Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

"Milk drink" s prítomnosťou melamínu

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Dňa 3.10.2008 Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne ukončil vyšetrovanie vzorky „Milk drink, 245 ml“ na prítomnosť melamínu.

 

Dodaná vzorka vo vyšetrených ukazovateľoch nie je v súlade podľa Rozhodnutia Komisie z 26. septembra 2008 č. 2008/757/ES pre prekročenie maximálneho prípustného množstva melamínu. Vo vzorke bolo potvrdené 14,4 mg/kg melamínu (max. povolené množstvo 2,5 mg/kg)

Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – mesto ihneď nariadili likvidáciu spálením všetkých 27 kusov nápojov, ktorých predaj bol doteraz pozastavený.

Slovenská republika o tomto výrobku informovala Európsku komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom Rýchleho výstražného systému - RASFF.

 

Tieto výrobky boli na trh Slovenskej republiky uvedené v rozpore s platnou legislatívou a bez príslušných povolení, teda sa jedná o ilegálny dovoz.
 

 

milk drink milk drinkmilk drink

milk drinkmilk drink