Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Infekčná anémia koní (EIA)

aktualizované dňa 5.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o Infekčnej anémie koní (EIA)

Infekčná anémia koní (EIA) je perzistentnou vírusovou infekciou zástupcov koňovitých. Chorobu spôsobuje RNA vírus patriaci do rodu Lentivirus z čeľade Retroviridae. Do rovnakého rodu patria aj ďalší pôvodcovia chorôb, ako napríklad maedi/visna, infekčnej artritídy a encefalitídy kôz, ako aj viaceré vírusy vyvolávajúce imunodeficiencie zvierat a ľudí vrátane AIDS.

EIA je rozšírená na celom svete. Infekcia, predtým známa ako choroba z močiarov, sa vyskytuje výlučne u koňovitých. Hneď ako sa kôň infikuje vírusom EIA, ostáva jeho krv infekčnou po celý zvyšok života. Kôň sa stáva nosičom vírusu a môže prenášať infekciu na iné kone. Vírus sa prenáša krvnou cestou z krvi infikovaného koňa. V prirodzených podmienkach sa vírus prenáša bodavým hmyzom. Prenos môže nastať aj prostredníctvom kontaminovaných ihiel a chirurgických nástrojov. Žriebätá infikovaných matiek sa môžu nakaziť už v maternici.

Klinické príznaky

Inkubačná doba je zvyčajne 1 až 3 týždne, ale môže trvať až 3 mesiace. Choroba je charakterizovaná opakujúcimi sa horúčkovitými stavmi, trombocytopéniou, anémiou, rýchlou stratou hmotnosti a edémom spodnej častí tela. Ak zviera neumiera v dôsledku akútneho klinického záchvatu, vyvíja sa chronický stav pre ktorý je charakteristické striedanie klinických príznakov s obdobím bez príznakov. V akútnych prípadoch sú lymfatické uzliny, slezina a pečeň hyperamické a zväčšené. Choroba sa vyskytuje v rozličných formách.

Väčšinou ide o akútnu a chronickú formu alebo môže prebiehať bez klinických príznakov. Začiatok choroby sa často nespozoruje. Kone sú unavené a malátne, dochádza k poklesu výkonu a príležitostne sa vyskytujú prípady náhlej smrti. Pri iných priebehových formách zostanú pacienti čulí, no schudnú pri súčasnom zachovaní chuti do žrania. Typické pre chorobu je záchvatový priebeh, ktorý trvá pol dňa (často dva až štyri dni) až dvadsať dni. Intervaly trvania často kolíšu a môžu zostať obmedzené na dni, no môžu sa rozšíriť až na roky. V tomto období sú kone práceschopné, ťažká práca však ľahko vyprovokuje nový záchvat.

Diagnostika

Klinická diagnóza sa opiera o výsledky serologických testov ako je test agárovej imunodifúzie (AGID alebo tiež Coggins test) a test ELISA. Pozitívny ELISA test sa musí pre možný falošne pozitívny výsledok potvrdiť AGID testom.

Vakcinácia

Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia, bola vyvinutá oslabená živá vakcína, ktorá sa v rokoch 1975 až 1990 používala v Číne. Odvtedy sa stratégia pre kontrolu EIA presunula z očkovania na karanténu, aby sa zabránilo v zámene protilátok vakcíny s diagnostickými testami. V súčasnosti v praktických podmienkach nie je možná nakoľko vakcinované kone sú vždy pozitívne v Cogginsovom teste.

Z toho vyplýva, že vakcinované kone sú označené ako infikované. Cogginsov test totiž nevie odlíšiť post vakcinačné protilátky od post infekčných.

Tlmenie nákazy

Infikované kone sa v ohnisku nákazy utrácajú, zabezpečí sa obmedzenie kontaktu s inými koňmi a zakazuje sa premiestňovanie zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav, trhov, atď. Bezodkladne sa prijmú nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní. Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA.