Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Odchyt túlavých zvierat

aktualizované dňa 13. októbra 2020


Zákon č. 184/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zmenil pravidlá odchytu zvierat. Táto legislatívna zmena by mala na jednu stranu veci zjednodušiť – nie je potrebné čakať rok, kým sa zviera adoptuje. Lehota sa skrátila na tri mesiace a na druhú stranu, boli zavedené nové pravidlá, aby sa zabránilo týraniu zvierat alebo ich neopodstatnenému zabíjaniu. ŠVPS SR Vám ponúka všetky informácie ohľadom odchytu túlavých zvierat.Informácie pre: