR: Čermeľ, Košice mesto ( Košice I), nájdený-uhynutý11.06.2020
212 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 09.06.2020
211diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý08.06.2020
210diviača, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý08.06.2020
209diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 02.06.2020
208 dospelý diviak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý02.06.2020
207 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 02.06.2020
206diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania 02.06.2020
205diviak-lanštiak, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania 29.05.2020
204 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý27.05.2020
203 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 25.05.2020
202 dospelý diviak, samica; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeny, Kap. Kľačany, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý22.05.2020
201 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý20.05.2020
200 dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý20.05.2020
199 dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý20.05.2020
198 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý19.05.2020
197 diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania 19.05.2020
196diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 13.05.2020
195 diviak-lanštiak, samec, PZ Hubert Kuzmice, PR: Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý12.05.2020
194 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý12.05.2020
193 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý12.05.2020
192 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý12.05.2020
191dospelý diviak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý12.05.2020
190 diviak-lanštiak; WH Danubius s r.o. Leles, PR: Norbertus, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý07.05.2020
189 diviak-lanštiak, samec; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý06.05.2020
188diviača; PZ KELECSENYI, PR: Kelesceni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý06.05.2020
187 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 06.05.2020
186 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 06.05.2020
185dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý06.05.2020
184 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý06.05.2020
183 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý06.05.2020
182 diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý06.05.2020
181 diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina- Genciovka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý06.05.2020
180 diviak-lanštiak, samica; PS Bamara BREHOV PR:Brehov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania 06.05.2020
179diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania05.05.2020
178diviak-lanštiak, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania05.05.2020
177 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BEREK Bačka, PR: Bačka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý04.05.2020
176diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý04.05.2020
175diviak-lanštiak, samica; PZ Sova, Kráľovský Chlmec, PR: Streda nad Bodrogom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý04.05.2020
174 diviača; samec, PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 04.05.2020
173diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý04.05.2020
172diviak-lanštiak, samica, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý04.05.2020
171 dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.04.2020
170 diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 29.04.2020
169 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.04.2020
168diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.04.2020
167diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.04.2020
166diviak-lanštiak, samicac; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.04.2020
165 diviača, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.04.2020
164 dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.04.2020
163 diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý29.04.2020
162diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 29.04.2020
161 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý29.04.2020
160 diviak-lanštiak, samec; PZ Družba Nižná Myšľa, PR: Barónsky kút, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý29.04.2020
159 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý27.04.2020
158dospelý diviak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý27.04.2020
157 dospelý diviak, samica; PZ Nimród, PR: Dobrá-Biel, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý22.04.2020
156 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý21.04.2020
155diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý21.04.2020
154 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý21.04.2020
153 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý21.04.2020
152 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý21.04.2020
151 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý21.04.2020
150diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý21.04.2020
149diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 21.04.2020
148 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý21.04.2020
147diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR:PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý20.04.2020
146 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý20.04.2020
145diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý20.04.2020
144dospelý diviak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý20.04.2020
143 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania 17.04.2020
142 diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.04.2020
141diviak-lanštiak, samica; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý17.04.2020
140diviak-lanštiak, samec; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý17.04.2020
139diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 17.04.2020
138 diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.04.2020
137diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA,PR: Brezina, lok.: Pisková Baňa okr. Trebišov; nájdený-uhynutý16.04.2020
136 diviak-lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý16.04.2020
135diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice, PR:PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý16.04.2020
134diviak-lanštiak, samica PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý 15.04.2020
133 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý15.04.2020
132diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania15.04.2020
131diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania15.04.2020
130diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania15.04.2020
129dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý15.04.2020
128diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý15.04.2020
127dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske Vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý15.04.2020
126diviak-lanštiak, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý15.04.2020
125diviak-lanštiak, samec; OVRB Kojonna, PR: Kojonna, okr. Michalovce; ulovené bez zmien správania14.04.2020
124diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý14.04.2020
123diviak-lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý09.04.2020
122diviak-lanštiak, samec; PZ Hubert-Kuzmice, PR:Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý08.04.2020
121diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert-Kuzmice, PR: PZ Hubert -Kuzmice, okr. Trebišov; ulovené so zmenami správania08.04.2020
120 diviak-lanštiak, samec, PZ Lipovec BREZINA, PR: Minárska Lúka; okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 07.04.2020
119 diviak-lanštiak; PZ Slanská Dolina, PR: Slanská dolina, okr.Košice-okolie,nájdený-uhynutý07.04.2020
118 dospelý diviak, samec; PO LAPSus Veľké Kapušany, PR: Corpus, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý07.04.2020
117 diviača, samica; PS Ticce Zatín, PR: č. 21 Zatín , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 03.04.2020
116diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý02.04.2020
115diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 02.04.2020
114diviača-samica, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie,uhynutý-nájdený 02.04.2020
113diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lok.: Pod Malým Lipovcom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 31.03.2020
112diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 31.03.2020
111diviak-lanštiak, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť, PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania 30.03.2020
110 diviak- lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice; PR Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 30.03.2020
109dospelý diviak, samec; Poľovnícky spolok HEČKA, PR: P.S. Hečka Kazimír, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý 27.03.2020
108dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý26.03.2020
107dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý26.03.2020
106diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý26.03.2020
105diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, PR č.21 Zatín; okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania 25.03.2020
103 diviak-lanštiak, samec, PZ Erena Beša, okr. Michalovce, ulovený bez zmien správania 24.03.2020
102dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 24.03.2020
101dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 24.03.2020
100diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý24.03.2020
99diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina,Berekyňa, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý18.03.2020
98dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
97 diviača, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
96diviak-lanštiak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
94diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
93diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
92 dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
90 diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
89diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
88dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
87dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
86dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
85diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
84 diviak-lanštia;, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý17.03.2020
83 dospelý diviak, samec, PZ Latorica, PR Latorica-Čičrovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý13.03.2020
81diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita: Záhumie, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý11.03.2020
80dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PZ Helmec, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý11.03.2020
79 dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý11.03.2020
78 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý11.03.2020
77 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý11.03.2020
76dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PR Zemplínska Nová Ves okr. Trebišov, nájdený-uhynutý11.03.2020
75diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
74diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
73diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
72diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
71dospelý diviak -samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
70diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
69diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
68diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
67diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
66diviačia, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý11.03.2020
65diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený -uhynutý 11.03.2020
64diviača, samica, Lesy SR, š.p. Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý11.03.2020
63diviak-prasa, samec, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR Slánske lesy I. okr. Košice-okolie,; nájdený uhynutý 10.03.2020
62dospelý diviak-samica, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR: Slánske lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený uhynutý 10.03.2020
61diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté 05.03.2020
60diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté 05.03.2020
59 dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; nájdené-uhynuté03.03.2020
57 dospelý diviak, samica, PZ Nomša Zemplínska Teplica, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené28.02.2020
56 dospelý diviak, samica, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; uhynuté-nájdené 26.02.2020
55 diviak-lanštak, samica, PZ Domaška,Trstená pri Hornáde, okr. Košice-okolie; uhynuté, nájdené25.02.2020
54 dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené 25.02.2020
53 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené25.02.2020
52 dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté- nájdené25.02.2020
51 dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov,okr. Trebišov, uhynuté, nájdené25.02.2020
50 diviak-lanštiak, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené25.02.2020
49 diviača, samica; PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, nájdené-uhynuté24.02.2020
48diviača, samica; PO LAPSus Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené 17.02.2020
47diviača, samec; PZ Domaška, Trstená pri Hornáde, okr. Košice- okolie, ulovené so zmenami správania17.02.2020
46 dospelý diviak, samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, nájdení, uhynuté 14.02.2020
45 diviak, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynutý,nájdený31.01.2020
44 diviača, samec; OVRB Kojonna, Veľké Raškovce, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania29.01.2020
43 diviača, samica; PZ Nimród, Dobrá-Biel, okres Trebišov; uhynuté-nájdené 29.01.2020
42 diviak-lanštiak; PZ Diana Bracovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený22.01.2020
41 dospelý diviak- samica, PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý21.01.2020
40 diviak- lanštiak; PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý21.01.2020
39diviak- samec-lanštiak- SPZ- Poľovný revír Hornád, Trstená Pri Hornáde, okr. Košice- okolie; ulovené bez zmien správania17.01.2020
38 diviak- samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov,ulovené bez zmien správania 15.01.2020
37 diviak- samec, lanštiak, PZ Čajka Trebišov II, nájdený uhynutý 14.01.2020
36 diviača,samec; PZ Latorica, Čičarovce, okr. Michalovce, ulovené 09.01.2020
35 diviak-lanštiak, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania 09.01.2020
34 diviak- lanštiak- PZ Nimród-Dobrá-Biel, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania08.01.2020
33 diviak-samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené-uhynuté 03.01.2020
32 diviak, dospelý, samica, KÚ Ćičarovce, PR Latorica -Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý18.12.2019
31dospelý diviak, samec. KÚ Čičarovce, PR Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený, uhynutý 18.12.2019
30 diviača, samica; KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; okr. Michaľovce, nájdené-uhynuté 18.12.2019
29 diviak- lanštiak, samica - SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; uhynuté nájdené 17.12.2019
28 diviača, samec, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania10.12.2019
27 diviača, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania09.12.2019
26 diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené 09.12.2019
25 diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené 05.12.2019
24 dospelý diviak, samica ; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené02.12.2019
23 diviača, samica ; PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania21.11.2019
22 diviak- lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, ulovené bez zmien správania 14.11.2019
21 diviača, samec; PR Boťany, Leles, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania04.11.2019
20diviak - lanštiak, nájdený uhynutý; PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka,okr. Trebišov29.10.2019
19diviak- samec, ulovené so zmenami správania- Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov 15.10.2019
18diviak, samica, ulovené bez zmien správania; PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, okr. Trebišov 08.10.2019
17 dospelý diviak, samica - uhynuté, nájdené PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov03.10.2019
16 diviača, samec; PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý26.09.2019
15 diviak, samec, nájdený uhynutý- PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov 26.09.2019
14 dospelý diviak nájdený uhynutý- PK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus26.09.2019
13 nájdený uhynutý diviak ,PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, okres Trebišov 17.09.2019
12 uhynutý, nájdený, samica, -PS Bamara, Brehov, KU Kucany, okr. Trebišov 02.09.2019
11 nájdený, uhynutý diviak- samec, PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov 30.08.2019
10 diviača, samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý30.08.2019
9 PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak , samica30.08.2019
8 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý26.08.2019
7 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý26.08.2019
6 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý 26.08.2019
5 nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak20.08.2019
4diviača,samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín ,okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných v rovnakom poľovnom revíri ako prípad č.3; 16.08.2019
3diviača, samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín , okr. Trebišov ; ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných16.08.2019
2diviak- lanštiak- nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných, 15.08.2019
1 V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne.08.08.2019
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

U domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO). Podrobnosti PDF
Nález Popis Dátum konfirmácie
28súkromný chovateľ ,úžitkový chov ošípaných, obec Buzica, 19.09.2020 chovateľ hlási abort prasnice ( mala aj krvácaniny na uchu a krku) odobratá vzorka na AMO , úhyn tejto prasnice 20.09.2020, potvrdenie AMO v chove Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene; spolu v chove 25 ošípaných, depopulácia chovu dňa 24.09.2020 22.09.2020
27súkromný drobnochovateľ , neregistrovaný chov(!), zdravotné problémy u výkrmových ošípaných, v chove 2 ošípané 170 a 150 kg, pozitívne testované ošípané na AMO, utratenie ošípaných 04.09.2020, chov z s nízkou úrovňou biologickej ochrany, výskyt v obci Hrušov cca 2 km od SK/HU hranice 04.09.2020
26chovateľ ošípaných v obci Nižný Žipov, v chove úhyn 300 kg kanca, pozitívne testovaný na AMO, depopulácia ohniska 4.9.2020 ( 5 ks prasníc, 17ks výkrm a 10 odstavčiat)04.09.2020
25súkromný chovateľ ošípaných , obec Malé Ozorovce, v chove úhyn cca 120 kg ošípanej, laboratórne potvrdený AMO; na danej adrese v chove, ostávajúce ošípané v ohnisku ( 1 prasnica +7 ciciakov + 5 výkrmových ošípaných) depopulované dňa 04.09.2020 02.09.2020
24súkromný drobnochovateľ v obci Michaľany, odber vzoriek ošípanej počas domácej zabíjačky, laboratórne potvrdený AMO, ošípaná bez klinických príznakov; ostávajúce 2 ošípané na adrese potvrdenia nákazy depopulované 02.09.2020
23súkromný drobnochovateľ v obci Streda nad Bodrogom, ošípaná náhle uhynula, laboratórny výsledok potvrdil AMO v chove; ostávajúca 1 ošípaná patriaca rodinnému príslušníkovi usmrtená, ohnisko depopulované 02.09.2020
22výskyt u súkromného chovateľa v obci Zemplínske Hradište, okr. Trebišov; vzorka odobratá v chove v rámci monitoringu afrického moru ošípaných v pásme pozorovania- teda v 10 km pásme potvrdeného výskytu AMO u domácich ošípaných; V chove bolo 11 ošípaných, uhynutý kanec bol pozitívne testovaný na AMO. Spolu 10 ošípaných ( 1 prasnica a 9 odstavčiat) bolo utratených dňa 27.08.2020. 27.08.2020
21súkromný chov ošípaných, v rovnakej obci ako prípad č. 20 ( Zemplínska Nová Ves- Úpor), v chove zdravotné problémy ošpaných, 4 ošípané z toho 1 kanec a 1 prasnica, depopulácia 26.8.202026.08.2020
20chov ošípaných u súkromného chovateľa v obci Zemplínska Nová Ves, časť Úpor, v chove je 22 ošípaných z toho 1 kanec a 3 prasnice, začiatkom 35. týždňa roku 2020 pozorované zdravotné problémy u ošípanej, vzorka odoslaná na vyšetrenie 24.8.2020, potvrdenie 25.08.2020, opatrenia prijaté vrátane depopulácie ohniska nákazy 25.08.2020
19farma Agropodniku Slamoz- farma Čalovka, okr. Trebišov. V ohnisku nákazy sa momentálne nachádza 221 ošípaných, usmrtenie ošípaných 26.08.202025.08.2020
18registrovaný chov v obci Zemplínsky Branč, v chove 26 ošípaných, pozorované zdravotné problémy u ošípaných a kožné zmeny; odber vzoriek potvrdil nákazu AMO. Následná depopulácia ohniska, cca 4 km od ohniska v Zemplínskom Hradišti potvrdenom 17.08.2020 21.08.2020
17chov v obci Mokrance; malý registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice); približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov.U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy – potrat (abortus) u gravidnej prasnice, potvrdená nákaza AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov realizovaná. 21.08.2020
16chov v obci Luhyňa; komerčný chov ošípaných s celkovým počtom 380 ošípaných (z toho 35 prasníc).U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy a prasnica následne náhle uhynula. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári vykonali odber vzoriek a pitvu uhynutej ošípanej. Následne úhyn ďalších 2 prasníc a viacero zvierat prejavovalo príznaky afrického moru ošípaných. Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na neškodné odstránenie. Depopulácia ošípaných v chove následne po potvrdení nákazy zrealizovaná. 17.08.2020
15registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 16 ošípaných (z toho 2 prasnice), obec Zemplínske Hradište, V chove ochorela prasnica, ktorá následne uhynula.Kontaktné zidentifikované chovy ošípaných depopulované 17.08.2020
14obec Veľké Trakany, okr. Trebišov, ošípaná ( prasnica) uhynula počas pôrodu ( ciciaky boli porodené už uhynuté). Miesto výskytu je v 3 km ochrannom pásme , ktoré bolo vytýčené v súvislosti s ohniskom obci Čierna a vzorka vyšetrená v rámci monitoringu v ochrannom pásme AMO.12.08.2020
13druhé potvrdenie ( ohnisko nákazy)v roku 2020 - obec Janík, okr. Košice-okolie, súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 20 ošípaných v chove; ku dňu potvrdenia nákazy 5 ošípaných uhynulo; ošípané pospávali neprijímali krmivo, pitva ošípaných ( výrazne zväčšená tmavá slezina) poukázala na nákazu AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov v obci 7.8.2020 06.08.2020
12prvý nález v roku 2020 - obec Čierna, okr. Trebišov súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 2 ošípané v chove; ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo, následne úhyn oboch ošípaných10.07.2020
11obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo.19.08.2019
10obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn.15.08.2019
9obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený 4 prípad , v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané , 1 uhynula.15.08.2019
8obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula,15.08.2019
7obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula,15.08.2019
6obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula.15.08.2019
5záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch13.08.2019
4ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie,06.08.2019
3u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obvi Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia- teplota , kožné zmeny, . Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene06.08.2019
2Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec30.07.2019
1Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci25.07.2019
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.


Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO

Opatrenia v ohnisku, pre kontaktné chovy, ochranné pásma a pásmo pozorovania podrobne popisuje

Nariadenie vlády SR č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných v znení nariadenia vlády 222/2009 Z. z.
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/nv_277_2003.pdf

Informácia pre verejnosť


Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť ( chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy

Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !


V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !
  

Mapa