Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ochrana zvierat používaných na vedecké účely


Všeobecné informácieNetechnické zhrnutia projektov

  • Netechnické zhrnutie projektov  aktualizované dňa 12.08.2019
    Od 01.01.2013 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády“) a vyhláška MPRV SR 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké ...


Absolventi školeniaVýsledky povinného hlásenia užívateľov o projektoch

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014