Úvodná stránka

Bakteriálne choroby včiel a včelieho plodu

Mor včelieho plodu

Choroba podľa prílohy č. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch

Mor včelieho plodu je infekčné ochorenie plodu vyvolané grampozitívnou sporulujúcou tyčinkovitou baktériou – Paenibacillus larvae, subsp. larvae postihujúce včely rodu včela medonosná (Apis mellifera), ktoré podlieha povinnému hláseniu O.I.E. a podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti patrí k chorobám, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch. Ochorenie postihuje larvy včelích matiek, trúdov aj robotníc. Dospelé včely nie sú postihnuté. Baktéria sa vyskytuje v dvoch formách: vo vegetatívnej forme (tyčinkovitý tvar) a vo forme spór (oválny tvar). Pre včely sú infekčné len spóry. Larvy mladšie ako 53 hodín sa nakazia prehltnutím spór v prijímanej potrave. Staršie larvy nie sú vnímavé. V tráviacom trakte larvy spóry vyklíčia na vegetatívnu formu a pomnožia sa. Po zaviečkovaní larvy hynú na celkovú sepsu. Len pri masívnom nakazení veľmi mladých lariev hynie plod už pred zaviečkovaním. Nové spóry sa formujú po uhynutí plodu. Nákaza má chronický priebeh.

Prvé klinické príznaky, okrem medzerovitosti, sa vo včelstvách môžu prejaviť za niekoľko mesiacov až 1 rok po infekcii. Klinické príznaky sa prejavia až u zaviečkovaného plodu. Plást býva nepravidelne zakladaný (medzerovitý plod), viečka postihnutých buniek sú stmavnuté, prepadnuté a občas prederavené. Napadnuté larvy menia farbu z perleťovo bielej na šedo-žltú až tmavohnedú a rozpadajú sa na lepkavú, hlienovitú hmotu, ktorá sa dá z bunky vytiahnuť ako vlákno dlhé niekoľko centimetrov. Pri vyťahovaní uhynutej larvy sa tvoria nitky. Konečným štádiom rozkladu larvy je príškvar, ktorý pevne lipne na spodnej stene bunky. Nákaza sa šíri hlavne infikovanou potravou, zalietnutými včelami a rojmi, rabovkou, infikovanými plástmi, úľmi a včelárskym príslušenstvom, môžu ju rozširovať aj rôzne druhy parazitov a iní škodcovia. Nákaza nie je prenosná na človeka. Kvalita medu nie je ochorením ovplyvnená. Na ľudský konzum je med nezávadný, nesmie sa však použiť na včelárske účely.

Pri podozrení na výskyt (klinická prehliadka) sa choroba musí potvrdiť laboratórnym bakteriálnym vyšetrením plodového plástu. Choroba sa nelieči, rieši sa likvidáciou klinicky pozitívnych včelstiev, u ktorých bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca MVP Paenibacillus larvae a spáliteľného materiálu v ohnisku choroby a ozdravením ostatných včelstiev v ohnisku choroby alebo likvidáciou všetkých včelstiev a spáliteľného materiálu v ohnisku. Presný postup kontroly včelstiev, premiestňovania včelstiev, odberu vzoriek, diagnostiky, riešenia ohniska MVP a ochranného pásma je uvedený v Národnom programe eradikácie moru včelieho plodu

Ohniská moru včelieho plodu (10. 2023)Názov katastra Kód katastra Dátum od: RVPS
ZBUDZA 872971 2023-09-25 Michalovce
HOROVCE NAD ONDAVOU 818577 2023-09-25 Michalovce
HUMENNÉ 820121 2023-09-12 Humenné
PÚCHOV 850462 2023-09-07 Púchov
ČIRČ 809896 2023-09-04 Stará Lubovňa
ŇAGOV 839248 2023-08-30 Humenné
RUSKÁ VOĽA NAD POPRADOM 853658 2023-08-24 Stará Lubovňa
RUSKÁ VOĽA NAD POPRADOM 853658 2023-08-24 Stará Lubovňa
STARÁ ĽUBOVŇA 858099 2023-08-21 Stará Lubovňa
VEĽKÉ UHERCE 868744 2023-08-15 Prievidza
KYJOV 830241 2023-08-14 Stará Lubovňa
MOSTIŠTE 838535 2023-08-14 Púchov
ČERTIŽNÉ 809349 2023-08-11 Humenné
ČERTIŽNÉ 809349 2023-08-11 Humenné
ČERTIŽNÉ 809349 2023-08-11 Humenné
BRESTOV 806218 2023-08-11 Humenné
LEDNICA 831051 2023-08-10 Púchov
GELNICA 814741 2023-08-01 Spišská Nová Ves
KOJŠOV 825166 2023-08-01 Spišská Nová Ves
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 857386 2023-08-01 Spišská Nová Ves
CHMEĽOV 820709 2023-07-30 Prešov
DOHŇANY 811432 2023-07-25 Púchov
VÝCHODNÁ 870862 2023-07-21 Liptovský Mikuláš
SUCHÁ DOLINA 854727 2023-07-20 Prešov
KOLÁROVICE 825506 2023-07-18 Žilina
STRÁŽSKE 858935 2023-07-17 Michalovce
BARDEJOV 801712 2023-07-17 Bardejov
SMREČANY 856886 2023-07-14 Liptovský Mikuláš
DUBINNÉ 813133 2023-07-11 Bardejov
VÍŤAZ 869724 2023-06-26 Prešov
SEDLICE 854719 2023-06-26 Prešov
VÍŤAZ 869724 2023-06-24 Prešov
ISTEBNÉ 821390 2023-06-23 Dolný Kubín
LEVOČA 831859 2023-06-15 Poprad
PIEŠŤANY 846309 2023-06-12 Trnava
LYSÁ POD MAKYTOU 834483 2023-06-12 Púchov
DLHÁ LÚKA NAD TOPĽOU 810886 2023-06-11 Bardejov
ZUBEREC 873659 2023-06-07 Dolný Kubín
HRONSKÝ BEŇADIK 819816 2023-06-06 Žiar nad Hronom
NOVÁ BAŇA 841251 2023-06-06 Žiar nad Hronom
MOKROLUH 838276 2023-06-06 Bardejov
LYSÁ POD MAKYTOU 834483 2023-06-06 Púchov
BANSKÁ BELÁ 801038 2023-06-05 Žiar nad Hronom
SUCHÁ DOLINA 854727 2023-06-04 Prešov
SUCHÁ DOLINA 854727 2023-06-04 Prešov
VRBOVÉ 870595 2023-06-02 Trnava
DOHŇANY 811432 2023-06-01 Púchov
ROKYCANY 852741 2023-06-01 Prešov
DLHÉ STRÁŽE 811149 2023-05-31 Poprad
HNIEZDNE 816418 2023-05-30 Stará Lubovňa
LAZISKO 830895 2023-05-26 Liptovský Mikuláš
DECHTICE 810223 2023-05-24 Trnava
TOPOREC 863998 2023-05-23 Poprad
VYŠNÉ RUŽBACHY 871451 2023-05-22 Stará Lubovňa
ROKYCANY 852741 2023-05-22 Prešov
LEŠTINY 831484 2023-05-17 Dolný Kubín
HRONSKÉ KOSIHY 819808 2023-05-17 Levice
MALÝ LIPNÍK 835897 2023-05-16 Stará Lubovňa
VYŠNÉ RUŽBACHY 871451 2023-05-16 Stará Lubovňa
SEDLICE 854719 2023-05-16 Prešov
FORBASY 814377 2023-05-15 Stará Lubovňa
MOKROLUH 838276 2023-05-15 Bardejov
MOKROLUH 838276 2023-05-15 Bardejov
MALÁ LEHOTA 835102 2023-05-13 Žiar nad Hronom
BARDEJOV 801712 2023-05-13 Bardejov
BARDEJOV 801712 2023-05-13 Bardejov
ULIČ 866440 2023-05-13 Humenné
MALÝ LIPNÍK 835897 2023-05-12 Stará Lubovňa
KAMIENKA 823511 2023-05-12 Stará Lubovňa
KAMIENKA 823511 2023-05-12 Stará Lubovňa
TARNOV 862517 2023-05-09 Bardejov
TARNOV 862517 2023-05-09 Bardejov
MOKROLUH 838276 2023-05-09 Bardejov
MOŠOVCE 838578 2023-05-05 Martin
JASENOVÁ 822345 2023-05-05 Dolný Kubín
LITMANOVÁ 832944 2023-05-03 Stará Lubovňa
JARABINA 822221 2023-05-02 Stará Lubovňa
LITMANOVÁ 832944 2023-05-02 Stará Lubovňa
LITMANOVÁ 832944 2023-05-02 Stará Lubovňa
BARDEJOV 801712 2023-04-29 Bardejov
BARDEJOV 801712 2023-04-26 Bardejov
BARDEJOV 801712 2023-04-24 Bardejov
SKLABIŇA 855812 2023-04-18 Martin
ORAVSKÁ JASENICA 844047 2023-03-30 Dolný Kubín
LACKOVCE 830445 2023-03-20 Humenné
STUDIENKA 859303 2022-09-27 Senec
ŽILINA 874604 2022-09-12 Žilina
BRODNO 806951 2022-09-06 Žilina
PEZINOK 846163 2022-08-12 Senec
PONIKY 848158 2022-08-10 Banská Bystrica
DOLNÝ KALNÍK 812307 2022-08-05 Martin
ŽABOKREKY 873926 2022-07-22 Martin
BIELY KOSTOL 802921 2022-07-19 Trnava
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 857386 2022-07-07 Spišská Nová Ves
DRAVCE 812803 2022-06-30 Poprad
KLČOV 824127 2022-06-28 Poprad
BOROVCE 803758 2022-05-28 Trnava
RATNOVCE 851841 2022-05-28 Trnava
KRAKOVANY 828050 2022-05-28 Trnava
NOVÁ ĽUBOVŇA 841846 2022-05-12 Stará Lubovňa
ŠÚTOVO 862347 2022-04-28 Martin
TUREŇ 865958 2022-04-25 Senec
KOLAČNO 825441 2021-09-10 Prievidza
ROSINA 852767 2021-09-03 Žilina
BRODZANY 806978 2021-06-16 Prievidza
STARÁ ĽUBOVŇA 858099 2021-06-04 Stará Lubovňa
VEĽKÝ ČEPČÍN 868922 2020-09-11 Martin


Príznaky vo včelstve Posúdenie
Neúplne nasadený plod Podozrenie na MVP
Viečka plodu prederavené, tmavo sfarbené, preliačené, alebo ľahko vpadnuté Podozrenie na MVP
Natiahnutá larva, strata segmentácie, bábikovitá forma, hlava zohnutá pod brucho Silné podozrenie na MVP
Odumreté larvy sú dohneda sfarbené, premenené do hlienovitej masy Typický príznak MVP
Skúška zápalkou: Svetlohnedá až kávovohnedá nitkovito sa ťahajúca masa pod kopulovitým krytom Typický príznak MVP
Nepríjemný kostnoglejovitý zápach Silné podozrenie na MVP
Ploché, tmavohnedé až čierne príškvary, pod plodovými bunkami podlhovasté ryhy, príškvary sa nedajú oddeliť Typický príznak MVP
Jednotlivé zakryté bunky sa prepadávajú, predovšetkým v okrajových častiach bývalej plodovej siete Podozrenie na MVP

Hniloba včelieho plodu

Choroba podľa prílohy č. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu

Hniloba včelieho plodu je nebezpečná nákaza bakteriálna nákaza postihujúca larvy v štádiu tzv. „stočeného červa“ (vek 4-5 dní). Hniloba včelieho plodu je spôsobená hlavne dvoma pôvodcami nesporulujúcou baktériou Melissococcus pluton a sporulujúcou Paenibacillus alvei (Drobníková, Toporčák). Choroba sa prejaví u nezaviečkovaného plodu, infikované larvy strácajú článkovanie, ich telo mäkne farba sa mení z perleťovobielaj na žltú až tmavohnedú, pri vyťahovaní sa netvoria nitky ako pri more včelieho plodu. Larvy sa po uhynutí rýchlo rozkladajú, po vyschnutí vytvárajú príškvar, ktorý sa dá ľahko odstrániť , pach odumretých lariev je odporne hnilobný až ostro kyslý. Hniloba včelieho plodu sa vyskytuje prevažne u slabých včelstviev. Nákaza sa šíri rovnako ako mor včelieho plodu. Diagnostika - bakteriálne vyšetrenie uhynutých lariev alebo príškvaru. Choroba sa nelieči.

Príznaky vo včelstve Posúdenie
Pred zaviečkovaním
Neúplne nasadený plod Podozrenie
Postihuje larvy v štádiu stočeného červa, zafarbené sú žlto až do hneda, koniec stredného čreva je na chrbtovej strane cez kožu špinavožltý Typický príznak
Priehľadné plodové príškvary, ktoré sa dajú ľahko odstrániť, nakazené a odumreté okolité larvy ležia v rôznych polohách v bunkách Typický príznak
Skúška zápalkou: masa lariev je drobivá, alebo hlienovitá, ale veľmi typické neťahá sa nitkovito Silné podozrenie
Kyslastý ostrý zápach, často po fekáliách Typický príznak
Po zaviečkovaní
Neúplne nasadený plod Podozrenie
Zaviečkované bunky preliačené alebo prederavené, tmavo zafarbené, často vlhké Podozrenie
Čierne akoby lakované pozadie z vnútornej strany buniek Typický príznak
Skúška zápalkou: drobivý, čiastočne ťažko nitkovitý obsah Silné podozrenie

Septikémia

Jedná sa sporadicky sa vyskytujúcu bakteriálnu chorobu hemolymfy dospelých včiel vyvolanú tyčinkovou baktériou Pseudomonas aeruginosa. K nákaze dochádza cez dýchací systém. Choré včely sú nepokojné, neprijímajú potravu, nemôžu lietať, strácajú ochlpenie (sú čierne a lesklé), hemolymfa je mliečne zakalená. Telo uhynutej včely sa rozpadá. Choroba môže vyskytnúť pri oslabení včelstva inými chorobami. Diagnostika – vyšetrenie hemolymfy. Choroba sa nelieči, mŕtve včely sa pália, úľ a rámiky sa po mechanickom očistení dezinfikujú.