Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvieratInformácie pre chovateľov hospodárskych zvieratOdborné vzdelávanieDomáce zabíjačky

 • Domáce zabíjačky - Informácia a manuál pre chovateľov aktualizované dňa 16.06.2016
  „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ .
 • Leták - Informácia a manuál pre chovateľov pridané dňa 13.07.2008, formát PDF veľkosť 110kB
  Nová povinnosť od 1.2.2007 podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ ...
 • Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella pridané dňa 13.07.2008, formát PDF veľkosť 91kB
  Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella. Požadované vyšetrenia: Parazitologické, Trichinella. Metóda podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č.2075/2005


Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy

 • Metodické pokyny, Chovateľské programy
  Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám - scrapie, vakcinácia proti salmonelám v rámci Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej, klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov...
 • Eradikačné programy, Národné programy
  Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny, národný program eradikácie besnoty, plán eradikácie klasického moru ošípaných, plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue), plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (ibr/ipv) , národný program eradikácie moru včelieho plodu, národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb, národný kontrolný program pre salmonelové infekcie....


Ochrana zvierat - welfare zvierat