Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI).


Potvrdené ďalšie ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 u domácej hydiny– aktuálna situácia

12.1.2017 bolo potvrdené ďalšie ohnisko HPAI subtypu H5 v Slovenskej republike, ide o druhé potvrdené ohnisko u domácej hydiny.

Jedná sa o súkromný úžitkový drobnochov na produkciu vajec a mäsa pre vlastnú spotrebu v obci Chmeľov časť Podhrabina v okrese Prešov.
Chov je za domom vo výbehu s oplotením bez ochrany proti voľne žijúcemu vtáctvu. Hydina je zatváraná na noc do zatepleného ustajňovacieho priestoru.

Ochorenie začalo bielymi vodnatými hnačkami 6.1.2017.
Prvý úhyn 8.1.2017 – 3 ks vo veku 5 rokov (najstaršie zvieratá). Príjem krmiva a vody bol bez zmeny, kondičný a výživový stav hydiny bol inak veľmi dobrý.

10.1.2017 došlo k úhynu ďalších 5 kusov (1 kura a 4 kohútiky vo veku 10 mesiacov). Chovateľ nahlásil úhyn súkromnému veterinárnemu lekárovi, ktorý toto oznámil na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov. V chove bola v ten istý deň vo večerných hodinách vykonaná kontrola úradným veterinárnym lekárom a odobrané 2 ks hydiny na laboratórne vyšetrenie.

Vzorky boli dňa 11.1.2017 ráno zaslané do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).

Dňa 12.1.2017 bol potvrdený vírus AI subtypu H5. Určovanie patotypu a neuraminidázy zatiaľ prebieha.

Boli vytýčené reštrikčné zóny (ochranné pásmo minimálne 3 km a pásmo dohľadu minimálne 10 km od ohniska) a v súčasnosti RVPS nariaďuje veterinárne opatrenia v ohnisku, a tiež v ochrannom pásme a pásme dohľadu na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

Mapa výskytu:

Aviárna influenza v SR, aktuálny stav k 12.1.2017