Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI).


Potvrdený tretí výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku, prvý záchyt u voľne žijúcich vtákov – aktuálna situácia k 5.1.2017

Dňa 4.1.2017 vo večerných hodinách bol laboratórne potvrdený výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike.

Dňa 2.1.2017 v poobedňajších hodinách bol na RVPS Komárno prostredníctvom hospodára miestneho poľovného združenia PZ Veľké Kosihy nahlásený hromadný úhyn labutí na štrkovisku pred obcou Veľké Kosihy (rozloha vodnej plochy cca 12 300 metrov štvorcových).

Dňa 3.1.2017 v ranných hodinách vykonal inšpektor RVPS Komárno obhliadku na mieste nálezu, pri ktorej bolo zistených 26 kusov uhynutých labutí a jedna labuť s ťažkými klinickými príznakmi, ktorá bola na mieste utratená. Boli odobrané vzorky z jednej utratenej a z jednej ďalšej čerstvo uhynutej labute. Následne v ten istý deň boli tieto vzorky osobne pracovníkom RVPS Komárno doručené na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen ( ďalej len NRL).

Vchod ku štrkovisku je od 3.1.2017 označený varovnou tabuľou s nápisom „ZÁKAZ VSTUPU – NEBEZPEČENSTVO NÁKAZY“.

Dňa 4.1.2017 vo večerných hodinách informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu H5. Typizácia neuraminidázy a stanovenie patotypu zatiaľ prebiehajú.

V súčasnosti sú prostredníctvom RVPS Komárno prijímané veterinárne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.