Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Pukancová kukurica

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


      V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Nitra v prevádzke Diskont 302, Novozámocká 230, 949 01 Nitra, odber vzorky výrobku "Pukancová kukurica solená pre prípravu popcornu v mikrovlnnej rúre 100g", DMT 10.10.2015, šarža L06, krajina pôvodu Maďarsko, distribútor PANNON FOOD SLOVAKIA s.r.o., Veľká Mača 960, 925 32 Veľká Mača.
Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava, kde bolo metódou HPLC zistené prekročenie maximálnej hodnoty obsahu Fumonizínu B1- 2319,84 µg/kg (max. 1000 µg/kg) a sumy Fumonizínov B1, B2- 2642,47 µg/kg (max. 1000 µg/kg).
Analyzovaná vzorka tak nie je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov pre prekročenie maximálnej hodnoty obsahu Fumonizínu B1 a sumy Fumonizínov B1, B2.

Výrobok bol dodaný z Maďarska v množstve 54 000 kusov. Distribúcia len v rámci SR.

Výrobok bol v množstve 3885 ks stiahnutý z trhu a bude vrátený dodávateľovi v Maďarsku.

Obrazová dokumentácia


 Pukancová kukurica na prípravu popcornu

 Pukancová kukurica na prípravu popcornu