Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI).


Aktuálna informácia k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N8 na Slovensku


Ku dňu 20.04.2017 je v SR evidovaných ako potvrdených 11 ohnísk vtáčej chrípky v chovoch (A) a 58 pozitívnych prípadov u voľne žijúcich vtákov (B).

A) Nové ohniská v chovoch:

  • Dňa 19.4.2017 bol laboratórnym vyšetrením vzoriek v Národnom referenčnom laboratóriu pre vtáčiu chrípku vo Veterinárnom ústave Zvolen potvrdený ďalší výskyt vysokopatogénnej vtáčej chrípky subtypu H5N8 v Slovenskej republike. Jedná sa o drobnochov nosníc v obci Čečejovce, okres Košice – okolie, v ktorom došlo počas veľkonočných sviatkov k hromadnému úhynu všetkej hydiny v počte 15 ks.
    Veterinárni inšpektori po nahlásení úhynu chovateľom vykonali v chove úradnú kontrolu, zabezpečili odber vzoriek a ich odoslanie na laboratórne vyšetrenie.
    Po potvrdení choroby Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie vytýčila ohnisko nákazy (postihnutý chov) a reštrikčné pásma (ochranné pásmo minimálne 3 km a pásmo pozorovania minimálne 10 km okolo ohniska). Súčasne boli nariadené opatrenia na zabránenie šírenia choroby.


B) Voľne žijúce vtáctvo:

  • Ku dňu 20.04.2017 je v súvislosti s HPAI H5N8 u voľne žijúcich vtákov evidovaných 58 prípadov (rozpis v tabuľke).
    Od ostatnej aktualizácie dňa 31.3.2017 nepribudli nové prípady.
Tabuľkové zobrazenie:


 

Vysokopatogénna aviárna influenza u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí v SR (2016/2017)


Dátum potvrdenia Okres Obec Subtyp AIV Typ ohniska Typ chovu Druhy
29.12.2016 Bratislava IV BA – Dúbravka HPAI H5N8 Hydina (01/2017) Drobnochov Kura domáca
3.1.2017 Košice - mesto KE – Kavečany HPAI H5N8 Vtáky chované v zajatí (01/2017) ZOO Pižmovka lesklá (Cairina moschata)
12.1.2017 Prešov Chmeľov – Podhrabina HPAI H5N8 Hydina (01/2017) Drobnochov Kura domáca
13.1.2017 Trnava Horná Krupá HPAI H5N8 Hydina (02/2017) Drobnochov Kura domáca, perlička domáca
27.1.2017 Dunajská Streda Janíky HPAI H5N8 Hydina (03/2017) Drobnochov Kura domáca, kačica domáca
30.1.2017 Piešťany (RVPS Trnava) Ratnovce HPAI H5N8 Vtáky chované v zajatí (02/2017) Záchranná stanica Labuť veľká (Cygnus olor)
30.1.2017 Námestovo (RVPS D. Kubín) Breza HPAI H5N8 Hydina (04/2017) Drobnochov Kura domáca
2.2.2017 Prievidza Bojnice HPAI H5N8 Hydina (05/2017) Drobnochov Kura domáca, perlička, hus domáca
16.2.2017 Malacky (RVPS Senec) Vysoká pri Morave HPAI H5N8 Hydina (06/2017) Drobnochov Kura domáca
9.3.2017 Nitra Čechynce HPAI H5N8 Hydina (07/2017) Drobnochov Kura domáca
19.4.2017 Košice-okolie Čečejovce HPAI H5N8 Hydina (08/2017) Drobnochov Kura domáca

 

Vysokopatogénna aviárna influenza u voľne žijúcich vtákov v SR (2017)


Okres Subtyp AIV Počet prípadov Dátum potvrdenia Lokalita Druhy vtákov
Komárno HPAI H5N8 15 4.1.2017
10.1.2017
10.1.2017
11.1.2017
18.1.2017
18.1.2017
19.1.2017
24.1.2017
27.1.2017
27.1.2017
27.1.2017
1.2.2017
9.2.2017
13.2.2017
Veľké Kosihy (01)
Lándor (02)
Číčov (03)
Kava (04)
Sokolce-Brestovec (06)
Zemianska Olča-Lipové (07)
Imeľ (12)
Okoličná na Ostrove (20)
Kolárovo (22)
Hurbanovo (26)
Kolož (28)
Čergov (32)
Komárno (40)
Radvaň nad Dunajom (46)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
3.2.2017 Veľké Kosihy (39) Hus divá
 (Anser anser)
Nové Zámky HPAI H5N8 4 16.1.2017 Dvory nad Žitavou (05) Labuť spevavá
 (Cygnus cygnus)
18.1.2017
  27.1.2017
Šurany (08)
 Bánov (27)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
27.1.2017 Štúrovo (23) Hus divá
 (Anser anser)
Levice HPAI H5N8 1 18.1.2017 Želiezovce (09) Volavka popolavá
 (Ardea cinerea)
Rimavská Sobota HPAI H5N8 2 18.1.2017
16.2.2017
Rimavská Sobota (10)
Tisovec (53)
Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Žilina HPAI H5N8 5 18.1.2017 Žilinská Lehota (11) Drozd čierny
 (Turdus merula)
1.2.2017 Žilina (34) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
1.2.2017
10.2.2017
Teplička nad Váhom (35), (43) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
13.2.2017 Budatín (50) Volavka popolavá
 (Ardea cinerea)
Senica HPAI H5N8 3 19.1.2017 Sekule (13)
Skalica (14)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
8.3.2017 Skalica (57) Hus divá
 (Anser anser)
Malacky
(RVPS Senec)
HPAI H5N8 3 19.1.2017
20.1.2017
Malé Leváre (15)
Vysoká pri Morave (16)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
24.2.2017 Jakubovské rybníky (56) Hus divá
 (Anser anser)
Galanta HPAI H5N8 2 20.1.2017
13.2.2017
Pusté Úľany (17)
Mostová (45)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Dunajská Streda HPAI H5N8 4 20.1.2017
24.1.2017
27.1.2017
Trhová Hradská (18)
Dolný Bar (21)
Okoč (25)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
2.2.2017 Šamorín (37) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Šaľa HPAI H5N8 3 20.1.2017
27.1.2017
13.2.2017
Trnovec nad Váhom (19)
Šaľa (24)
Dlhá nad Váhom (49)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Piešťany
(RVPS Trnava)
HPAI H5N8 1 30.1.2017 Piešťany (29) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Senec HPAI H5N8 4 30.1.2017 Hamuliakovo (30) Hus divá
 (Anser anser)
2.2.2017
13.2.2017
Senec (36)
Rovinka (48)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
9.2.2017 Bernolákovo (42) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Prievidza HPAI H5N8 1 30.1.2017 Bojnice (31) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Lučenec HPAI H5N8 2 1.2.2017
3.2.2017
Lučenec (33)
Lučenec (38)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Púchov HPAI H5N8 1 9.2.2017 Púchov (41) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Bratislava HPAI H5N8 3 13.2.2017 Petržalka (44) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
16.2.2017 Petržalka (52) Hus krátkozobá
 (Anser brachyrhynchus)
16.2.2017
Čuňovo (54) Hus divá
 (Anser anser)
Nitra HPAI H5N8 1 13.2.2017 Nitra (47) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Martin HPAI H5N8 1 16.2.2017 Turčianska Štiavnička (51) Volavka popolavá
 (Ardea cinerea)
Dolný Kubín HPAI H5N8 1 16.2.2017 Nižná (55) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Trenčín HPAI H5N8 1 21.3.2017 Zamarovce (58) Volavka popolavá
 (Ardea cinerea)

   Mapa výskytu:

Aviárna influenza v SR, aktuálny stav k 20.4.2017