Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Africký mor koní

aktualizované dňa 4.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o Africkom more koní

Africký mor koní je nákazlivá vírusová choroba nepárnokopytníkov, prenosná hmyzom, ktorá je charakterizovaná opuchmi (edémami), krvácaninami a vysokými úhynmi chorých zvierat, ktoré môžu dosahovať najmä v „panenských“ oblastiach 95 – 100 %. Pôvodcom choroby je orbivírus z čeľade Reoviridae, ktorý sa nachádza v krvi, rôznych tkanivách a orgánoch, v mlieku, v moči chorých zvierat. Má výraznú afinitu k červeným krvinkám. Pri veľmi nízkych teplotách prežíva niekoľko rokov, pri 37 o C až mesiac. Choroba nie je prenosná na človeka.

Najvnímavejším druhom sú kone, somáre a muly sú relatívne menej vnímavé. Zebry, kozy a slony sú možnými rezervoármi vírusu najmä v subtropickom a tropickom zemepisnom pásme.

Hlavným zdrojom nákazy sú choré zvieratá a ich produkty. K nakazeniu nedochádza priamym kontaktom chorého zvieraťa so zdravým, ale skoro výhradne infikovaným krv cicajúcim hmyzom, najmä nočným. Ide predovšetkým o pakomáre z rodu Culicoides, ale aj rodov komárov (Anopheles, Culicidae), ovady rodu Tabanus. Nemožno vylúčiť ani úlohu kliešťov. Infikovaný hmyz môže byť prenášaný vetrom a dopravnými prostriedkami aj na väčšie vzdialenosti. Vzhľadom na cesty prenosu choroby prostredníctvom vektorov sa výskyt afrického moru koní viaže na oblasti s vhodnými prírodnými životnými podmienkami hmyzu uvedených rodov. V ostatných rokoch významnú úlohu zohrávajú bioklimatické zmeny a s tým súvisiaci výskyt vektorov v geografických pásmach, v ktorých sa prirodzene nevyskytovali.

Priebeh choroby závisí od virulencie vírusu a stupňa vnímavosti nakazených zvierat. Inkubačná doba sa v prirodzených podmienkach pohybuje v rozpätí 3 – 9 dní, výnimočne až 21. Podľa klinického priebehu sú známe 4 formy choroby:

  • Pľúcna forma, pri ktorej je priebeh prudký, je zisťovaná vysoká telová teplota (40 – 41 o C), natiahnutá hlava a krk, rozkročené hrudníkové končatiny, nepokoj, silné potenie, sťažené dýchanie, rozšírené nozdry, prudký, suchý a namáhavý kašeľ, biely spenený výtok z nozdier a ústnej dutiny, úhyny dosahujú 90 až 100 %.
  • Srdcová (edematózna) forma sa prejavuje subakútnym priebehom, teplotou 39 – 41 o C, opuchom (edémom) na hlave, krku, hrudníku, typickým je opuch nadočnicových oblúkov a spojiviek s bodkovitými krvácaninami, srdcovými ťažkosťami (depresia, vysoká frekvencia pulzu, slabé srdcové ozvy, šelesty), krvácaninami v podjazyčí (zlá prognóza).
  • Srdcovo – pľúcna (zmiešaná) forma sa prejavuje vysokými úhynmi, pričom prevažujú príznaky jednej, alebo druhej formy.
  • Febrilná (mierna) forma je väčšinou pozorovaná u zebier, somárov a mulov, príznaky sú mierne, ľahko prehliadnuteľné. Zisťuje sa zvýšená telová teplota do 40 o C, nechutenstvo, zápal očnej spojivky, mierne až stredne zvýšená frekvencia pulzu a dychu.

Africký mor koní je choroba podliehajúca povinnému hláseniu v rámci EÚ, ako aj Svetovej organizácii pre zdravie zvierat so sídlom v Paríži (OIE).

Slovenská republika bola uznaná OIE za krajinu historicky bez výskytu tejto choroby. V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika pripravený a schválený Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky, na základe ktorého sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány pre túto chorobu.