Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Africký mor ošípaných – výskyt v chovoch v obci Zemplínsky Klečenov ( Úpor), okr. Trebišov ( 2 ohniská nákazy)

aktualizované dňa 11.6.2021
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne Dňa 25.08.2020 resp. 26.8.2020 bol národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v 2 chovoch domácich ošípaných v okrese Trebišov . Ide o 9 a 10 ohnisko nákazy u domácich ošípaných v roku 2020

Ohniská nákazy sú na farme súkromne hospodáriaceho roľníka a súkromného majiteľa v obci Zemplínsky Klečenov , časť Úpor. Opäť ide o výskyt v rámci infikovanej oblasti part III. pre výskyt AMO v chovoch domácich ošípaných, nakoľko sa danom regióne vyskytla nákaza v mesiacoch júl-august 2020.

V ohnisku nákazy č.9 sa momentálne nachádza 22 ošípaných, z toho 3 prasnice a 1 kanec
V ohnisku nákazy č. 10 sú 4 ošípané z toho 1 prasnica a 1 kanec
Obe ohniská boli depopulované dňa 26.08.2020


Aktualizované pásmo ochrany (3 km) a pásmo pozorovania ( 10 km) okolo ohniska je stanovené v zmysle platnej EÚ a slovenskej legislatívy.

RVPS vydala/resp. vydáva príslušné opatrenia na zabránenie šírenia tejto nákazy ( vrátane depopulácie predmetného chovu ošípaných ).

Pravidlá (opatrenia) pre ochranné pásmo a pásmo pozorovania sú stanovené v Nariadení vlády SR 277/2003 Z.z. a je dostupné na internetovej stránke ŠVPS SR v kapitole Africký mor ošípaných – Slovenská republika.


Mapa:

Africký mor ošípaných prípad 9 2020Aktualizované 3 km a 10 km pásma a zaradenie obcí do pásiem( stav 26.08.2020)

Obce zaradené do pásiem prípad obec Z. Hradište 17.8.2020 + Luhyňa 17.8.2020 + Zemplínsky Branč 21.8.2020 + Egreš ( farma Čalovka) 25.8.2020 + Zemplínska Nová Ves – časť Úpor 25.8.2020 :3 km polomer zasahuje do týchto katastrov miest a obcí:
okr. Trebišov: Zemplínske Hradište, Trebišov, Zemplínska Nová Ves - časť Úpor, časť Zemplínsky Klečenov, Kožuchov, Novosad, Hraň, Zemplínsky Branč, Luhyňa, Michaľany, Veľaty, Veľká Tŕňa, Čerhov, Hrčeľ, Kysta ,Egreš, Zemplínska Teplica, Čeľovce, Plechotice, Veľké Ozorovce, Slivník, Stanča, Nižný Žipov, Lastovce
Okres Košice okolie: Slanské Nové Mesto

Pásmo dohľadu 10 km polomer zahŕňa tieto katastre miest a obcí:
Okres Trebišov: Nový Ruskov, , Zemplínske Jastrabie, Sirník, Kašov, Slovenské Nové Mesto, Borša, Bara, Černochov, Cejkov, Malá Tŕňa, Kazimír Byšta, Brezina, Kuzmice, Brehov, Malé Ozorovce, Zbehňov, Sečovce, Trnávka,
Okres Michalovce: Bánovce nad Ondavou, Horovce, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce, Kucany Okres Košice okolie: Slančík, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta, Kalša.