Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Infekčná anémia koní (EIA)

aktualizované dňa 4.3.2024

Všeobecné informácie

Infekčná anémia koní (EIA) je perzistentnou vírusovou infekciou zástupcov koňovitých. Chorobu spôsobuje RNA vírus patriaci do rodu Lentivirus z čeľade Retroviridae. Do rovnakého rodu patria aj ďalší pôvodcovia chorôb, ako napríklad maedi/visna, infekčnej artritídy a encefalitídy kôz, ako aj viaceré vírusy vyvolávajúce imunodeficiencie zvierat a ľudí vrátane AIDS.

Šírenie

EIA je rozšírená na celom svete. Infekcia, predtým známa ako choroba z močiarov, sa vyskytuje výlučne u koňovitých. Hneď ako sa kôň infikuje vírusom EIA, ostáva jeho krv infekčnou po celý zvyšok života. Kôň sa stáva nosičom vírusu a môže prenášať infekciu na iné kone. Vírus sa prenáša krvnou cestou z krvi infikovaného koňa. V prirodzených podmienkach sa vírus prenáša bodavým hmyzom. Prenos môže nastať aj prostredníctvom kontaminovaných ihiel a chirurgických nástrojov. Žriebätá infikovaných matiek sa môžu nakaziť už v maternici.

Klinické príznaky

Inkubačná doba je zvyčajne 1 až 3 týždne, ale môže trvať až 3 mesiace. Choroba je charakterizovaná opakujúcimi sa horúčkovitými stavmi, trombocytopéniou, anémiou, rýchlou stratou hmotnosti a edémom spodnej častí tela. Ak zviera neumiera v dôsledku akútneho klinického záchvatu, vyvíja sa chronický stav pre ktorý je charakteristické striedanie klinických príznakov s obdobím bez príznakov. V akútnych prípadoch sú lymfatické uzliny, slezina a pečeň hyperamické a zväčšené. Choroba sa vyskytuje v rozličných formách.

  • Väčšinou ide o akútnu a chronickú formu alebo môže prebiehať bez klinických príznakov
  • Začiatok choroby sa často nespozoruje
  • Kone sú unavené a malátne, dochádza k poklesu výkonu a príležitostne sa vyskytujú prípady náhlej smrti
  • Pri iných priebehových formách zostanú pacienti čulí, no schudnú pri súčasnom zachovaní chuti do žrania
  • Typické pre chorobu je záchvatový priebeh, ktorý trvá pol dňa (často dva až štyri dni) až dvadsať dni
  • Intervaly trvania často kolíšu a môžu zostať obmedzené na dni, no môžu sa rozšíriť až na roky
  • V tomto období sú kone práceschopné, ťažká práca však ľahko vyprovokuje nový záchvat

Diagnostika

Klinická diagnóza sa opiera o výsledky serologických testov ako je test agárovej imunodifúzie (AGID alebo tiež Coggins test) a test ELISA. Pozitívny ELISA test sa musí pre možný falošne pozitívny výsledok potvrdiť AGID testom.

Vakcinácia

Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia, bola vyvinutá oslabená živá vakcína, ktorá sa v rokoch 1975 až 1990 používala v Číne. Odvtedy sa stratégia pre kontrolu EIA presunula z očkovania na karanténu, aby sa zabránilo v zámene protilátok vakcíny s diagnostickými testami. V súčasnosti v praktických podmienkach nie je možná nakoľko vakcinované kone sú vždy pozitívne v Cogginsovom teste.

Z toho vyplýva, že vakcinované kone sú označené ako infikované. Cogginsov test totiž nevie odlíšiť post vakcinačné protilátky od post infekčných.

Tlmenie nákazy

Infikované kone sa v ohnisku nákazy utrácajú, zabezpečí sa obmedzenie kontaktu s inými koňmi a zakazuje sa premiestňovanie zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav, trhov, atď. Bezodkladne sa prijmú nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní. Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA.

Výskyt nákazy

Krajina 2023 2022
Bulharsko 2 1
Francúzsko 2 -
Grécko 2 2
Maďarsko 3 1
Rumunsko 29 35

Informačný systém EÚ o chorobách zvierat (ADIS)

Prezrite si pravidelne aktualizovaný stav o výskyte chorôb zvierat v EU ( Informačný systém ADIS )

V uvedených prehľadoch vyhľadajte EIA - Infekčná anémia koní. Prehľady sú v anglickom jazyku.

Podmienky premiestňovania v roku 2024 – dokument VPO

a) Povinné diagnostické akcie, hradené zo štátneho rozpočtu (laboratórna diagnostika + úkony)

Kód Názov akcie
849 Infekčná anémia koní sérolog. vyš. ELISA
850 Infekčná anémia koní sérolog. vyš. IDT

Metodika pre vyšetrenie v karanténe

  • V rámci nediskriminačných vyšetrení v karanténe v mieste určenia vyšetriť všetky zvieratá určené na ďalší chov a produkciu (okrem jatočných zvierat) v zásielke, dovezené z tretích krajín a z členských štátov.

b) Povinné diagnostické akcie, hradené chovateľom (laboratórna vyšetrenie + úkony)

Kód Názov akcie
849 Infekčná anémia koní sérolog. vyš. ELISA
850 Infekčná anémia koní sérolog. vyš. IDT

Metodika pre vyšetrovanie zdravotného stavu koní a somárov

  • Vyšetriť všetky kone, somáre a ich krížence staršie ako 6 mesiacov. Prvé vyšetrenie vykonať najneskôr do veku troch rokov a následne pravidelne min. 1x v priebehu každých nasledujúcich troch rokov.
  • Vyšetriť všetky kone, ktoré sa premiestňujú na súťaže, výstavy, kultúrne a športové podujatia. Vyšetrenie vykonávať v 12 mesačných intervaloch