Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Choroby rýb

aktualizované dňa 5.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Vírusová hemoragická septikémia (VHS)

Vírusová hemoragická septikémia (VHS) je závažné systémové ochorenie rýb. Vírus VHS (VHSV) napáda najmenej 50 druhov morských a sladkovodných rýb. Infekcia je subklinická u niektorých druhov, ale je spojená s ťažkou chorobou a vysokou úmrtnosťou u ostatných druhov. Klinické infekcie sú ekonomicky závažné u chovných rýb, najmä pstruh dúhový, kambala a japonská platesa. Ohniská boli hlásené aj u niektorých voľne žijúcich populácií, vrátane Tichomoria slede a sardinky pozdĺž tichomorského pobrežia Severnej Ameriky. Nedávno vírusová hemoragická septikémia sa stala novou chorobou sladkovodných rýb v oblasti Veľkých jazier Severnej Ameriky. Vírus bol zrejme zavedený do tejto oblasti do roku 2003 a úmrtia boli hlásené od roku 2005. Masívna úmrtnosť sa vyskytla u niektorých voľne žijúcich druhov... Viac informácii >>

Infekčná hematopetická nekróza (IHN)

Infekčná hematopoetická nekróza (IHN) je závažné vírusové ochorenie lososovitých rýb. Táto choroba bola prvýkrát popísaná v chove rýb v Oregone a Washingtone v roku 1950. Vírus IHN v súčasnosti existuje v mnohých voľne žijúcich a farmových lososovitých populáciách v pacifických regiónoch na severozápade Severnej Ameriky. Rozšírenie prešlo do Európy a niektorých ázijských krajín. Klinické infekcie sú najčastejšie u mladých rýb. IHN môže mať veľký hospodársky vplyv na farmu, kumulatívna úmrtnosť na týchto farmách môže dosiahnuť 90-95%. Príležitostné ochorenia IHN boli hlásené aj u voľne žijúcich lososov.Infekčná hematopoetická nekróza (IHN) je spôsobená vírusom infekčnej nekrózy krvotvorného tkaniva (IHNV), Novirhabdovirus - Rhabdoviridae. Kmene vírusu sa líšia v ich patogenite. IHNV izoláty môžu byť zoskupené do troch genetických typov....  Viac informácii >>

Herpesviróza kaprov koi (KHV)

Koi herpesvirus ochorenie (KHVD) je herpesvirusová infekcia schopná vyvolať infekčné a akútne virémie u kapra rybničného (Cyprinus carpio) a ostatných kaprovitých rýb. Etiologický agens je koi herpesvirus (KHV) – Herpesviridae. Sekvenčná analýza časti genómu ukázala, že KHV je úzko spätý s CyHV-1 (carp pox virus, fish papilloma virus) a CyHV-2 (goldfish haematopoietic necrosis virus) a vzdialene príbuzné s herpesvirus Ictalurid: IcHV-1 a Rana herpesvirus (RaHV-1). Porovnanie genómov KHV izolátov z rôznych geografických oblastí analýzou sekvencií nukleotidov sa ukázalo, že sú prakticky totožné. Rovnako tak, polypeptidy na KHV izoláty z rôznych geografických oblastiach boli podobné... Viac informácii >>

Infekčná anémia lososov (ISA)

Infekčná anémia salmonicidov (ISA) je jedným z najdôležitejších vírusových ochorení chovaných lososov. Toto vysoko nákazlivé ochorenie sa môže vyznačovať spočiatku nízkou úmrtnosťou, ale kumulovaná mortalita môže občas prekročiť 90% v prípade, že choroba zostane nepovšimnutá. ISA bola prvýkrát popísaná v Nórsku v roku 1984 pričom pokračujú problémy v tejto krajine aj cez kontrolu opatrenia. Od roku 1990 vypuknutie ISA bolo tiež hlásené v iných lokalitách. Toto ochorenie zdevastovalo oblasť chovu lososov na Faerských ostrovoch v roku 2000, a epizooticky v Škótsku v rokoch 1998-1999 v cene okolo 32 miliónov dolárov (USA). ISA je stále sa opakujúci problém v Čile, Kanade. V New Brunswick, to vedie k ročnej strate vo výške približne $ 4.8-5.500.000 dolárov (USA) pre rybárov, milióny rýb bolo usmrtených v kontrolnej činnosti. Nové prepuknutia môžu dôjsť aj v oblastiach, kde táto choroba chýbala na mnoho rokov. V roku 2009 bolo vypuknutie hlásené opäť v Škótsku.... Viac informácii >>

Epizootická hematopoetická nekróza (EHN)

Epizootická hematopoetická nekróza (EHN) je systémové ochorenie vysoko fatálne pre ostrieža, postihnuté farmy majú obvykle vážne ekonomické straty, a niekoľko vážnych poklesov môže dôjsť u voľne žijúcich populácií. U pstruha dúhového je kumulatívna miera úmrtnosti spravidla nízka. EHN úzko súvisí s vírusmi (ESV, ECV) spôsobujúcimi vážne prepuknutia epizootickej hematopoetickej nekrózy u sumca veľkého. V súčasnej dobe je prenos vírusov EHN detailne neprebádaný. Ich dlhodobé prežitie v životnom prostredí a odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom komplikujú úplne zničenie vírusu z prostredia.Epizootická hematopoetická nekróza (EHN) je systémové ochorenie charakterizované nekrózou hepatopankreasu, sleziny a poruchou krvotvorby tkaniva vo vnútri obličiek. Toto ochorenie je spôsobené vírusmi - Ranavirus - Iridoviridae.... Viac informácii >>

Epizootický ulcerózny syndróm (EUS)

Epizootický ulcerózny syndróm (EUS) je sezónna epidémia voľne žijúcich a chovaných rýb v brakických vodách. Komplex infekčnej etiológie je charakterizovaný prítomnosťou invazívnych Aphanomyces a prítomnosťou nekrotizujúcich ulceróznych lézii produkujúcimi granulomatózne reakcie. Toto ochorenie je endemitom v juhovýchodnej a južnej Ázii, a bol nedávno rozšírený do západnej Ázie. EUS je na nerozoznanie od red spot syndrómu vo východnej Austrálii a mykotickej granulomatózy v Japonsku. EUS bol hlásený výskyt vo viac než 100 druhov rýb sladkovodných a v menšom rozsahu braktických rýb. To je viac prevláda , pričom čínske kapre sú len zriedka ovplyvnené, a Tilapias sa zdajú byť odolné. Primárny pôvodca EUS sa zdá byť jeden alebo viacerí členovia rodu Aphanomyces. Izoláty EUS-infikovaných rýb v Južnej-východnej a južnej Ázie nedávno boli opísané ako Aphanomyces invadans, zatiaľ čo v Japonsku, A. piscicida bol popisovaný ako primárna príčina mykotickej granulomatózy. Nedávne štúdie ukázali, že tieto dva druhy sú nerozoznateľno patogenetické. Navyše baktérie Aeromonas hydrophila a Aeromonas sobria sa môžu tiež podieľať na patogenéze EUS.... Viac informácii >>

Spavá choroba kaprov (KSD)

Spavá choroba kaprov (KSD) je vírusová infekcia schopná vyvolať infekčné a akútne virémie u kapra rybničného (Cyprinus carpio carpio ) a koi kapra ( Cyprinus carpio koi)

Etiológia

Ochorenie spôsobuje DNA vírus z čeľade Poxviridae nazvaný ako Carp Edema Virus. Rozlišujú sa tri genotypy, a to I, II a III. Genotyp I zahŕňa sekvencie získané len od kapra rybničného. Genotyp II bol získaný od koi kapra v Japonsku, ale bol potvrdený u kapra rybničného aj koi kapra. Genotyp III, ktorý je veľmi podobný genotypu II, je charakteristický len pre kapra rybničného.

Vnímavé druhy

Medzi vnímavé druhy patrí koi kapor, u ktorého bol vírus detekovaný po prvýkrát, ale takisto aj kapor rybničný.

Geografické rozšírenie

Vírus sa objavil v Japonsku v 70. rokoch minulého storočia. Postupne sa však vírus rozšíril do celého sveta, vrátane Ameriky, Ázie a Európy. Šírenie vírusu bolo spôsobené nekontrolovaným obchodovaním s vnímavými druhmi rýb. Pre vírus a jeho prežívanie je najdôležitejšia teplota vody v rozmedzí od 16-26°C, avšak niektoré prípady sa vyskytli aj pri teplote 6-9°C (Anglicko), prípadne 7-15°C (Rakúsko).

Klinické príznaky

Charakteristické príznaky ochorenia sú letargia, ulcerózne lézie okolo úst a na báze plutiev, svetlé nekrotické ložiská na žiabrach a enoftalmus. Vyskytuje sa opuch žiabier, ale aj celého tela, z čoho vyplýva samotný názov vírusu. Ryby plávajú na hladine rybníka a nereagujú na okolie, umierajú na udusenie.

Morbidita a mortalita

Stupeň mortality je podobný ako pri KHV a môže dosiahnúť až 80%. Z tohto hľadiska je potrebné vyšetrovať ryby na prítomnosť vírusu a hlavne určiť cestu jeho šírenia.

Diagnóza

Diagnóza sa opiera o klinické príznaky, ale najdôležitejšie je stanoviť prítomnosť vírusu pomocou PCR vyšetrenia a potvrdiť výsledok sekvenačnou analýzou.

Kontrolné opatrenia

Pri dodržiavaní zásad správnej praxe a vykonávaním preventívnych vyšetrení je možné včas diagnostikovať ochorenie a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu vírusu.

Verejné zdravie

Neexistuje žiadny náznak, že táto choroba je hrozbou pre ľudské zdravie.