Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Údená bravčová krkovička

aktualizované dňa 14. decembra 2016
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

       

        V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v Madex Invest s.r.o., - Predajňa mäsa, 027 55 Dlhá nad Oravou odber vzorky výrobku "Údená bravčová krkovička", (Spotrebujte do: 18/12/2016, výrobca: Produkcja Wedlin, Skup i Sprzedaž Konserw Stanislav Cichanski, 34-733 Mszana Górna 205, Poľsko, schválené vet.č.: PL12070315WE).

Vo vzorke, bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu (5,0µg/kg), kde je limit max. 2,0 µg/kg a nadlimitné množstvo sumy PAU4 (44,4 µg/kg), kde je limit max. 10,0 µg/kg.

Predajcovi ,,Madex Invest s.r.o.“ bolo nariadené inšpektormi z RVPS Dolný Kubín, aby informoval zákazníkov o možnom vrátení uvedeného výrobku.

Obrazová dokumentáciaúdená bravčová krkovička