Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Západonílska horúčka

aktualizované dňa 5.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o Západonílskej horúčke (West Nile fever, WNF)

Západonílska horúčka sa vyskytuje na všetkých kontinentoch s výnimkou Austrálie. V Európe sa vyskytuje najmä v stredomorských štátoch, na Balkáne a vo východnej Európe, avšak vplyvom globálneho otepľovania sa v posledných rokoch WNF rozšírila aj do strednej Európy (Maďarsko, Rakúsko).

Pôvodcom tohto ochorenia je West Nile Virus (WNV) z čeľade Flaviviridae. Choroba postihuje kone, vtáky a ľudí. Vtáci pôsobia ako rezervoár choroby a väčšinou sa u nich choroba klinicky neprejaví. Kone sa infikujú po uštipnutí komárom, ktorý je prenášačom (vektorom) tejto choroby. Na prenos choroby je nevyhnutný vektor (komár) a to znamená, že choroba sa nešíri kontaktom z koňa na koňa a z koňa na človeka.

Väčšina infikovaných koní neprejavuje žiadne alebo len nevýrazné klinické príznaky ochorenia, zapadonílsku horúčku tieto kone prežijú bez ujmy a to, že prišli do kontaktu z vírusom WNF sa zistí len po vyšetrení krvi, kde sa zistia protilátky proti vírusu WNF. U približne 25-35% infikovaných koní sa prejavia aj klinické príznaky choroby v podobe nechutenstva a apatie zvierat s kombináciou jedného alebo viacerých nasledovných klinických príznakov: 1

  • Zvýšená telesná teplota,
  • Slabosť alebo paralýza zadných končatín,
  • Srdcovo – pľúcna (zmiešaná) forma sa prejavuje vysokými úhynmi, pričom prevažujú príznaky jednej, alebo druhej formy,
  • Nekoordinované pohyby,
  • Celková strata orientácie – chôdza v kruhu, bezcieľne blúdenie, narážanie do stien a pod.,
  • Slepota alebo nadmerná vzrušivosť (excitácia),
  • Kóma, kolaps až smrť zvieraťa.

V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba západonílskej horúčky. Terapia je zameraná iba na symptomatickú a podpornú liečbu horúčky, encefalitídy a neurologických abnormalít. Prevencia je zameraná najmä na ochranu koní pred bodavým hmyzom (mechanická ochrana ustajňovacích priestorov, použite repelentov a insekticídov) a vyšetrovaním koní na WNV.

Najúčinnejšou prevenciou pred infekciou WNV je preventívna vakcinácia koní v rizikových oblastiach. Súvisiace informácie na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR