Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Parazitárne choroby včiel a včelieho plodu

BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Meňavková nákaza včiel

Jedná sa o parazitárnu chorobu dospelých včiel, ktorá sa vyskytuje vo včelstve zvyčajne spolu s nozematózou. Chorobu vyvoláva prvok Malpighamoeba melificae, vyskytuje sa vo vegetatívnej forme, ktorá parazituje vo výstelkových bunkách Malpighiho žliaz a vo forme cýst , ktoré žijú mimo organizmu včiel. K nákaze dochádza infikovanou potravou, v tráviacom sa trakte sa vytvorí vegetatívna forma, ktorá aktívne prenikne do Malpighiho žliaz. Včely vylučujú riedke výkaly typyckým spôsobom – vystrekovaním. Diagnostika – klinické príznaky a mikroskopické vyšetrenie. Nelieči sa.

  Príznaky vo včelstve Posúdenie
Pomaly lezúce včely, neschopné letu, s trasúcimi sa krídelkami s plochou zadnou časťou tela, hnačka Podozrenie
Žlté, okrúhle výkalové fľaky na letáči, na plástoch a v úli, bežný zápach Typický príznak
Plod medzerovitý Netypický príznak
Včelstvo sa vyvíja ťažkopádne, alebo zahynie Netypický príznak

Nozemová nákaza včiel

Jedná sa o parazitárnu chorobu dospelých včiel, pôvodcom choroby je prvok Nosema apis, ktorý vytvára spóry. Nozematóza patrí medzi najrozšírenejšie choroby včiel oválne telieska v epitely steny žalúdka, ktoré vyvolávajú hnačky včiel. K nakazeniu dochádza alimentárnou cestou, v žalúdku sa zo spór uvoľnia zárodky, ktoré napádajú epitelové bunky tráviaceho traktu a dochádza k nedokonalému tráveniu s nedostatočným využitím živín, hlavne bielkovín a cukrov. Nedokonalým trávením vznikne množstvo nestrávených zvyškov, ktoré sa hromadia vo výkalových vakoch a spôsobujú hnačku včiel – predčasné vyprázdňovanie vo vnútri úľa. Výkaly sú sladké, včely ich sajú, vzájomne sa čistia a tak sa choroba rýchlo prenáša na ďalšie včely. Postihnuté včely majú zväčšené bruško a predčasne hynú. Matkám postihnutých nozemovou nákazou atrofujú vaječníky.

Diagnostika – klinické príznaky a laboratórne vyšetrenie. Prevencia – zozbieranie a spálenie mŕtvych a chorých včiel, správna výživa, čistenie a dezinfekcia úľov, pravidelná obmena diela a dobrá zoohygienická starostlivosť. Nelieči sa.  

  Príznaky vo včelstve Posúdenie
Letu neschopné, lezúce a hopkajúce včely, telesne vyčerpané Podozrenie
Na plástoch, rámikoch, stenách úľov a letáčikoch výkaly, Typický príznak
Plod medzerovitý Netypický príznak
Nepokojné zimovanie, zvýšený výpadok včiel, včelstvo nápadne slabne alebo zahynie Netypický príznak

Roztočíková nákaza včiel (akariáza)

Choroba podľa prílohy č. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu Jedná sa o parazitárnu chorobu dospelých včiel vyvolanú roztočíkom Acarapis woodi. K nakazeniu dochádza u mladých včiel do 9. – 11. dňa života.u starších včiel husté chĺpky stvrdnú a vytvoria pre roztočíky nepreniknuteľnú prekážku. Oplodnené samičky v prvom páre hrudných vzdušníc kladú vajíčka, z ktorých sa liahnu larvy, ktoré sa za 5 – 9 dní menia na dospelého jedinca. Roztočíky odoberajú včele veľa hemolymfy, pri postupnompreplňovaní vzdušníc roztočíkmi, vajíčkami a larvami dochádza v dôsledku nedostatočného zásobovania kyslíkom k odumretiu hrudných svalov.

Diagnostika – klinické príznaky a laboratórne vyšetrenie. Rozmnožovanie roztočov na mladých včelách prebieha počas sezóny od marca do októbra. Príznakom nákazy sú slabé včelstvá, ktoré po prezimovaní na jar zreteľne zaostávajú vo vývoji. Stáva sa, že po silnej invázii niektoré včelstvá na jar náhle zahynú. Rozšíreniu pomáhajú rabovky včiel a roje neznámeho pôvodu.

  Príznaky vo včelstve Posúdenie
Na jednotlivých včelách
Abnormálne roztiahnuté krídla, nepokoj, neschopnosť lietať, malátny pohyb dopredu, poskakovanie na letáči Typický príznak
V zime a včasne na jar, predovšetkým príležitostne pri očistných preletoch vidieť na letáči a pred úľmi okolo loziace a letu neschopné včely Podozrenie
Skúška krídiel: krídla zmenených včiel sa dajú bez veľkých ťažkostí a odporu vyšklbnúť, kde zostane koreň krídel nepoškodený, čo nie je možné pri zdravých včelách, kde je veľký odpor a korene krídel sa poškodia. (Podobný nález je aj pri bakteriálnej septikémii) Typický príznak
Na včelstve
Po prezimovaní niektoré včelstvá zaostávajú vo vývoji Netypický príznak
Včelstvá hynú v priebehu zimy alebo zavčasu na jar Netypický príznak

Klieštikovotosť včiel (varroáza)

Choroba podľa prílohy č. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu Jedná sa o parazitárnu choobu včiel a včelieho plodu vyvolanú klieštikom Varroa jacobsoni. Samičky sú viditeľné voľným okom – sú oválne široké 1,2 – 1,9 mm a dlhé 1,1 – 1,5 mm, najskôr sú žltobiele červenohnedé až hnedé. Samčekovia sú okrúhli veľký 0,8 mm šedobielej farby. Samička kladie pred zaviečkovaním na plod 2 – 5 vajíčok, celý vývinový cyklus prebieha na včelom plode, samčekovia sa vyliahnu po 5 – 6 dňoch, samičky po 7 – 8 dňoch. Klinické príznaky sa objavia najskôr po 2 - 3 rokoch od nakazania. Charakteristické príznaky choroby sa zisťujú na mladých včelách. Z napadnutého chovu sa liahnu včely s nedokonale vyvinutými nohami alebo krídlami, ktoré môžu aj chýbať, so skráteným bruškom a pod. Diagnostika – vyšetrenie meliva, plodu alebo včiel na prítomnosť samičiek. Prevencia - chov včelstiev v dobrej kondícii so silným čistiacim pudom, dodržiavanie zásad premiestňovania včelstiev, pravidelné sledovanie spadu klieštika počas celého roka na vložených chránených podložkách, včelárenie v úľoch s odnímateľným dnom, dodržiavanie hygienických zásad včelárenia, odstraňovanie trúdieho plodu, vkladanie stavebných rámikov, tvorba odložencov a zmetencov, ošetrenie každého roja, zmetenca, odloženca, ošetrenie včelstiev v bezplodovom stave aerosólovou metódou v zimnom období, ošetrenie včelstiev v neznáškovom období, nákup matiek z plemenných chovov, kde sa robí výber na varroatoleranciu. Liečba - chemické liečivá, organické kyseliny (kyselina mravčia) a esenciálne oleje.

Na liečbu možno použiť iba hromadne vyrábané registrované veterinárne lieky a biopreparáty v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov, ktoré sú na zozname veterinárnych liekov a prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) na rok 2011Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre: Apiguard gel (25% thymol), Avartin B 90 ad us. vet., Bayvarol 3,6 mg, Beevital Hive Clean sol., Formidol doštičky ad us vet., Gabon PF 90 prúžky ad us vet., M1-AER 240 mg/ml, Varidol 125mg/ml, Varroa stick, Thymovar.

  Príznaky vo včelstve Posúdenie
Vo včelstve nachádzame včely a trúdov s deformovanými krídelkami, so skráteným telom a neúplnými končatinami Typický príznak
Včelstvo zreteľne stráca na sile (slabo lietavé včelstvo). Plodové plochy sú iba slabo obsadené včelami. Je porušený vzťah včely/plod Podozrenie
Plochy plodu sú medzerovité a vidieť množstvo hynúcich, mŕtvych a netypické lariev a včiel (skrátené bruško, deformované krídla, neúplné končatiny) Netypický príznak
Včelstvo zahynie Netypický príznak

Tropilaelaps mite

Choroba podľa prílohy č. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu Jedná sa o parazitárnu chorobu u plodu a včiel vyvolanú roztočom Tropilaelaps clareae. Vývinový cyklus a príznaky vo včelstve sú podobné ako pri výskyte Varroa jacobsoni. Tiež kladie vajíčka do buniek včelieho plodového plástu tesne pred zaviečkovaním plodu, vajíčka ukladá často priamo na telo larvy, rozmnožuje sa veľmi rýchlo. Samička uprednostňuje trúdí plod. Na vyliahnutých včelách sú viditeľné morfologické zmeny napr. deformované krídla, takéto včely sú z úľov vynášané. Dospelé jedince, ale aj vývojové štádia sa živia hemolymfou plodu.

Na dospelých včelách parazit nedokáže sať hemolymfu (slabé ústne ústroje) a preto prežije krátko iba 1-2 dni. Vyskytuje sa v hlavne v Ázii, podrobné informácie o výskyte, vývinovom cykle nie sú k dispozícii.Výskyt v Európe nebol zatiaľ potvrdený.