Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Choroby a škodcovia včiel

BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o chorobách včiel

Vírusové choroby včiel a včelieho plodu

Vreckovitosť včelieho plodu - pôvodcom choroby je vírus Morator aetatulae, choroba sa vyskytuje na všetkých kontinentoch, výskyt na Slovensku hlavne v jarnom období. Príznaky sa prejavia až po zaviečkovaní, posledná larválna pokožka sa neoddelí od novej pokožky kukly, tekutina sa nevstrebe, larva v tomto štádiu sa podobá na vačok naplnený tekutinou, farba je bledožltá. Nakoniec larva vyschne, vytvorí čiernohnedý príškvar v tvare člnku (larva má nadvihnutú hlavičku). Viečka nad uhynutými larvami sú tmavšie. K laboratórnemu vyšetreniu sa zasiela vzorka plodového plástu s uhynutým plodom.... Viac informácii >>


Bakteriálne choroby včiel a včelieho plodu

Mor včelieho plodu – choroba podľa prílohy č. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch Mor včelieho plodu je infekčné ochorenie plodu vyvolané grampozitívnou sporulujúcou tyčinkovitou baktériou – Paenibacillus larvae, subsp. larvae postihujúce včely rodu včela medonosná (Apis mellifera), ktoré podlieha povinnému hláseniu O.I.E. a podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti patrí k chorobám, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch. Ochorenie postihuje larvy včelích matiek, trúdov aj robotníc. Dospelé včely nie sú postihnuté...  Viac informácii >>


Mykotické choroby včiel a včelieho plodu

Zvápenatenie včelieho plodu Jedná sa o najčastejšie sa vyskytujúcu mykotickú chorobu včiel, vyskytuje sa najmä u včelstiev umiestnených na tienistých, vlhkých a chladných stanovištiach. Chorobu vyvoláva huba Ascosphaera apis. K nákaze lariev zväčša dochádza infikovanou potravou, výtrusy v tráviacom trakte vyklíčia, vyrastú do dlhých vlákien, tieto preniknú cez stenu tráviaceho traktu, postupne vyplnia celú telovú dutinu, prerastú na povrch larvy, ktorá mumifikuje, vytvára sa tuhá biela múmia, ktorá leží voľne v bunke. Larvy väčšinou hynú počas dvoch dní po zaviečkovaní. Včelstvá spravidla nehynú, oslabené včelstvá sú náchylnejšie na ostatné choroby... Viac informácii >>


Parazitárne choroby včiel a včelieho plodu

Meňavková nákaza včiel - Jedná sa o parazitárnu chorobu dospelých včiel, ktorá sa vyskytuje vo včelstve zvyčajne spolu s nozematózou. Chorobu vyvoláva prvok Malpighamoeba melificae, vyskytuje sa vo vegetatívnej forme, ktorá parazituje vo výstelkových bunkách Malpighiho žliaz a vo forme cýst , ktoré žijú mimo organizmu včiel. K nákaze dochádza infikovanou potravou, v tráviacom sa trakte sa vytvorí vegetatívna forma, ktorá aktívne prenikne do Malpighiho žliaz. Včely vylučujú riedke výkaly typyckým spôsobom – vystrekovaním. Diagnostika – klinické príznaky a mikroskopické vyšetrenie. Nelieči sa. .... Viac informácii >>


Škodcovia včiel a včelieho plodu

Malý úľový chrobák Aethina tumida - choroba podľa prílohy č. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu Jednou z nových ďalších hrozieb pre chovateľov včiel je nový včelí parazit Aethina tumida. Ide o chrobáka z čeľade Nitidulidae, ktorý sa po anglicky volá Small Hive Beetle (SHB), nemecky Kleiner Bauten-käfer, čo sa do slovenčiny identicky dá v oboch prípadoch preložiť ako malý úľový chrobák. Preto iné meno nemá, zaužíval sa druhový názov Tumida. Aethina tumida pochádza z púštnych oblastí južnej Afriky. Prvýkrát bol popísaný v roku 1867. Predpokladá sa, že chrobák bol pôvodne zavlečený do Severnej Karolíny, odkiaľ sa rozšíril do Georgie a na Floridu, kde bol zaznamenaný v roku 1998....  Viac informácii >>