Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI).


Potvrdený ďalší výskyt vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 – aktuálna situácia

13.1.2017 potvrdené:

A) 1 ohnisko HPAI subtypu H5N8 v Slovenskej republike, tretie potvrdené ohnisko u domácej hydiny,
B) 1 prípad HPAI H5N8 u voľne žijúcich vtákov

16.1.2017 potvrdené:

C) 1 prípad HPAI H5 u voľne žijúcich vtákov

A)
Ohnisko – súkromný úžitkový drobnochov nosníc a kačíc pre vlastnú spotrebu v obci Horná Krupá, okres Trnava.
Chov je umiestnený v zadnej časti dvora rodinného domu, kde sú v kuríne umiestnené nosnice a v zadnej časti oplotenej záhrady kde sú umiestnené kačice, bez ochrany proti voľne žijúcemu vtáctvu. Hydina bývala počas dňa voľne pustená, na noc bola zatváraná do kurína.
Počty hydiny, ktoré boli v chove: nosnice 15 ks, liliputky – 2 ks, perličky – 3 ks, kačice pižmové – 15 ks.

Dňa 11.1.2017 uhynuli všetky 3 perličky a jedna nosnica. Na zvieratách neboli pozorované žiadne príznaky zmeneného zdravotného stavu. Príjem krmiva a vody bol bez zmeny, kondičný a výživový stav hydiny bol dobrý.

Dňa 12.1.2017 majiteľ priniesol uhynuté vtáky na RVPS Trnava. Vzorky boli v ten istý deň zvoznou linkou zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).

Dňa 13.1.2017 v piatok, v priebehu dňa majiteľ oznámil úhyn 2 liliputiek.

Dňa 13.1.2017 v poobedňajších hodinách bol oznámený pozitívny výsledok z NRL na vírus AI subtypu H5 u všetkých 4 zaslaných kusov hydiny. V chove boli v ten istý deň vo večerných hodinách nariadené opatrenia a bolo vykonané usmrtenie všetkých kusov hydiny v chove. Kadávery boli odstránené v kafilerickom zariadení.

Dňa 16.1.2017 bol potvrdený vysokopatogénny subtyp H5N8.

Boli vytýčené reštrikčné pásma (ochranné pásmo minimálne 3 km a pásmo dohľadu minimálne 10 km od ohniska). RVPS nariadila veterinárne opatrenia v ohnisku, a tiež v ochrannom pásme a pásme dohľadu na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.


B)
Dňa 13.1.2017 bol potvrdený pozitívny výsledok na vírus AI subtypu H5 (iného než H5N1) vo vzorkách pochádzajúcich od uhynutých labutí nájdených v okolí rybníka v obci Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky (uhynutých 16 ks).

Dňa 16.1.2017 bol potvrdený vysokopatogénny subtyp H5N8.

Okolie miest nálezu uhynutých labutí v okrese Nové Zámky o polomere minimálne 3 km bolo vyhlásené za monitorovaciu oblasť. Dotknutým obciam, chovateľom vtáctva a poľovným združeniam boli nariadené veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú najmä zvýšenej biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva v zajatí.

C)
Dňa 16.1.2017 bol laboratórne potvrdený ďalší prípad aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike.

Jedná sa o prípad labute, ktorá bola v piatok 13.1.2017 vo večerných hodinách nahlásená na RVPS ako ležiaca po zrazení autom na štátnej ceste medzi obcami Sokolce a Okoč, okres Komárno. Ešte v ten istý deň RVPS za prítomnosti príslušníkov policajného zboru a miestneho poľovného hospodára privolala súkromného veterinárneho lekára (SVL), ktorý labuť na mieste utratil humánnym spôsobom. Po posúdení SVL bolo zistené, že labuť nebola zrazená, no bola vysilená, s klinickými príznakmi hnačky.

Dňa 14.1.2017 v ranných hodinách bola vzorka odoslaná do NRL.

Dňa 16.1.2017 v poobedňajších hodinách NRL informovalo o pozitívnom výsledku na AIV subtypu H5.

Pásmo v okolí miesta nálezu pozitívnej labute o polomere minimálne 3 km bolo vyhlásené za monitorovaciu oblasť. V súčasnosti sú prostredníctvom RVPS Komárno prijímané veterinárne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú najmä zvýšenej biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva v zajatí.

Prehľad AI v SR k 17.1.2017

Vysokopatogénna aviárna influenza u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí v SR (2016/2017)


Dátum potvrdenia Okres Obec Subtyp AIV Typ ohniska Typ chovu Druhy

29.12.2016

Bratislava IV

BA – Dúbravka

HPAI H5N8

Hydina

Drobnochov

Kura domáca

3.1.2017

Košice - mesto

KE – Kavečany

HPAI H5N8

Vtáky chované

v zajatí
ZOO Pižmovka lesklá
(Cairina moschata)

12.1.2017

Prešov

Chmeľov – Podhrabina

HPAI H5N8

Hydina

Drobnochov

Kura domáca

13.1.2017

Trnava

Horná Krupá

HPAI H5N8

Hydina

Drobnochov

Kura domáca, perlička domáca

Vysokopatogénna aviárna influenza u voľne žijúcich vtákov v SR (2017)


Okres Subtyp AIV Počet prípadov Dátum potvrdenia Lokalita Druhy vtákov
Komárno HPAI H5N8 5

4.1.2017

10.1.2017

10.1.2017

11.1.2017

16.1.2017

Veľké Kosihy

Lándor

Číčov

Kava

Sokolce

Labuť veľká

(Cygnus olor)
Nové Zámky HPAI H5N8 1 13.1.2017 Dvory nad Žitavou

Labuť spevavá

(Cygnus cygnus)

   Mapa výskytu:

Aviárna influenza v SR, aktuálny stav k 17.1.2017