Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Chronické chradnutie jeleňovitých - CWD

aktualizované dňa 4.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o CWD (chronic wasting disease) - chronické chradnutie jeleňovitých

Chronické chradnutie jeleňovitých (CWD) je zaradené medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE). Pôvodcom ochorenia je vysoko odolný prión so schopnosťou pretrvávať v prírode dlhšie obdobie a môže byť zdrojom nákazy pre ďalšie vnímavé zvieratá. CWD bolo prvý krát diagnostikované v roku 1967 u jeleníka ušatého v USA.

Hlavným príznakom ochorenia je celkové chradnutie zvieraťa. K prvým príznakom ochorenia patrí zmena správania, najmä strata plachosti, neskôr sú to poruchy pohybu a koordinácie pohybov, postihnutie panvových končatín, poklesnutá hlava a ušnice, zvýšený príjem vody. Klinické príznaky choroby sa prejavujú zvyčajne u zvierat starších ako 17 mesiacov, najčastejšie vo veku 3-5 rokov. Zvieratá uhynú do 2-3 mesiacov od prepuknutia choroby.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe Rozhodnutia Komisie (ES) č. 182/2007 o prieskume CWD a odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydala v roku 2017 usmernenie pre odber a testovanie vzoriek predĺženej miechy z jeleňov lesných (Cervus elaphus) a pasrnca (jeleníka) bielochvostého (Odocoileus virginianus), zo zvierat starších ako 18 mesiacov.

Odber vzoriek bol zosúladený s poľovnou sezónou v termíne od 1.9.2007 do 31.12.2007 a prebiehal vo všetkých krajoch Slovenska (SR). Odobraté vzorky boli testované na CWD na Štátnom veterinárnom ústave vo Zvolene, všetky s negatívnym výsledkom.

Spolu bolo v SR v roku 2007 testovaných na CWD 605 vzoriek zo 587 ks zastrelených zdravých zvierat, 6 ks uhynutých zvierat a 12 ks zabitých pri dopravných nehodách.

V marci v roku 2016, bolo prvý krát diagnostikované CWD na Európskom kontinente, v Nórsku. Dovtedy bolo CWD rozšírené a diagnostikované v USA a Kanade v populácii jeleňovitých.

Na základe vedeckého stanoviska EFSA z decembra 2016, týkajúceho sa CWD u jeleňovitých, aby sa odhadol výskyt a geografické rozšírenie CWD, prijala Európska komisia (EK) trojročný program monitorovania CWD, ktorý sa začal realizovať od roku 2018 v Estónsku, Fínsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Švédsku, v krajinách s populáciou sobov a/alebo losov. Testovanie malo byť vykonané z mozgu a lymfatických tkanív, aby sa maximalizovala diagnostická citlivosť rýchlych testov ako aj konfirmačných - potvrdzujúcich testov.

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2181 z 21.11.2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1918 o ochranných opatreniach v súvislosti s CWD sa zakazuje do 31.12.2020:

  • dovoz loveckých návnad a moču zvierat jeleňovitých z tretích krajín do EÚ,
  • dovoz loveckých návnad z moču získaného z jeleňovitých pôvodom v Nórsku do EÚ,
  • výroba, umiestňovanie na trh a používanie loveckých návnad z moču jeleňovitých pôvodom z oblastí Švédska a Fínska, ako je uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.

Od marca 2016 do konca roku 2018 bolo v Nórsku diagnostikovaných 23 prípadov CWD u:

  • 19 sobov,
  • 3 voľne žijúcich (divokých losov) a
  • 1 prípad u voľne žijúceho jeleňa lesného.

Počas tohto obdobia bolo v Nórsku testovaných 42 000 jeleňovitých. V Nórsku bola zlikvidovaná celá populácia divej zveri v oblasti Nordfjella (oblasť výskytu) v snahe odstrániť CWD z tohto regiónu.

Prvý prípad CWD v EÚ bol potvrdený vo Fínsku 7. marca 2018 u voľne žijúceho losa.

Fínsko prípad oznámilo na EK a okamžite pozastavilo pohyb jeleňovitých v rámci obchodu a vývozu živých jeleňovitých. Od tohto dátumu neboli vo Fínsku diagnostikované ďalšie prípady CWD.

19/2019/00047/rev.07.01.2019