Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 6. septembra 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín vykonali inšpektori v sklade firmy Zeelandia s.r.o., Lieskovská cesta 616/32, 962 21 Lieskovec odber vzorky výrobku „Varené vajcia lúpané“ (DS: 07.09.2017, šarža: V 159/2017, vajcia veľkosti ,,M“, vyrobené v Českej republike, schválené vet. číslo: CZ114 ES).

Vo vzorke, ktorá bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava bola zistená nadlimitná hodnota rezíduí pesticídu fipronilu v množstve 0,02 mg/kg.


Pre odberateľov výrobku ,,Varené vajcia lúpané“ bol vydaný zákaz ich ďalšieho spracovania.

Obrazová dokumentáciaVarené vajcia lúpané  Varené vajcia lúpané