Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Lieskové orechy

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


      V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v prevádzke SM TESCO, Priekopská, 036 08 Martin, odber vzorky výrobku "Lieskové orechy, suché škrupinové plody lúpané 100g", Dr. ENSA, DMT 16.10.2015, šarža E04150074C 03, krajina pôvodu Gruzínsko, výrobca Encinger spol. s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava.

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Dolný Kubín, kde bola mikrobiologicky zistená prítomnosť plesní Penicillium sp. a Aspergillus sp. a senzorickou analýzou zistená cudzia, horká chuť, po oxidácii tuku.
Analyzovaná vzorka tak nie je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 178/2002, článok 14 ods. 2 písm. b) - nevhodné na ľudskú spotrebu pre:

 • vzhľad a farba - v každom balení bolo minimálne 5 jadier napadnutých viditeľnými plesňami
 • chuť - cudzia horká chuť, po oxidácii tuku.


 • Surovina „Lieskovce v šupke 13/15 mm á 40kg VL“ bola dodaná z Gruzínska v množstve 8800 kg.

  Výrobok bol stiahnutý z trhu v množstve 1991 ks a bol zlikvidovaný na mieste.

  Obrazová dokumentácia


   Lieskové orechy, suché škrupinové plody lúpané 100g

   Lieskové orechy, suché škrupinové plody lúpané 100g