Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prídavné látky v potravinách, mikrobiálna a chemická kontaminácia potravín

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 • Aflatoxíny v potravinách pridané dňa 1.10.2004
  Aflatoxíny sú druh mykotoxínov nachádzajúcich sa prirodzene v niektorých potravinách. Mykotoxíny sú látky, ktoré vznikajú ako produkty látkovej premeny toxinogénnych kmeňov mikroskopických húb (plesní), ktoré majú toxické účinky na človeka...
 • Bacillus cereus v potravinách v potravinách pridané dňa 28.5.2007
  Bacillus cereus patrí do bakteriálneho rodu Bacillus a radíme ho medzi mikrobiálnych pôvodcov alimentárnych intoxikácií - otravy z potravín. Jeho spóry majú schopnosť produkovať toxíny v jedle aj v ľudskom organizme...
 • Clostridium perfringens v potravinách pridané dňa 13.3.2007
  Clostridium perfringens patrí do bakteriálneho rodu Clostridium a medzi mikrobiálnych pôvodcov alimentárnych intoxikácií - otravy z potravín - črevného ochorenia vyvolaného bakteriálnymi toxínmi...
 • Clostridium botulinum v potravinách pridané dňa 12.4.2007
  Clostridium botulinum patrí do bakteriálneho rodu Clostridium a medzi mikrobiálnych pôvodcov alimentárnych intoxikácií - otravy z potravín. Kmene baktérie Clostridium botulinum produkujú neurotoxín označovaný ako botulotoxín (BoNT), ktorý patrí medzi najsilnejšie známe jedy...
 • Farbivo Sudan1 pridané dňa 14.1.2005
  Farbivo Sudan 1 je červené farbivo, ktoré sa používa na farbenie rozpúšťadiel, olejov, voskov, benzínu a leštidiel na topánky a dlážku. Nesmie sa pridávať do potravín vo Veľkej Británií ani v ostatných krajinách EÚ...
 • Histamín pridané dňa 1.10.2004
  Histamín 2-(4-imidazol)-etylamín – patrí medzi biogénne amíny. Biogénne amíny sú nízkomolekulárne organické zásady, ktoré sú prítomné vo všetkých živých organizmoch. Histamín vzniká bakteriálnym odbúraním aminokyseliny – histidínu. Prirodzene sa vyskytuje i v ľudskom organizme a jeho účinky sa prejavujú pri alergických reakciách, keď sa uvoľňuje vo veľkom množstve...
 • Kampylobakter v potravinách pridané dňa 30.1.2007
  Baktérie rodu Campylobacter sú gramnegatívne, úzke, špirálovito zakrútené tyčinky. Patria do skupiny tzv. aeróbov, teda môžu rásť iba za prítomnosti kyslíka. Rod Campylobacter zahŕňa veľa druhov, patogénne pre človeka sú najmä Campylobacter jejuni a Campylobacter coli...
 • KONJAK-E425 adit. látka pridané dňa 1.10.2004
  Už v roku 2002 austrálske, americké, kanadské, japonské a niektoré európske kontrolné úrady zakázali predaj želé cukroviniek, ktoré obsahujú látku konjak E 425. Konjak je glukomanan - dietetická vláknina, želírujúca látka, ktorá sa získava z hľuzy rastliny Amorphophallus konjak, patriacej do čelade Araceen...
 • Listeria monocytogenes pridané dňa 15.1.2007
  Listeria, rod mikroorganizmov z čeľade Corynebacteriaceae sú grampozitívne nepohyblivé tyčinky. Zo 7 rôznych druhov je pre človeka patogénna iba Listeria monocytogenes. Je odolná voči vysušeniu, zmrazeniu a ľahko priľne na technologické materiály (guma, sklo, kov)...
 • Malachitová zelená pridané dňa 1.10.2004
  Pravidelným sledovaním prítomnosti cudzorodých látok u pstruhovitých rýb z vodného hospodárstva určených pre ľudskú spotrebu boli zistené stopy zvyškov látky malachitová zelená. Malachitová zelená patrí medzi trifenylmetánové organické farbivá; je to bis-(dimetylamino-trifenylmetán)...
 • Nitrofurány pridané dňa 1.10.2004
  Nitrofurány sú veterinárne liečivá - antibiotiká, ktoré sa od 50.rokov používali v chove hospodárskych zvierat všade na svete predovšetkým ako výborný prostriedok proti bakteriálnym črevným infekciám. Nitrofurány sú v Európskej únií zakázané, nakoľko sa v odborných kruhoch považujú za látky potenciálne vyvolávajúce génotoxicitu a rakovinu u ľudí a zvierat...
 • PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky pridané dňa 1.10.2004
  Polycyklické aromatické uhľovodíky ďalej len PAU, patria medzi chemické látky, ktorých negatívny účinok na človeka sa môže prejaviť vznikom nádorových ochorení. Tieto látky sú schopné meniť štruktúru DNA človeka a tým vyvolávať zmenu v genetických informáciách, čo sa u postihnutých jednotlivcov prejavuje v podobe závažných onkologických ochorení...
 • Polyfosfáty E452 v potravinách pridané dňa 13.2.2006
  Polyfosfáty (polyfosforečnany) patria do skupiny povolených prídavných látok (aditív), ktoré je možné použiť pri výrobe potravín na úpravu ich vlastností. Používajú sa polyfosforečnan sodný, polyfosforečnan draselný, polyfosforečnan sodno-vápenatý, polyfosforečnan vápenatý.
 • Rezíduá pesticídov v potravinách pridané dňa 1.6.2006
  V týždenných hláseniach systému výmeny informácií o výskyte nebezpečných potravín a krmív Rýchleho výstražného systému (RASFF) sú zaradené potraviny z dôvodu, že v nich boli zistené nasledovné látky: acephate, aldicarb, carbaryl, carbendazim....
 • Salmonela v potravinách pridané dňa 13.2.2006
  Mikróby rodu Salmonella patria medzi patogénne mikroorganizmy. Zdrojom nákazy sú predovšetkým potraviny živočíšneho pôvodu, napríklad mäso alebo vajcia. Salmonela sa môže nachádzať i vo všetkých nedostatočne tepelne upravených potravinách. Najväčšie riziko predstavuje mäso, mleté mäso, mäsové výrobky...
 • Shigella a potraviny pridané dňa 14.1.2008
  Shigelly sú patogénne mikroorganizmy pre človeka aj primáty. Sú pôvodcom alimentárnej nákazy – shigelózy, tzv. bacilárnej dyzentérie (úplavice)...
 • Stafylococcus aureus v potravinách pridané dňa 31.5.2007
  Baktéria Stafylococcus aureus spôsobuje u ľudí otravu z potravín – alimentárnu intoxikáciu takým spôsobom, že sa v potravine nahromadia za určitých podmienok toxické splodiny jej metabolizmu - enterotoxíny...
 • Trichinely a trichinelóza pridané dňa 30.1.2007
  Trichinella (svalovec) je okrúhly červ z triedy Nematoda, ktorý sa môže vyskytovať v rezervoárových živočíchoch, najmä u mäsožravcov. V súčasnej dobe je popísaných 11 druhov trichinel. Najznámejším je kozmopolitný a najviac patogénny druh Trichinella spiralis, ktorého typickým hostiteľom je domáca ošípaná. Okrem toho sa v Európe vyskytujú ďalšie 3 druhy
 • Vibrio parahaemolyticus pridané dňa 1.10.2004
  Vibrio parahaemolyticus je gramnegatívna tyčinková baktéria, ktorá bola objavená v roku 1950. Je to halofilný mikroorganizmus; Vibrio parahaemolyticus potrebuje na rozmnožovanie určité podmienky, ako koncentráciu soli NaCl (aká je v morskej vode) 7 až 10% a teplo
 • Yersinia enterocolitica v potravinách pridané dňa 27.8.2007
  Yersinia enterocolitica je bakteriálny pôvodca otravy z potravín - alimentárnej infekcie - prenášanej zo zvierat na ľudí (zoonózy).