Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nákupy plodín neznámeho pôvodu ktoré môžu byť kontaminované po záplavách

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky upozorňuje spotrebiteľov na nutnosť venovať zvýšenú pozornosť pri kúpe najmä čerstvého ovocia a zeleniny, ale aj iných potravín.

Neodporúčame nakupovať plodiny neznámeho pôvodu, ktoré môžu byť kontaminované po záplavách. Do záplavových vôd sa dostali splaškové vody, odpad zo septikov, odpadové vody z rôznych priemyselných podnikov a pod.
Nebezpečenstvo je najmä mikrobiologického charakteru - do vôd sa mohli dostať rôzne fekálne baktérie, ktoré boli zistené aj vo vodných nádržiach určených na rekreáciu. Častý je najmä výskyt rôznych druhov baktérií Escherichia coli.
Vysoké teploty posledných dní priaznivo pôsobili na množenie týchto baktérií. Plodiny pestované v záplavových oblastiach môžu byť napadnuté týmito baktériami, ale aj iným znečistením. Ovocie a zelenina sa konzumujú prevažne v čerstvom stave - jahody, šalát, kaleráb, mladá cibuľka, cesnak, reďkovky a ich umytím sa baktérie nezničia.


Z toho dôvodu odporúčame spotrebiteľom nakupovať ovocie a zeleninu v predajniach, kde je pôvod plodín známy.

Tak isto neodporúčame nákupy pri cestách. Okrem toho, že predaj pri cestách je zakázaný (z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a na predaj potravín sú určené trhové miesta), väčšinou ide tiež o tovar neznámeho pôvodu a navyše je celodenne vystavený vysokým teplotám, prachu, výfukovým plynom z automobilov, čo rapídne znižuje jeho kvalitu a bezpečnosť (už začal predaj medu, melónov, ale predávajú sa aj syry).