Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Rapid alert system - Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Potraviny \ Rapid alert system
aktualizované dňa 1.6.2022
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Základné informácie

Súčasný právny základ systému je upravený Nariadením Európskej komisie č.178/2002, ktoré stanovuje hlavné princípy a požiadavky potravinového práva, ustanovuje európsky Úrad pre bezpečnosť potravín a procedúry v oblasti bezpečnosti potravín (Office Journal č. L31 z 1.2.2002). Cieľom rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) je pomocou efektívneho nástroja poskytovať kontrolným orgánom výmenu informácií o vykonaných opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín. Členom siete napomáha to, že informácia je zadelená do skupín na Výstražné oznámenia, Informačné oznámenia a Oznámenia z hraníc. Viac informácii sa nachádza na stránkach http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Komisia uverejňuje týždenný prehľad výstražných a informačných oznámení. Je potrebné zaručiť rovnováhu medzi otvorenosťou a ochranou obchodnej informácie. Z toho dôvodu sa nezverejňujú obchodné mená a identifikovanie konkrétnych spoločností. Tento spôsob postupu nie je škodlivý pre ochranu spotrebiteľa, pretože RASFF oznámenia uvádzajú opatrenia, ktoré boli alebo sú vykonávané. Verejnosť si musí byť vedomá, že Komisia nie je v pozícii poskytovať viac informácií, než je tu uverejnených. Avšak v prípade, že ochrana ľudského zdravia vyžaduje väčšiu transparentnosť, Komisia vykonáva potrebné opatrenia prostredníctvom svojich zvyčajných komunikačných kanálov.

Prístup do on-line databázy https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/

Príručka k RASFF Portal Formát PDF

VÝSTRAŽNÉ OZNÁMENIA

Výstražné oznámenia sú posielané vtedy, keď sú potraviny alebo krmivá predstavujúce riziko na trhu a keď je potrebný okamžitý zásah. Výstražné oznámenia sú spúšťané tým členským štátom, ktorý objaví problém a ktorý začal potrebné opatrenia ako napríklad stiahnutie alebo odvolanie. Oznámenie sa usiluje poskytnúť všetkým členom systému informácie, aby mohli preveriť, či sa tento výrobok nachádza na ich trhu a aby mohli urobiť potrebné opatrenia. Spotrebitelia môžu byť ubezpečení, že výrobky, ktoré sú predmetom výstražných oznámení sú stiahnuté alebo sú v procese sťahovania z trhu. Členské štáty majú svoje vlastné mechanizmy, aby urobili takéto opatrenia, ktorým je v prípade potreby aj poskytovanie detailných informácii prostredníctvom médií.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIA

Informačné oznámenia sa sústreďujú na potraviny a krmoviny, u ktorých bolo zistené určité riziko, ale pre ktoré ostatní členovia systému nemusia prijať bezprostredné opatrenia, pretože výrobky nie sú na ich trhu. Tieto oznámenia sa zvyčajne sústreďujú na zásielky potravín a krmovín, ktoré boli otestované a vrátené na vonkajších hraniciach Európskej únie. Spotrebitelia môžu byť uistení, že výrobky, ktoré sú predmetom informačných oznámení sa nedostali na trh, alebo že už boli vykonané všetky potrebné opatrenia.