Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Päť opatrení ako redukovať výskyt ochorení z potravín – nová stratégia WHO

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Informácia zo zasadania 2. FAO/WHO Global Forum pre otázky regulovania bezpečnosti potravín, ktoré sa konalo v dňoch 12.-14. októbra 2004 v thajskom Bangkoku.

Závadné potraviny ročne zapríčinia na celom svete ochorenie približne 2 biliónov ľudí na celom svete, čo je asi jedna tretina svetovej populácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prispieva k prevencii alimentárnych ochorení jednoduchou stratégiou určenou pre každého, kto prichádza do styku s potravinami pri príprave jedla alebo jeho konzumácii.


WHO vypracovala na tomto stretnutí novú stratégiu pre bezpečnosť potravín, založenú na piatich základných postupoch pod názvom „5 kľúčová stratégia“. Jedná sa o päť jednoduchých činností, ktoré by mali dodržiavať všetci, čo sa zaoberajú prípravou jedla alebo jeho požívaním, doma i v zamestnaní.
Sú to nasledujúce opatrenia:

  1. Udržujte v čistote svoje ruky a pracovné plochy používané na prípravu jedla.

  2. Uchovávajte surové a varené potraviny oddelene.

  3. Dbajte na dôkladnú tepelnú úpravu jedla.

  4. Skladujte potraviny v chlade.

  5. Používajte iba nezávadnú vodu, nezávadné suroviny a prísady.

Táto stratégia je doplnená príručkou s názvom „Bezpečnosť potravín v domácnostiach, alebo Ako využiť 5 opatrení WHO na prípravu zdravotne nezávadných potravín“, ktorá pomáha jednotlivcom navyknúť si na správny prístup pri príprave potravy.


Príručka je zameraná pre profesionálov v stravovacích zariadeniach, učiteľov, obchodníkov s potravinami, školákov. Príručka sa zameriava aj na postupy, ako zaviesť bezpečné zaobchádzanie s požívatinami do domácností.


Príručka bude testovaná v 13 krajinách. WHO sa v tejto svojej činnosti zameriava na Argentínu, Bolíviu, Guayanu, Haiti, Honduras a Nikaraguu v Amerike, na Bangladéš, Bhután, Indiu, Indonéziu, Maledivy, Nepál, Východný Timor v juhovýchodnej Ázii.


Uvedených 5 opatrení bolo preložených do viac ako 25 jazykov. I keď tieto postupy sa dajú uplatniť všade, WHO podporuje spracovanie regionálnych verzií príručky podľa miestnych podmienok v jednotlivých krajinách.


Zdroj:
http://www.foodsafetyforum.org/global/

http://www.fao.org/newsroom

http://www.foodsafetytoday.com/

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr72/en/