Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Október 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 4        
Prekontrolované MOJ 210        
Prekontrolované PV 21        
Prekontrolované VOS 45        
Spolu 280
 
HNM iné 13 -
HNM v MOJ 1022 181      
HNM v PV 60 -      
HNM v VOS 205 16      
Spolu 1300 197
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2845,94    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     4200,00    
Spolu 7045,94
 
Počet dovoz, vývoz       7 1
Počet správne konanie počet / € 7/4231        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:

V sledovanom období október 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 280 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 4 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 210 maloobchodných jednotiek, 21 prvovýrobcov, 45 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 300 hodnotení na mieste, z čoho 197 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 13 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 022 dávok, z čoho 181 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 60 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 205 dávok, z čoho 16 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 7 045,94 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 845,94 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 4 200,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 7 kontrol, pri vývoze 1 kontrola.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno - 177, RVPS Nové Zámky - 85, RVPS Žilina - 69. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava – 3 087,0 kg , RVPS Poprad – 596,0 kg a RVPS Trebišov – 405,5 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 7 kontrol.