Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Infekčná anémia lososov (ISA)

aktualizované dňa 5.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Význam

Infekčná anémia salmonicidov (ISA) je jedným z najdôležitejších vírusových ochorení chovaných lososov. Toto vysoko nákazlivé ochorenie sa môže vyznačovať spočiatku nízkou úmrtnosťou, ale kumulovaná mortalita môže občas prekročiť 90% v prípade, že choroba zostane nepovšimnutá. ISA bola prvýkrát popísaná v Nórsku v roku 1984 pričom pokračujú problémy v tejto krajine aj cez kontrolu opatrenia. Od roku 1990 vypuknutie ISA bolo tiež hlásené v iných lokalitách. Toto ochorenie zdevastovalo oblasť chovu lososov na Faerských ostrovoch v roku 2000, a epizooticky v Škótsku v rokoch 1998-1999 v cene okolo 32 miliónov dolárov (USA). ISA je stále sa opakujúci problém v Čile, Kanade. V New Brunswick, to vedie k ročnej strate vo výške približne $ 4.8-5.500.000 dolárov (USA) pre rybárov, milióny rýb bolo usmrtených v kontrolnej činnosti. Nové prepuknutia môžu dôjsť aj v oblastiach, kde táto choroba chýbala na mnoho rokov. V roku 2009 bolo vypuknutie hlásené opäť v Škótsku.

Pochopenie epidemiológie ISA je stále neúplné, čo komplikuje jeho kontrolu. Zdroje vírusu ISA nie sú známe, ale experimenty ukázali, že niekoľko druhov lososovitých môže prenášať virulentné vírusy ISA asymptomaticky. Tieto vírusy môžu spôsobiť vzplanutie, ak sú prenesené na farmové Atlantické lososy. Izoláty ISA sa zistili tiež u voľne žijúcich lososovitých. Nedávny dôkaz potvrdil, že niektoré vírusy ISA môžu spôsobiť ochorenie u iných druhov, než atlantického lososa. Bola dokazaná ISA choroba aj medzi farmovými lososmi-v pacifiku v Čile. Vysoko virulentný vírus môže spôsobiť ochorenie aj u experimentálne infikovaného pstruha dúhového.

Etiológia

Vírus infekčnej anémie salmonicidov (vírus ISA) je členom rodu Isavirus -Orthomyxoviridae. Syndróm hemoragických obličiek je starý názov pre ochorenia u atlantského lososa. Poznáme dva typy vírusu ISA -európskeho genotypu (alebo genotyp I) a severoamerického genotypu (alebo genotyp II). Ohniská ISA sa týka najmä u lososa (Salmo salar). Voľne žijúce lososy môžu tiež byť citlivé. Vzácne boli hlásené aj izoláty z iných lososovitých. Jedno ohnisko vírusu ISA bolo spojené s Oncorhyncus kisutch v Chile. Rôzne izoláty vírusu ISA spôsobujú klinické príznaky u experimentálne infikovaných pstruhov dúhových (Oncorhynchus mykiss). Tento izolát bol vysoko virulentný pre Atlantick. lososa, ale u infikovaných Oncorhyncus kisutch prebiehal subklinicky. Zdroje hostiteľov pre ISA nepoznáme. V experimentoch infikovaním virulentných kmeňov izolovaných z lososa atlantického sa zvyčajne infikujú iné ryby asymptomaticky. Subklinické infekcie s týmito izolátmi boli hlásené u lososovitých rýb vrátane pstruha potočného(Salmo trutta), pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss), lososy:(O. keta), Chinook losos (O. tshawytscha), (O. kisutch) a sivoň alpský (Salvelinus ALPINUS), ako aj niektoré nelososovité druhy, ako je sleď (Clupea harengus), treska obyčajná (Gadus morhua) a Pollock (Pollachius virens).

Horizontálny prenos vírusu ISA dochádza ľahko vnútri nádrže. Vírus ISA pravdepodobne infikuje rýb cez žiabre. Vírus ISA sa tiež vyskytuje v epidermálnom hliene, moči, výkaloch a gonád. Tekutín, v krvi a tkanív, odpady z tkanív infikovaných rýb sú infekčné. Vírusu ISA sa najlepšie darí pri nízkych teplotách (5-15 ° C [41 až 59 ° F]). Optimálna rast. teplota pre tento vírus v bunkových líniách je 10-15 ° C (50 - 59 °), ale nereplikuje sa, keď je teplota 25°C alebo vyššia. Epidemiologické štúdie naznačujú, že vírus ISA môže byť prenášaný nepriamo vo vode a na kontaminovaných predmetoch, a tiež od úzkeho kontaktu medzi rybami. Horizontálny prenos môže dôjsť ako v sladkej a morskej vode. Morské vši (Lepeophtheirus salmonis a Caligus sp.) Môžu byť pasívnymi prenášačmi. Vertikálny prenos vírus je kontroverzný. Nie je žiadny konečný dôkaz pre vertikálny prenos a epidemiologické štúdie, vrátane niektorých nedávnych genetických štúdií naznačujú, že ryby môžu byť infikované skoro v živote. Jednou z možností, ktoré boli navrhnuté je, že iba nevirulentné kmene sú odovzdávané vertikálne. Postúpenie v ovariálnej tekutine môže byť tiež možné. Zdroj vírusu v ohniskách však nie je vždy známy.

Lososy chované v mori v čistých klietkach nie sú úplne izolované od voľne žijúcich druhov, a môžu prísť k tesnému kontaktu so zvieratami cez siete. Voľne žijúce druhy rýb by mohli pôsobiť ako nosiče. Virulentné izoláty vírusu ISA môžu byť zistené u asymptomatických pstruhov potočných, pstruhov dúhových a sleďov. (Avšak, replikácia vírusu je obmedzená v sleďoch.)

Inkubačná doba

Klinické príznaky boli hlásené v priebehu 2 až 4 týždňov v roku u niektorých experimentálnych infikovaných rýb.

Klinické príznaky

Lososy - medzi klinické príznaky patrí letargia, anémia, leukopénia, ascites, exophthalmia, stmavnutie kože a zvýšenej úmrtnosti. V niektorých prípadoch, hematokritu môže byť takmer normálny, v iných prípadoch, ťažká anémia. V dôsledku anémie, žiabre môžu byť bledé. Krvácanie je možné nájsť v prednej komore oka. Žltkasté sfarbenie na ventrálnej časti tela bolo hlásené u atlantického lososa v Čile. Podobné príznaky, vrátane anémie a bledé žiabre, boli vidieť u chovných lososov v Čile. Žlté sfarbenie báz plutiev a ventrálnej strany tela bolo hlásené u tohto druhu. U experimentálne infikovaného pstruha dúhového medzi klinické príznaky patril ascites, exophthalmia a krvácanie v bázach plutiev. K úmrtiam došlo ojedinele medzi pstruhmi dúhovými a to až do 46 dní po očkovaní. Kumulatívna miera úmrtnosti bola nižšia ako u atlantického lososa, ktorý uhynul rýchlo pri infikovaní s rovnakým vírusom.

Post mortem nálezy

Atlantický losos, žiabre môžu byť bledé a sčernené sfarbenie tela. Exophthalmus môže tiež byť videný. Žltkasto-alebo krvou zafarbenú prítomnosť tekutín môžeme nájsť v peritoneálnej a perikardiálnej dutine. Petechie, ktoré môžu rozsiahle, je zvyčajne možné nájsť na rôznych orgánoch a tkanivách, vrátane očí, vnútorných orgánov, viscerálnom tuku a svalovine. Slezina môže byť rozšírená. Nekrózy môžu byť tiež prítomné v pečeni, v niektorých prípadoch tento orgán môže byť tmavo hnedý alebo čierny, pokrytý s tenkou vrstvou fibrínu. Predné obličky môžu byť opuchnuté a tmavé. Medzi histopatologické lézie môžu patriť hemoragické nekrózy pečene, obličiek, intersticiálna krvácanie a tubulárnej nefrózy, filamental sinus preťaženie žiabrov.

Diagnóza

Nákazlivu chudokrvnosť lososov je potrebné zvážiť u atlantského lososa so zvýšenou úmrtnosťou a so známkami anémie, alebo lézie v súlade s touto chorobou. To by malo byť vždy skúmané v prípade, že hematokrit je menej ako 10%.

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálnej diagnózy pre infekčné lososa anémia zahŕňať aj iné príčiny anémie a krvácanie,rovnako septicemie spôsobené Moritella viscosa.