Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúcich výrobkov - SNICKERS®, MARS®, MILKY WAY®, CELEBRATIONS® a MINI MIX® - aktualizované dňa 01.03.2016

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

       
        Prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá bolo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR doručené varovné oznámenie, týkajúce sa určitých výrobných dávok výrobkov: SNICKERS®, MARS®, MILKY WAY®, CELEBRATIONS® a MINI MIX®. Oznámenie bolo vydané na základe vlastnej kontroly holandskej spoločnosti, ktorá dané výrobky vyrába a to z dôvodu možného výskytu kúskov plastu vo výrobku a následného rizika dusenia. Niektoré z výrobkov sa môžu nachádzať aj na slovenskom trhu, preto ŠVPS SR nariadila úradné kontroly s cieľom okamžitého stiahnutiu výrobkov z trhu.

Odporúčame spotrebiteľom, ktorí si takéto výrobky zakúpili, aby ich nekonzumovali.

V rámci trhu v EÚ ako aj v tretích krajinách sa sťahovanie z trhu týka nasledovných šarží:.


Značka Druh balenia Kód výrobnej dávky Dátum minimálnej trvanlivosti
(rozmedzie od - do)
MARS® Single

550*, 551*, 552*,553*,601*,602*,603A*

V kóde je uvedená skratka výrobného závodu NL

07. august 201616. október 2016
Duo pack
Multipack
Mini’s
Miniatures
MILKY WAY® Mini

550*, 552*, 601*, 603*

V kóde je uvedená skratka výrobného závodu NL

04. september 2016 08. január 2017
SNICKERS® Single

549*, 550*,551*, 552*,553*,601*, 602*,603B*

V kóde je uvedená skratka výrobného závodu NL

03. júl 201611.december 2016

Duo pack
Multipack
Mini
Miniatures
CELEBRATIONS® Všetky typy

548*, 549*, 550*,551*,553*,601*,602*,603*,605*,606*

19. jún 201628.august 2016
MINI MIX® Všetky typy 550*,601*,602*,603*,604*,607* 10. júl 2016 18.september 2016