Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Doplňujúce oznámenie spoločnosti Wrigley Slovakia s.r.o. k sťahovaniu čokoládových produktov z trhu - aktualizované 25.02.2016

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


      Spoločnosť Mars/Wrigley Slovensko sťahuje výrobky MARS®multipack a CELEBRATIONS®190g z trhu potom, čo bola v jednom produkte zistená prítomnosť malého kúsku umelej hmoty. Na slovenskom trhu nebola zaregistrovaná žiadna spotrebiteľská sťažnosť.  

Obrazová dokumentácia


 MARS®multipack  CELEBRATIONS®190gProdukty

Stiahnutie z trhu sa týka iba výrobkov uvedených nižšie, vyrobených v Holandsku. Žiadne ďalšie výrobky, než tie s nižšie uvedenými dátumami spotreby, číslom šarže, či produkty inde vyrobené, nie sú predmetom stiahnutia.


Výrobok Druh balenia Šarža Dátum doporučenej spotreby
MARS® Multipack 4x45g

550B2NLD03

04.09.2016
602F3NLD03 09.10.2016
CELEBRATIONS® 190g

602A3NLD09

24.07.2016
602C91HC10 24.07.2016
550E91HC01 19.06.2016


Informácie pre spotrebiteľov

Spotrebitelia, ktorí zakúpili vyššie uvedené čokoládové multibalenia  MARS® a CELEBRATIONS®190g,   aby ich nekonzumovali a obrátili sa na spotrebiteľskú linku Mars/Wrigley.

Kontakt: wrigley@teleperformance.cz