Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dirofilariáza

aktualizované dňa 4.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o Dirofilariáza

Dirofilariáza je parazitárne ochorenie, postihujúce najmä psi, mačky, ale i ďalšie druhy zvierat ako kôň, líška, vlk. Ochorenie je rozšírené po celom svete. Rezervoárovým zvieraťom je obvykle pes a komár. Podľa toho, na ktorom zvierati komár parazituje, rozširuje sa i infekcia. Mačky sa infikujú až potom, ako komáre parazitovali na psoch.

Dospelý pôvodca je až 27 cm dlhý a sídli v pľúcnych artériách a pravom ventrikule srdca. Vývojové štádium mikrofilárie sa uvoľňujú do krvného obehu, kde prežívajú 1 až 3 roky. Počas cicania krvi sa dostávajú do tela komárov. V teplom počasí sa v tele komárov za niekoľko dní vyvinie infekčná larva komárov, ktorá sa pri cicaní krvi dostáva cez kožu zvieraťa a za približne 100 dní migráciou do pľúcnych artérií. Tam sa z nej počas 2 až 3 mesiacov vyvinie dospelá forma dilofilárie.

Klinické príznaky choroby súvisia so životným cyklom pôvodcu. Prejavujú sa poruchy v srdcovej činnosti, najmä vo forme záťažovej intolerancie, a ďalej nešpecifické príznaky, ako sú chudnutie, horúčka, dyspnoe. Veľa zvierat však nemusí prejavovať žiadne zjavné príznaky ochorenia.

Terapia u psa sa vykonáva v niekoľkých krokoch. Dôležité je zbavenie sa dospelých parazitov, obdobie pokoja a následná terapia zameraná na zbavenie sa mikrofilárií cirkulujúcich v krvi.

Na liečbu dospelých parazitov sa používa prípravok Melarsomine, u mikrofilárií sa používa moxidectin, milbemycin, ivermectin, selamectin.

Prevencia sa vykonáva ivermectinom a milbemycinom približne 1 mesiac pred sezónou výskytu komárov a 1 mesiac po jej skončení.

Bližšie informácie o tomto ochorení a možnostiach predchádzania infekcie Vám poskytne veterinárny lekár.